Terug

 

Terug

Gaat het goed met mij?

Praatplaat: signaleren en bespreken

 

“Als praktijkondersteuner merk ik bijna dagelijks dat ouderen en/of hun omgeving signalen van toenemende kwetsbaarheid te laat opmerken”, aldus Petra de Witte-van Eck. “Daardoor neemt hun kwaliteit van leven onnodig snel af en kunnen zij minder zelfstandig hun eigen leven blijven leiden.”

Die signalen, zoals minder goed voor jezelf zorgen, dingen vergeten of moeite hebben met dagelijkse handelingen, vallen in het begin niet zo op. Je voelt misschien wel dat het allemaal niet meer zo gaat als je gewend was, maar waar dat aan ligt is moeilijk te zeggen. Soms hebben anderen in je omgeving het eerder in de gaten dan jijzelf.

Petra: “Mensen zijn best in staat zelf de juiste zorgkeuzes te maken, maar dan moeten ze wel een goede voorlichting krijgen, liefst in een toegankelijke vorm.”

 

Vanuit die gedachte heeft zij de Signaleringskaart ouderen bedacht. Een kaart die hen op een heel eenvoudige manier bewust maakt van mogelijke problemen in hun dagelijks leven. De onderwerpen op die kaart, zoals medicijn gebruik, eenzaamheid en ‘mijn omgeving maakt zich zorgen’ lokken uit tot een gesprek. Bijvoorbeeld met de praktijkondersteuner van de huisarts. Voordeel daarvan is dat je dan samen met hem of haar overlegt bij wie je voor een bepaald probleem terecht kunt. Want ook daarvoor is die signaleringskaart een goed hulpmiddel met mogelijke verwijzingen naar o.a. fysiotherapeut, apotheek of diëtiste. Natuurlijk is het mogelijk om zo’n gesprek eerst thuis in je eigen omgeving te voeren. Soms levert dat al voldoende inzicht op in de dagelijkse gang van zaken en hoe daar mee om te gaan. Maar mocht er toch meer aan de hand zijn, dan ben je alvast goed voorbereid op een gesprek met de huisarts.

 

Bij de ontwikkeling van die signaalkaart werkte Petra nauw samen met het bureau van Marieke Dooremalen. Zij heeft als verpleegkundige en visueel vertaler al diverse andere praatplaten ontworpen. Daarmee wordt informatie over gezondheid en zorg beeldend onder de aandacht gebracht van ouderen en hun naasten. Bijvoorbeeld die over Corona en dementie, Wetten en financiering, Zorgdragers en die over Valrisico's. Praatplaten die zowel door zorgprofessionals als zorgvragers en/of hun mantelzorger gratis zijn te downloaden. Dit om de zorgvraag tijdig te signaleren, de noodzakelijke ondersteuning te bieden en allerlei regeltjes te verduidelijken.

 

Geplaatst: 12-11-2020

Bron: P. de Witte-van Eck