Terug

 

Terug

 

Terug

Tinnitus - Oorsuizen

 

Ik hoor, ik hoor, wat jij niet hoort, wat is dat? Een leuk spelletje, maar niet als jij en niemand anders in je omgeving steeds pieptonen, gezoem, gesuis, brom- of andere geluiden hoort. Want in dat geval heb je vrijwel zeker last van oorsuizingen, ook wel bekend als tinnitus aures: ‘rinkelende oren’. Bij de een zal dat hard of zacht zijn, al dan niet continu, dan wel hoog of laag en combinaties daarvan. Die geluiden komen niet van buiten, maar van binnenuit. Soms is dat maar tijdelijke, bijvoorbeeld wanneer je vanuit een lawaaierige omgeving in een stillere ruimte komt. Dan zoemen of brommen je oren nog na. Na zo’n sterke aanslag op je gehoor kan het wel even duren voordat die geluiden verdwijnen, maar na een tijdje rust is alles weer normaal.

 

 

Oorzaken

Het is wat anders als je je steeds bewuster wordt van dergelijke geluiden, zeker als je ze dagelijks door de omgevingsgeluiden heen blijft horen. Dan zijn je gehoororganen of de zenuwbanen eromheen beschadigd. Dat kan het geval zijn wanneer je continu in een lawaaierige omgeving werkt of gewerkt hebt. Of door deelname aan muziekfestivals of disco’s waar de volumeknop standaard wijd open staat. Oorzaken die samen kunnen gaan met gehoorverlies. Niet voor niets dat organisatoren van popconcerten in samenspraak met de Nationale Hoorstichting sinds 2011 het geluidsniveau hebben begrensd. En daarnaast de bezoekers ook gehoorbescherming en informatie daarover aanbieden.

Deze vorm van tinnitus is voor anderen onhoorbaar en moeilijk of niet medisch te behandelen.

 

Andere oorzaken van tinnitus, maar dan vanuit het lichaam zelf, zijn bijvoorbeeld samentrekkende spiertjes rond het oor, problemen in het middenoor of een te hoge of te lage bloeddruk. In deze gevallen kan een keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) de geluiden soms wel meten en/of medisch behandelen.

Maar oorsuizingen e.d. kunnen ook ontstaan door een hersenschudding, kaakproblemen, diabetes of stress. Net als overgevoeligheid voor medicijnen en de Ziekte van Ménière. Een ziekte die aanvallen van draaiduizeligheid met gehoorverlies en oorsuizen tot gevolg heeft.

 

Mensen met gehoorverlies zijn vaak gevoeliger voor tinnitus. Het suizen of piepen wordt dan namelijk niet of minder goed gedempt door de omgevingsgeluiden die hij of zij door dat verlies niet meer hoort.

 

Behandeling

Zoals gezegd is tinnitus, afhankelijk van vorm of oorzaak, niet of moeilijk te behandelen. Toch is het belangrijk om contact met de huisarts op te nemen en eventueel een KNO-arts te raadplegen. Want misschien is er sprake van een (achterliggend) medisch probleem dat schadelijk kan zijn voor je gezondheid. Bovendien kan dagelijks geplaagd worden door oorsuizingen leiden tot psychische gevolgen, zoals angsten en depressies. Soms kan goede uitleg en informatie dan al geruststellend zijn en helpen bij het leren omgaan met deze kwaal. Dat laatste bijvoorbeeld door het aanbieden van maskerende geluiden die de suizingen e.d. naar de achtergrond verdringen.

 

Informatie

Verschillende organisaties geven mensen met gehoorproblemen en hun naasten ondersteuning en adviezen over zijn of haar problemen. De Stichting Hoormij-NVVS is daar een van. Op hun site staat een uitgebreid overzicht  met informatie, adviezen en hulp op het gebied van tinnitus en voor mensen die lijden aan hyperacusis. Dat laatste is een gehooraandoening waarbij mensen overgevoelig zijn voor normale omgevingsgeluiden.

 

Verder is er het Tinnitusloket, 0800 846 64 887. Hier kan men terecht voor vragen, hulp bij het verwijzen naar de juiste hulpinstanties en voor het in contact brengen met lotgenoten. Het loket is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, maar is tijdens  vakantieperiodes minder bereikbaar.

 

Geplaatst: 25-10-2022