Terug

 

Terug

Spiritualiteit is levenskunst! Deel 1

 

In deze rubriek gaat Saskia Treu in op hoe wij spiritualiteit kunnen waarnemen en beoefenen in het alledaagse leven. Deze rubriek maakt onderdeel uit van een serie korte fragmenten uit een artikel, waarin Saskia een uiteenzetting geeft van de facetten van ‘spiritualiteit in het alledaagse leven’.

 

 

Spiritualiteit opmerken en beoefenen

 

Het opmerken en beoefenen van spiritualiteit in het alledaagse leven kent een lange en rijke geschiedenis. Het wordt beoefend in vele religieuze tradities en is vooral populair onder degenen die zichzelf "spiritueel maar niet religieus" noemen. Maar wat is de spiritualiteit in het alledaagse leven eigenlijk?

Ten eerste is de spiritualiteit van het alledaagse niet het soort spiritualiteit waarmee we zijn opgegroeid. Ons werd geleerd dat spiritualiteit het deel van religie was dat zich richtte op het "innerlijke leven". Het was iets dat je deed op een speciale plaats of tijd, meestal een stille kamer thuis, in een religieus huis of op retraite. Het ging om het vinden van manieren om in contact te komen met ‘het goddelijke’  of ‘het hogere’ - stil, eerbiedig, en meestal alleen.

Echter, naarmate wij  in contact kwamen met meer religieuze tradities en wij deze leerden kennen en probeerden te begrijpen, ontdekten we dat veel elementen uit de verschillende religieuze tradities mensen aanmoedigden om op zoek te gaan naar het heilige,  terwijl ze hun dagelijkse bezigheden uitvoerden. Keltische christenen, bijvoorbeeld, geloofden dat zij zich met God konden verbinden door huishoudelijke taken te doen, te werken op het land en bij het zingen te richten op het ritme van een lied. Zij nodigden God uit om zich bij hen te voegen in hun dagelijkse bezigheden, in de overtuiging dat overal waar je aanwezig bent, de plaats kon zijn voor een ontmoeting met de Heilige kon plaatsvinden. Binnen de christelijke kloostertradities worden alledaagse handelingen geheiligd en even belangrijk geacht als devotionele rituelen en verering binnen een geloofsgemeenschap.

 

In deel 2 van deze rubriek gaat Saskia Treu in op de betekenis en waarde van spiritualiteit in verschillende tradities.

Saskia Treu geestelijk verzorger IncluZIN en Questio Centrum voor levensvragen.

 

Geplaatst: 2-2-2023