Welzijn

Ondersteuning in de laatste levensfase

Als iemand in zijn laatste levensfase is, is het heel belangrijk dat hij of zij deze met zoveel mogelijk kwaliteit door kan brengen.
Onze VPTZ­vrijwilligers steunen hen en hun mantelzorger(s) in hun laatste levensfase. VPTZ staat voor Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Ze kijken wat jij en je dier­bare nodig hebben, ook wanneer iemand niet meer aanspreekbaar is. Ze bieden gezelschap en emoti­onele ondersteuning, maar verrich­ten geen medische handelingen of zware huishoudelijke handelingen. Afhankelijk van de vraag en be­schikbaarheid, kunnen vrijwilligers 3 maanden tot een jaar worden ingezet. Hier hoef je zelf niets voor te betalen.

Aanpak
Nadat je je bij ons hebt gemeld voor ondersteuning, komt er zo snel mo­gelijk een coördinator bij jou thuis om te horen waar onze vrijwilligers je bij kunnen ondersteunen. Het is fijn als je mantelzorger en/of wijk­verpleegkundige hierbij aanwezig kan zijn. Vaak kunnen we binnen 24 uur een vrijwilliger inzetten. Onze vrijwilligers zijn getraind, worden tijdens de inzet begeleid en heb­ben een Verklaring omtrent Gedrag en vrijwilligersovereenkomst. We zorgen er natuurlijk voor dat jouw privacy beschermd wordt. De kos­ten voor het reizen van en naar het vrijwilligerswerk worden door onze organisatie vergoed.

Aanvragen
Inwoners en professionals van deze gemeenten kunnen ondersteuning aanvragen: Drechterland, Enkhui­zen, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Koggenland en Stede Broec
Neem contact met ons op via: vptz@meewering.nl of telefoon: 088­0075000

Begeleiding bij partnerverlies

Door admin / 11 april 2024 

Heb jij een partner verloren en heb je behoefte aan (extra) steun? Wanneer je het fijn vindt om steun bij jouw rouw­proces te krijgen, kun je een e­mail sturen naar frontofficeWFL@meewering.nl of contact opnemen met 088­0075140 en vragen naar een maatschappelijk werker of ouderenadviseur.

Eén-op -één begeleiding
Onze ouderenadviseur en/of maatschappelijk werker komt bij je op bezoek en gaat met je in gesprek en zoekt samen met jou naar passende oplossingen. Naast het bieden van een luisterend oor, denkt zij met je mee in wat er op praktisch gebied geregeld kan worden. Een ouderenadviseur en/of maatschappelijk werker adviseert je vervolgens waar deze hulp of ondersteuning te vinden is.

Lotgenotengroepen bij partnerverlies
Ben je verder in het rouwproces, dan is het soms fijn om contact te hebben met anderen die ook hun partner hebben verloren.
Je maakt dan deel uit van één van onze lotgenotengroepen. Deze groepen richten zich op mensen die hun partner hebben verloren en herkenning en/of erkenning zoeken bij gelijk­gestemden. De groepen worden geleid door twee ervaren en deskundige vrijwilligers, met ondersteuning van medewerkers van MEE & de Wering.

Voor wie?
Op dit moment zijn de groepen gericht op volwassenen die hun partner verloren hebben. Inwoners van de volgende gemeenten kunnen bij MEE & de Wering aanmelden voor begeleiding van partner verlies: Hoorn, Drechterland en Enkhuizen.
Wij bieden gratis: • Eén­op­één begeleiding • Lotgenotengroepen bij partner­verlies • 1x per 4 weken een bijeenkomst in de ochtend of middag in de gemeenten: Hoorn, Drechterland en Enkhuizen.

Aanmelden
Wanneer je het fijn vindt om steun bij jouw rouwproces te krijgen, kun je een e­mail sturen naar frontofficeWFL@meewering.nl
of contact opnemen met 088­0075140 en vragen naar een maatschappelijk werker of ouderen­adviseur.

WMO Hulpmiddelen

Hulp en ondersteuning Soms gaat het even niet meer en heeft u extra zorg en ondersteuning nodig. Vaak kunnen gezins- of familie, buren en vrienden u helpen. Zijn die er niet of kunnen zij niet de speciale hulp bieden die u nodig heeft, dan zijn er allerlei organisaties waar u met uw vraag terecht kunt. Bijvoorbeeld bij de vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties. Zie verder bij zelf ondersteuning vinden.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Maar heeft u vanwege ziekte, een beperking of ouderdom meer hulp en speciale voorzieningen nodig, dan kunt u een beroep doen op de Wmo. In Hoorn klopt u daarvoor aan bij 1.Hoorn. De medewerkers bespreken dan met u uw persoonlijke situatie. daarbij houden zij rekening met uw omstandigheden, behoeften en met uw eigen mogelijkheden, uw eigen kracht. De Wmo kent een aantal voorzieningen, namelijk

• Hulp bij het huishouden en advisering bij het op orde houden van uw huis.

• Vervoersvoorzieningen, als u niet meer zelfstandig kunt lopen, fietsen of met het openbaar vervoer kunt reizen. In dat geval zijn bijvoorbeeld een scootmobiel of een pas voor de Regiotaxi een mogelijke oplossing.

• Rolstoel, wanneer u niet meer kunt lopen in en rond uw woning

• Begeleiding in het dagelijkse leven, wanneer u niet meer zelfstandig structuur aan uw leven kunt geven, zoals bij geldzaken en het plannen van dagelijkse activiteiten.

• Woonvoorzieningen om langer thuis te kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld dankzij een trap- of tillift.

Bij WMO-voorzieningen, vindt u een begrippenlijst en uitleg over de eigenbijdrage regeling. En bij Cliëntondersteuning informatie over het inschakelen van gratis ondersteuning bij het doen van Wmo-aanvragen. Of bekijk eens de filmpjes van Lekker wonen over woonvoorzieningen.

KASSA Op het eerste oog biedt de Wmo mensen die extra hulp en zorg nodig hebben een welkom vangnet. Maar helaas blijkt in de praktijk dat de uitvoering ervan niet altijd even soepel verloopt en aanvragers in de kou blijven staan. Zo vraagt KASSA BNNVARA al zes jaar lang bij herhaling aandacht voor misstanden bij het al dan niet verstrekken van voorzieningen. Bijvoorbeeld in hun TV uitzending van 8 februari 2021 met minister De Jonge of hun andere uitzendingen over de problematiek rondom hulpmiddelenzorg.

Scroll naar boven