Terug

 

Terug

Passende woonvormen voor senioren in West-Friesland

 

 

In de afgelopen periode is onderzoek gedaan naar passende woonvormen voor senioren in West-Friesland. Want in de komende jaren tot 2040 blijkt dit namelijk de snelst stijgende groep op de woningmarkt te worden. Vandaar dat naar antwoorden is gezocht op de volgende vragen:

• Wat zijn passende en wenselijke woonvormen voor zeventigplussers;

• Hoeveel woningen zijn er de komende twintig jaar in West-Friesland voor hen nodig;

• Welke voorzieningen zijn er nodig om zo lang mogelijk prettig oud te kunnen worden in de eigen omgeving.

 

In het onderzoeksrapport Passende woonvormen in West-Friesland zijn de antwoorden op die vragen terug te vinden. Evenals de hiernavolgende vijf aanbevelingen die de gemeenten in de regio kunnen vertalen naar hun eigen lokale situatie. Want dé oudere bestaat niet en daarmee bestaat er ook geen blauwdruk voor één oplossing. Meerdere vormen van passende woningen zijn daarom gewenst zodat die aansluiten bij de verschillende behoeften van de senioren.

 

Aanbevelingen

1. In nieuwbouw en gebiedsontwikkelingen moet meer aandacht zijn voor de woonwensen van senioren.

2. Veiligheid, eigen regie en geborgenheid moeten centraal staan bij seniorenwoningen.

3. Realiseer met passende seniorenwoningen ook voldoende ontmoetingsmogelijkheden.

4. Realiseer passende (zorg)woningen, vooral in de eigen buurt en\of dorp.

5. Creëer een integraal beleid op wonen, zorg en welzijn.

(Bron: Advies-BRON)

 

Gewijzigd: 9-6-2022