Seniorenwoningen in Hoorn

In de gemeente Hoorn wordt veel gebouwd, een goede zaak. De Stichting Ouderenraad Hoorn constateert echter dat er te veel eengezinswoningen worden gebouwd ten opzichte van andere woonvormen. In het bijzonder kleinere, maar geriefelijke seniorenwoningen. Een type woning dat, gelet op het groeiend aantal ouderen, steeds noodzakelijker wordt. Lees verder

 

Verrijk je wijk - Buurtambassadeurs

In de gemeente Hoorn wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan het welzijn van de inwoners. Het project ‘Verrijk je Wijk’ is daar een voorbeeld van. Een wijk waar iedereen, ongeacht zijn achtergrond of huidige situatie, er als vanzelfsprekend bij hoort. Lees verder

 

Kunt u de hoge energielasten niet (op tijd) betalen?

“Het kabinet heeft besloten het richtbedrag voor de eenmalige energietoeslag te verhogen van € 200 naar € 800. Huishoudens met een bijstandsuitkering en een IOAW- of IOAZ-uitkering krijgen de toeslag automatisch. Lees verder

 

Passende woonvormen voor senioren in West-Friesland

In de afgelopen periode is onderzoek gedaan naar passende woonvormen voor senioren in West-Friesland. Want in de komende jaren tot 2040 blijkt dit namelijk de snelst stijgende groep op de woningmarkt te worden. Lees verder

 

Oud en zelfstandig in 2030 - Behoud van zorg aan thuiswonenden

Steeds meer mensen worden steeds ouder. Verreweg de meeste ouderen blijven zelfstandig wonen, ook als ze in toenemende mate afhankelijk worden van informele en formele zorg. Het behoud van zelfstandigheid is voor velen een groot goed en het zelfstandig wonen gaat de meesten gelukkig ook goed af. Toch is er reden tot zorg. Lees verder

 

Rookmelders verplicht - Vanaf 1 juli 2022

Heeft u ook zo’n meedenkende verzekeringsagent die u bij de les houdt:

“Geachte mevrouw, heer, Vanaf 1 juli 2022 is het in Nederland wettelijk verplicht om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping van je huis. Of je nu koopt of huurt, in een oud of een nieuw huis woont: de verplichting geldt voor iedereen...” Lees verder