Wonen

Hofje voor ouderen én jongeren

Door admin / 11 april 2024 

Een nieuw idee van Ouderenraad Hoorn

Een hofje dicht bij de binnenstad, met woningen voor ouderen én jongeren. Een nieuwe mixwoonvorm, die aansluit bij het idee dat we meer moeten gaan omkijken naar elkaar. De Ouderenraad Hoorn heeft dit idee ingediend bij de gemeente Hoorn, als invulling voor een van de vrijkomende schoollocaties in het gebied Eikstraat/Abbingstraat. 

Tijdens de commissievergadering vorige week in het gemeentehuis, waar de Nota van Uitgangspunten voor nieuwbouw in de Eikstraat werd besproken, werd zeer positief gereageerd op het idee. Daarna is er een bijeenkomst geweest met de gemeente en is besloten dat het plan voor een hofje voor jongeren en ouderen aan de Nota van Uitgangspunten wordt toegevoegd. 

Veilig en sociaal

De Ouderenraad Hoorn zet zich voortdurend in voor geschikte nieuwbouwwoningen voor ouderen. Dat kunnen woningen specifiek voor ouderen zijn, met of zonder gemeenschappelijke ruimten. Zo komt er ruimte om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ontwikkelen. 

Maar er is méér mogelijk, andere woonvormen. Zoals een hofje, met een besloten karakter en gemeenschappelijke tuin. Voor ouderen én jongeren. Een veilige en sociale omgeving, waar buren elkaar kennen en ondersteunen. Waar gezamenlijke activiteiten ontwikkeld kunnen worden. Dit versterkt niet alleen de sociale banden, maar kan ook eenzaamheid voorkomen. En daar ziet de gemeente Hoorn ook toekomst in. 

Praat je mee? 

Hoe zo’n hofje vorm moet krijgen moet nog verder worden uitgewerkt. Door de vorm van een hofje zullen er automatisch makkelijker contacten worden gelegd. Daarnaast kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanstellen een soort woonmanager. 

De Ouderenraad is benieuwd hoe jij dat ziet. Heb je ideeën over hoe deze woonvorm succesvol kan worden? Heb je zelf belangstelling om op deze manier te wonen? We horen het graag. Stuur je reactie naar: info@ouderenraadhoorn.nl

Bouw woningen Pelmolenpad

Rond de zomer wordt het voorlopige ontwerp voor het gebied Pelmolenpad met omwonenden en andere geïnteresseerden gedeeld. Ook de Ouderenraad Hoorn zal daarbij aanwezig zijn om input en aanbevelingen te delen. Ons streven is om ook voor dit nieuwe woonproject meer aandacht te genereren voor de noodzaak van levensbestendige woningen.

De Ouderenraad Hoorn zet zich actief in voor geschikte nieuwbouwwoningen voor ouderen. Levensbestendige woningen, wooncomplexen met gemeenschappelijke ruimten, mogelijkheden voor zorg bij nieuwe wooncomplexen etc. Dat is hard nodig, Hoorn vergrijst harder dan veel andere gemeenten in Nederland. Voor de nieuw te bouwen woningen op het oude hockeyterrein zijn wij vanaf het begin nauw betrokken bij de uitwerkingen en indeling. Hiervan houden wij u in de komende tijd op de hoogte.

Voor het gebied Pelmolenpad zijn de kaders al eerder vastgesteld, het gebied wordt ontwikkeld door BPD en woningcorporatie Intermaris. Er is besloten dat ouderen geen specifieke doelgroep zijn voor dit plan. Er komen echter wel veel appartementen die interessant zijn voor ouderen. Het wordt onze taak als Ouderenraad Hoorn om hier extra invulling aan te geven en waar mogelijk, voorzieningen voor ouderen toe te voegen aan het plan.

Project MIX; woningen voor jong én oud!

Met ’n beetje geluk staat er over zo’n drie jaar aan de Verlengde Lageweg 19 in Hoorn een uniek gebouw met in de ene vleugel huurwoningen voor ouderen en in de andere huur(atelier)woningen voor jongeren. In dit complex gaan ouderen en jongeren een community vormen, waaraan alle bewoners een bijdrage leveren. Ouderen helpen jongeren en andersom.

Vorig jaar is ZeemanVastgoed eigenaar geworden van het kantorencomplex aan de Verlengde Lageweg, met als doel dit gebouw te transformeren tot een uniek woonconcept dat kan voorzien in de groeiende vraag naar bijzondere woonvormen. Een ideëel plan, dat financieel alleen kans van slagen heeft als er op het terrein erachter, eveneens in eigendom van ZeemanVastgoed, ook gebouwd kan worden. De gemeente Hoorn is enthousiast over het plan, ook omdat het tot doorstroming van ouderen vanuit de Kersenboogerd kan leiden, waardoor eengezinswoningen voor gezinnen vrijkomen.

MIX moet een levendige woongemeenschap worden. Het idee is dat bewoners elkaar kunnen helpen. Met klusjes in huis, het organiseren van kleine evenementen, het onderhouden van gemeenschappelijk groen. Er kan samen gekookt worden, ouderen kunnen studiebegeleiding bieden aan jongeren. Of andersom natuurlijk. Zo kan iedereen van elkaar leren en elkaar aanvullen, is het idee. Om problemen tussen de leeftijdsgroepen te voorkomen wordt er veel ruimte gecreëerd voor ontmoeting, maar ook een duidelijke scheiding gemaakt tussen de ouderen- en jongerenwoningen.

Hoorn heeft te maken met bovengemiddelde vergrijzing. Nieuwe woonvormen die jongeren aantrekken zijn hard nodig. Zo blijft Hoorn gezond. En omdat er steeds meer alleenstaande ouderen komen, zijn seniorenwoningen hard nodig. Deze ‘mix’ van woningen voorziet hierin, met als bijkomend voordeel dat eenzaamheid van ouderen wordt teruggedrongen.

De intentie tot samenwerken van ZeemanVastgoed en de gemeente Hoorn voor dit project is er. Nu volgt nog de lange weg van de uitwerking. Wordt vervolgd.

Scroll naar boven