Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

Zorg verzekeren of zorg mijden?

 

De R zit weer in de maand, tijd dus om extra aan je gezondheid te denken. Vroeger betekende dat extra aandacht voor het op peil houden van je weerstand door onder andere het slikken van vitamine C. Door de sterk verbeterde voeding is dat nu gelukkig minder nodig. Onder de huidige omstandigheden geeft die R echter een ander signaal af. Namelijk die van de R in rekenen en nog eens rekenen oftewel, kom ik deze maand nog met mijn geld uit? Is het niet vanwege de energielasten en de boodschappen, dan is het wel door de almaar stijgende premies voor de ziektekostenverzekering.

 

Basisverzekering

Was andere jaren nog de vraag: blijven we bij onze zorgverzekeraar of stappen we over naar een andere aanbieder? Voor velen is die vraag niet eens meer aan de orde. Het water staat hen al aan de lippen en is bezuinigen op allerlei kosten bijna dagwerk geworden. De vraag is eerder hoe kan ik fors bezuinigen op de zorgverzekering 2023 of, uit wanhoop, kan ik hem niet beter helemaal opzeggen?

 

Helaas is stoppen in principe onmogelijk. Want iedereen is verplicht een basisverzekering te hebben en moet, naast de premie, rekening houden met het eigen risico bedrag van € 385. Een jaarlijks bedrag voor de eerste medische kosten, zoals voor ziekenhuis bezoek en de medicijnen. Gelukkig vallen de kosten voor o.a. de huisarts en huisartsenpost daar niet onder. En soms nemen verzekeraars bepaalde andere kosten al voor hun rekening.

Let op: het is altijd mogelijk om kosten ten laste van het eigen risico gespreid terug te betalen, of zelfs een betalingsregeling te treffen als men financieel klem zit. Neem daarover tijdig contact op met de zorgverzekeraar

 

Bezuiniging

Bezuinigen op de zorgkosten zou, los van eventuele gezondheidsrisico’s, misschien nog wel kunnen. Al hangt dat sterk af van iemands gezondheid en daarmee diens kans op (hoge) zorgkosten. Als je bijvoorbeeld een uitgebreide aanvullende verzekering hebt zou je die kunnen stoppen, want die is niet verplicht. Maar natuurlijk niet als die verzekering je ziekte of kwaal juist dekt.  Het wel stoppen van de aanvullende verzekering verlaagt de premiekosten. Blijven de premielasten dan nog te hoog dan zijn de gemeentelijke zorgverzekering of de landelijke zorgtoeslag een goed vangnet.

 

Gemeentelijke zorgverzekering

Voor de inwoners met een laag inkomen hebben gemeenten, waaronder Hoorn, een speciale zorgverzekering afgesloten. Ook met een mindere gezondheid kunt u die verzekering aanvragen. Het is een pakket mét een aanvullende verzekering. Dat aanvullende deel vergoedt medische kosten zoals die voor brillen, fysiotherapie en de tandarts. In het pakket CompleetPlus is bovendien het eigen risico meeverzekerd.

 

Zorgtoeslag

Alleen onder zeer strikte voorwaarden is het mogelijk om bij de belastingdienst een zorgtoeslag aan te vragen. Die kijkt dan wel naar het inkomen én vermogen van de aanvrager en diens eventuele partner. Daardoor komt slechts een beperkte groep mensen daarvoor in aanmerking. In ieder geval zullen zij altijd een deel van de zorgpremie zelf moeten betalen. Let op: alle zorgkosten die ten laste komen van die € 385 zijn en blijven voor eigen rekening. (bron: Zorgwijzer.nl)

 

Zorgmijders

Het aantal mensen dat de reguliere zorg mijdt of zelfs helemaal weigert groeit gestaag. Financiële problemen kunnen daar een van redenen zijn. Maar meestal is het een combinatie van allerlei factoren. De een zal het uit religieuze of culturele overwegingen doen dan wel dak- en thuisloos zijn. Anderen zitten met zichzelf en/of hun omgeving in de knoei: psychische problemen, verslaving, zelfstandig wonenden met dementie, eenzaamheid e.d. Weer anderen denken hun gezondheid zelf te kunnen oplossen of hebben moeite om hulp te vragen. Bijvoorbeeld omdat ze zich voor hun (ongezonde) situatie schamen of niet weten waar ze met hun vraag terecht kunnen. En als die vraag wel beantwoord wordt en ze hulp krijgen, weigeren zij die alsnog of houdt hij of zij zich niet aan de afspraken. Want de voorzieningen zijn voor hen te ver weg, de wachttijden zijn te lang of ze hebben geen vertrouwen (meer) in de medische stand. Verder schrikken alle regeltjes, digitaal en ander bureaucratisch gedoe menigeen steeds meer af. (bron: BCKZ-Kennisplein.nl > zorgmijding)

 

Wat de reden of oorzaak ook is, zorgmijding dreigt ondanks alle voorzieningen en maatregelen een steeds zorgwekkender karakter te krijgen. Een probleem dat, net als vereenzaming, sluipenderwijs ontstaat. Vroegtijdige signalering daarvan op individueel niveau is daarom gewenst en noodzakelijk. Dat is niet alleen een taak van zorgprofessionals die alert moeten zijn op ‘de vraag achter de zorgmijding’. Duidelijke communicatie en uitleg door o.a. de overheid en vooral ook de verzekeraars over de risico’s van zorg mijden of weigeren is in dezen onmisbaar. Dat moet dan wel gebeuren in combinatie met het aanbieden van vangnetten die dergelijk vermijdingsgedrag voorkomt of mede oplost. Maar minsten zo belangrijk zijn de naasten en buurtgenoten van zorgmijders. Want vaak zien zij al eerder dat het niet goed gaat met iemand. Dat hij of zij zich verwaarloost, gezondheidsklachten e.d. heeft, maar er onvoldoende of niets aan doet. Dus laten we met elkaar aandacht hebben voor de leefomstandigheden van de ander in al zijn facetten en waar nodig hulp geboden wordt.

 

Geplaatst: 25-10-2022