Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

Verrijk je wijk - Buurtambassadeurs

 

In de gemeente Hoorn wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan het welzijn van de inwoners. Het project ‘Verrijk je Wijk’ is daar een voorbeeld van. Een wijk waar iedereen, ongeacht zijn achtergrond of huidige situatie, er als vanzelfsprekend bij hoort. Doel van dit project is kwetsbare en eenzame inwoners in de wijk tijdig de helpende hand te bieden en hen (weer) in contact te brengen met hun omgeving. Bijvoorbeeld via buurtactiviteiten die gericht zijn op ontmoeting en kennismaking. En door uitwisselen van kennis en ervaring waarmee men elkaar op enig moment kan ondersteunen. Activiteiten waarbij de bewoners hun talenten kunnen inzetten. Op dit moment zijn alleen in bepaalde straten in de Kersenboogerd ambassadeurs actief.

 

 

Buurtambassadeurs

De buurtambassadeurs hebben in dit project een centrale rol. Deze geschoolde vrijwilligers zijn de ogen en oren in de wijk. Op straat en via huisbezoeken signaleren zij wensen en behoeften van bewoners en hun problemen. Zij gaan ook na of er extra voorzieningen, zoals een buurtbrasserie en andere activiteiten, nodig zijn om vereenzaming e.d. tegen te gaan.

 

De buurtambassadeurs bespreken hun waarnemingen en ervaringen met en worden ondersteund door diverse maatschappelijke organisatie. Zoals door

Stichting Netwerk, RCO De Hoofdzaak, 1.Hoorn, Werksaam, Intermaris en ervaringsdeskundigen.

Voor de echt persoonlijke situaties en problemen schakelen de ambassadeurs, in overleg met betrokkenen, eventueel professionele of andere hulp in. Voor de meer algemene wensen, knelpunten e.d. kiezen zij vaak een bredere aanpak. Want problemen hebben soms allerlei oorzaken en worstelen meerdere bewoners er mee. Problemen die niet eenvoudig en op één manier zijn op te lossen. Zo los je eenzaamheid niet op door alleen een kopje thee bij betrokkenen te gaan drinken. Hen actief betrekken bij activiteiten kan al een extra stap in de goede richting zijn. Vooral als daarbij een beroep gedaan wordt op hun talenten om iets mee te helpen ontwikkelen. Zoals bij het organiseren van een buurtbrunch, burendag, of andere activiteiten. Het daaraan meewerken of op zijn minst aan meedoen verbindt de inwoners met elkaar, verbetert de woon- en leefomgeving: het verrijkt je wijk.

 

Smoelenboek

Dat meedoen en verbinden krijgt ook vorm in het Smoelenboek: ‘Kiek ‘es bij mij binnen’. Een professionele fotograaf legt de mensen op een mooie manier vast waarbij de bewoners iets vertellen over zichzelf en wat voor hen belangrijk is. Het is een speelse en laagdrempelige manier voor bewoners om elkaar te leren kennen en het vergemakkelijkt de onderlinge contacten.

 

Door het smoelenboek leer je sneller je buurtgenoten kennen. Wel zo handig, want steeds vaker blijven ouderen thuiswonen. Zolang het goed gaat is dat geen probleem. Maar met het ouder worden neemt de afhankelijkheid van anderen toe en is er niet altijd een mantelzorger om bij te springen. Zo zit je als alleenstaande misschien thuis met een gebroken been of erger. Wie doet dan de boodschappen of helpt je om even een klein, maar wel noodzakelijk, klusje in of om het huis te doen? Of misschien zoek je gewoon iemand om gezellig mee te gaan wandelen, een gezamenlijke hobby uit te oefenen of mee uit te gaan.

Dan zou het fijn en handig zijn als je in het smoelenboek kunt zien wie van de omwonenden een helpende hand kan bieden. Niet ter vervanging van de mantelzorger of professionele hulp, maar gewoon BURENHULP. Ja, inderdaad met hoofdletters: buren die er voor je zijn als je ze nodig hebt, die je kunt vertrouwen en jouw taal spreken.

