Terug

 

Terug

Stichting Ouderennetwerk West-Friesland

 

De Stichting Ouderennetwerk West-Friesland treedt na haar start in juli 2020 nu ook met hun website www.stichtingouderennetwerkwf.nl digitaal naar buiten. Het doel van de stichting is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor ouderen en hun naasten op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de regio. Verder ziet de stichting toe op een correct uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

De voorzitter, Willem Bakker, beter bekend als ‘Steuntje in de rug voor onze ouderen’, zet zich al jaren in voor ouderen. Daarbij liep hij bij gemeenten en verschillende andere instanties tegen muren op. “Door bundeling van krachten wil onze stichting een volwaardige gesprekspartner zijn voor alle partijen in de regio. Dat is noodzakelijk, want er is onvoldoende zicht op wat ouderen bezighoudt en welke ondersteuning zij nodig hebben. Het kost veel tijd en geld als iedereen steeds opnieuw het wiel gaat uitvinden en bij nieuwe initiatieven lopen we tegen allerlei regels en belangen aan. Het is erg lastig om dan als eenling meerdere partijen om de tafel te krijgen. Door de ouderen te organiseren in een stichting hopen we sneller stappen te maken. Zo betrekken wij ook de woningcorporaties erbij voor de ontwikkeling van nieuwe woonvormen.”

 Website Ouderennetwerk West-Friesland

“De nieuwe website moet een ’expertisepunt’ worden”, aldus Bakker. “Bezoekers van onze site kunnen vragen waar zij mee zitten naar ons opsturen. Wij kunnen hem of haar dan verder helpen. Krijgen we heel veel dezelfde vragen of reacties binnen? Dan zullen we dat zeker aankaarten bij de betreffende zorgorganisatie of wethouder.”

 

Kijk voor meer informatie, zoals het Beleidsplan Ouderennetwerk en hun Uitvoeringsplan Pact 7.1 West-Friesland. Die informatie is ook in het Engels, Marokkaans en Turks te lezen.


Gewijzigd: 15-2-2021