Terug

 

Terug

 

Terug

Van hofje tot woonservicezone

 

Wie kent ze niet de hofjes in diverse steden, waar bijvoorbeeld de oude mannen en vrouwen hun laatste dagen konden slijten. Twee bekende hofjes in Hoorn zijn bijvoorbeeld het Claes Stapelhof aan het Munnickenveld en het Sint Pietershof aan het Dal. Deze, door particuliere of kerken gestichte woongemeenschappen, waren eigenlijk de voorlopers van onze bejaardenhuizen uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Terwijl de vroegere gasthuizen voor bijvoorbeeld pestlijders zijn te vergelijken met de huidige verpleeg- en ziekenhuizen.

 

Inmiddels zijn die bejaardenhuizen of -oorden, zoals velen zich die nog misschien herinneren, al weer verdwenen. Nu, anno 2020, kennen we alleen nog (woon-)zorgcentra, enkele andere woonvormen voor senioren. Maar door wetgeving, gebrek aan (nieuwbouw van) passende senioren woningen worden zij feitelijk gedwongen om ‘zo lang mogelijk thuis te blijven wonen’. Een groeiende groep valt daardoor tussen wal en schip: thuis blijven wonen is voor hen niet meer verantwoord, maar voor een verpleeghuis zijn ze nog ‘te gezond’. Daar komt bij dat mede door de vergrijzing en gebrek aan verzorgend personeel zelfs de verpleeghuiscapaciteit in de toekomst niet meer toereikend zal zijn.

 

Een deel van dat gat tussen thuiswonen en verpleeghuis wordt nu al opgevuld door (woon-)zorgcentra en andere instellingen. Zij bieden steeds meer hulp en diensten aan huis, de zogenoemde thuiszorg. Bijvoorbeeld persoonlijk hulp bij douchen en aankleden, dag- en nachtopvang e.d. die betrokkenen zelf moeten inkopen. Een soort cafetariamodel: kiezen wat je van het zorgmenu nodig hebt.

Die privé service kan niet iedereen betalen. De meeste ouderen zijn daarom aangewezen op professionele thuiszorg, voor zover die tenminste onder de basisverzekering valt. Anders zullen zij moeten terugvallen op hulp uit de eigen omgeving. Met name op gezinsleden en andere mantelzorgers, met alle risico’s van overbelasting e.d.

 

Logisch dat het idee van hofjes, maar dan in een modern jasje, weer de kop opsteekt. Nu heten ze alleen ‘Knarrenhofjes, woongroepen of woonservicezones, de zogenoemde geclusterde woonvormen. Die zones of wijken kunnen variëren van enkele tot wel duizenden bewoners. De woningen die, met- of zonder aanpassingen, bestemd zijn voor jong en oud. Naast (welzijns)activiteiten zijn er vanzelfsprekend zorgvoorzieningen, zoals een huisartsenpost.

 

En mocht u geen ‘hofjes-mens’ zijn of zo’n nieuwe woonvorm ligt te ver weg, dan zijn de kangoeroe- of de mantelzorgwoning een passende oplossing. Een moderne vorm van samenwonen met je kinderen.

 

Kijk voor meer informatie op bijvoorbeeld sites als: woongroepen senioren, Nieuwe woonvormen, Mantelzorgwoning en kangoeroewoning. De historische achtergronden van hofjes e.d. vindt u op sites als Het vrouwenhofje en Gasthuis en ouderenzorg

 

Gewijzigd: 2-1-2021