 

Waxinelichtjes

Een simpele en praktische vorm burenhulp zijn de waxinelichtjes. Niet om je te verwarmen, maar wel hartverwarmend. Zo houdt een aantal vrijwilligers hun omgeving in de gaten. Als deze wijkbewoners ergens een brandend elektrisch waxinelichtje voor het raam zien staan, bellen ze aan om te vragen wat er aan de hand is. En zo nodig schakelen zij hulp in. Daarnaast zijn andere bewoners als vrijwilliger actief in het wijkcentrum of bij het organiseren van een buurtbrunch op burendag. En de wandelcoach uit de wijk is het aanspreekpunt voor een wandelgroep die regelmatig op stap gaat.

Worden ook andere wijken verrijkt?

Al die ideeën en activiteiten zijn in de afgelopen twee jaar in delen van de Kersenboorgerd succesvol opgepakt en verder ontwikkeld. De bewoners werden daarbij gestimuleerd om zelf met plannen te komen en knelpunten aan te kaarten. Om vervolgens met elkaar die plannen in activiteiten om te zetten of oplossingen voor de knelpunten te bedenken. Dus nu eens niet van bovenaf vanuit de gemeente ‘zomaar’ iets in de wijk droppen. Maar juist van onderop vanuit de wijkbewoners de wensen, oplossingen e.d. laten opborrelen en praktisch uitwerken: de ‘Bottom-up’ methode.

 

Een methode die, gezien de resultaten, aan het succes van het project ‘’Verrijk je Wijk heeft bijgedragen. Een succes dat wijkbewoners, buurtambassadeurs en andere partijen graag met andere wijken delen. Al zal daar misschien gekozen worden voor andere activiteiten, want geen wijk is hetzelfde. De praktijkervaringen in de Kersenboogerd hebben in ieder geval aangetoond dat professionele ondersteuning van de bewoners onmisbaar is. Zowel bij de opstart en de verdere ontwikkeling van het project, als bij het behoud, borgen, van de resultaten.

 

Ook buurtambassadeur worden?

“In een advertentie las ik dat Stichting Netwerk op zoek was naar iemand om Nederlandse les te geven aan nieuwe Nederlanders in Hoorn”, aldus Vesta. “Ik voelde mij geroepen! En later kreeg ik het verzoek om buurtambassadeur te worden. In eerste instantie dacht ik buurtambassadeur? Wat is dat? Moet je dan in een wit pak door de wijk gaan paraderen. Uiteindelijk bleek dit uiteraard niet zo te zijn. Ik ben nu al bijna 4 jaar met heel veel plezier buurtambassadeur. Ik hoop hier nog heel lang mee te kunnen door gaan, ik ben echt een mensen mens. Ik probeer altijd te kijken vanuit de positieve kant. Als je kritiek levert doe er dan ook iets aan.” (bron: Smoelenboek)

 

Herkent u zich in Vesta’s verhaal en wilt u iets voor anderen betekenen? Kijk dan op de site Verrijk je Wijk van Stichting Netwerk Hoorn. Die stichting is namelijk op zoek naar, in Hoorn woonachtige, toekomstige buurtambassadeurs voor het uitvoeren van taken als:

 

- huisbezoeken afleggen/buurtonderzoek doen

- mede vormgeven van een buurttalentenbank

- koppelen van vraag en aanbod

- helpen bij de uitvoering van buurtactiviteiten.

 

Uw vaardigheden

- zelfstandig kunnen werken

- goed kunnen luisteren naar anderen

- vragen durven stellen

- respectvol met verschillende mensen en culturen kunnen omgaan.

 

Wij bieden u

Een training over o.a. gesprekstechnieken en intervisiebijeenkomsten.

Meer informatie over het project Vraag het je buur(t) kunt u op de site Verrijk je Wijk vinden. Of neem contact op met de sociaal werker van Netwerk Hoorn, Anne Spruijt via a.spruijt@netwerkhoorn.nl of Wijkcentrum Kersenboogerd 0229-219 966.

 

Geplaatst:: 25-10-2022