Terug

 

Terug

 

Terug

Seniorenwoningen in Hoorn

 

In de gemeente Hoorn wordt veel gebouwd, een goede zaak. De Stichting Ouderenraad Hoorn constateert echter dat er te veel eengezinswoningen worden gebouwd ten opzichte van andere woonvormen. In het bijzonder kleinere, maar geriefelijke seniorenwoningen. Een type woning dat, gelet op het groeiend aantal ouderen, steeds noodzakelijker wordt. De overheid, waaronder de gemeente, zou daar veel meer werk van moeten maken. Met daarbij extra aandacht voor de combinatie van twee domeinen, te weten de woningmarkt en de zorg. Want juist bij de huisvesting van ouderen hangen die nauw met elkaar samen.

 

 

Wel of niet (kunnen) verhuizen

Ouderen verhuizen te weinig, terwijl dat vaak wel verstandig zou zijn. Niet alle huizen zijn namelijk geschikt om in te blijven wonen als de gezondheid afneemt en lichamelijke beperkingen de actieradius verkleinen.

Tegelijkertijd is er een grote groep ouderen die, direct of op afzienbare termijn, graag zou willen verhuizen naar een levensloopbestendige woning. Omdat hun huidige woning te groot is, ze de tuin niet zelf meer kunnen onderhouden of omdat ze alleen zijn achtergebleven e.d. Allemaal goede redenen om te verhuizen naar een seniorenwoning. En toch gebeurt dit onvoldoende. Want de huidige (koop)woning voelt vertrouwd en de woonomgeving met de voorzieningen en sociale contacten willen ze niet missen. Daarnaast en niet in de laatste plaats is er weinig of geen passend en betaalbaar aanbod.

 

Sociale huur

Voor ouderen die een sociale huurwoning hebben is verhuizen nog moeilijker. Voor deze groep is het financieel namelijk vaak onaantrekkelijk of zelfs onmogelijk om te verhuizen. Want de voor deze groep geschikte woningen zijn doorgaans nieuwbouwwoningen, die kleiner en duurder zijn dan hun huidige. Daarbij hebben ze vaak met lange wachttijden te maken en is er weinig ruimte voor specifieke wensen, als locatie e.d.

 

Verleiden

Gezond zijn is meer dan niet-ziek zijn. Het gebrek en gemis aan waardevolle contacten, eenzaamheid, verzwakt de mentale en/of fysieke gezondheid. Mede door bezuiniging op zorgvoorzieningen moet men in de toekomst steeds meer voor elkaar gaan zorgen. Dat vraagt om nieuwe woonvormen. De Ouderenraad pleit daarom voor de bouw van seniorenwoningen waar zorg en wonen zijn samengevoegd. De zorg wordt ontlast wanneer mensen als ‘goede buren’ meer op elkaar letten en elkaar helpen.

 

Verder adviseert de raad om ouderen te verleiden tot woningruil. Door hun grotere, huur- of koopwoning te ruilen voor een passender levensloopbestendige woning. De overheid zou dat kunnen stimuleren door fiscale of andere vormen van ondersteuning. In ieder geval biedt Intermaris al steun via hun doorstroom-woonmakelaar. Die bezoekt ouderen die overwegen om te verhuizen en informeert hen over de diverse mogelijkheden, zoals hun (ver)bouwactiviteiten van woningen voor senioren.

 

Meer details over de woningbouw in Hoorn en de visie van de Ouderenraad Hoorn daarop vindt u in de nota.

 

Geplaatst: 25-10-2022