Terug

 

Terug

 

Terug

Uitnodiging: Praten over Levenseinde

 

“Dood gaan we allemaal…!” Alleen de weg ernaartoe en het moment waarop kunnen we tegenwoordig deels zelf bepalen. Maar dan moet je wel weten welke wegen er zijn en wat je daar aan (on)mogelijkheden tegenkomt.

Het nadenken over en het onder woorden brengen van ideeën en wensen rond het levenseinde is een best lastig en soms zelfs emotioneel proces. Mede daarom is het goed om dat tijdig en op een rustig moment te doen vóórdat het door omstandigheden misschien te laat is.

 

Vragen om over na te denken zijn bijvoorbeeld:

• Wat is belangrijk voor u wanneer uw gezondheid achteruit gaat?

• Weten uw naasten wat u in die situatie wel of niet wilt?

• Wilt u bijvoorbeeld wel of niet gereanimeerd worden?

• Heeft u uw wensen in de laatste levensfase ooit besproken en op papier vastgelegd?

• Wat is er te kiezen in de laatste levensfase?

• Hoe kijkt u terug op uw leven?

• Wat zou u nog willen zeggen of doen?

• Wie mag voor u spreken als u dat zelf niet meer kunt?

 

Hierover nadenken en praten met mensen in uw omgeving is belangrijk. Om goed in gesprek te kunnen gaan, heeft u goede informatie nodig. De Ouderenraad Hoorn Blokker Zwaag organiseert samen met het Netwerk Palliatieve Zorg een aantal (gratis) informatiebijeenkomsten op diverse plekken in de regio. Gastspreker op de bijeenkomsten is Leonie Vogels, psycholoog met veel ervaring en kennis over de laatste fase van het leven.

 

U bent van harte welkom op een van de volgende bijeenkomsten. We raden u aan om samen met bijvoorbeeld uw partner, kind of een vriend(in) te komen. Twee horen meer dan één en u kunt er in eigen kring makkelijker verder over praten.

 

KBO Hoorn en PCOB

Woensdag 3 november in De Octaaf

Adres: J.D. Pollstraat 1, 1623 LM HOORN

Tijd: inloop vanaf 13.30 uur. Aanvang bijeenkomst 14.00 – 16.00 uur.

Informatie: Deze bijeenkomst is voor leden van de PCOB en de KBO. Bij deze bijeenkomst is de ziekenhuispastor de heer P. Evers aanwezig. U kunt eventuele vragen voor de heer Evers bij binnenkomst inleveren.

 

Stichting Ouderen Netwerk West-Friesland

Maandag 8 november in Molenwoid

Adres: Molenwoid 15, 1679 WJ Midwoud

Tijd: inloop vanaf 13.45 uur. Aanvang bijeenkomst 14.00 – 16.30 uur.

 

Ouderenraad Hoorn

Vrijdag 5 november in Wijkcentrum Grote Waal

Adres: Grote Beer 3, 1622 ES HOORN

Tijd: inloop vanaf 13.45 uur. Aanvang bijeenkomst 14.00 – 16.30 uur.

 

Vrijdag 12 november in Wijkcentrum Huesmolen

Adres: De Huesmolen 60, 1625 HZ HOORN

Tijd: inloop vanaf 13.45 uur. Aanvang bijeenkomst 14.00 – 16.30 uur.

 

Vrijdag 19 november in Wijkcentrum Kersenboogerd

Adres: Brederodegracht 1, 1628 LZ HOORN

Tijd: inloop vanaf 13.45 uur. Aanvang bijeenkomst 14.00 – 16.30 uur.

 

Informatie en aanmelding

Wilt u een informatiebijeenkomst bijwonen dan kunt u zich aanmelden per e-mail of per post. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Doets via 06-22938945 of p.doets@zonh.nl

 

Aanmelden per e-mail:

Stuur een e-mail met de datum van de bijeenkomst en namen van de personen naar Soenita Moesai: s.moesai@zonh.nl

 

Geplaatst: 23-9-2021