Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

Ouderenzorg vanuit de huisartsenpraktijk

 

 

Natuurlijk wilt u als oudere zo lang mogelijk en in goede gezondheid zelfstandig blijven functioneren. Om u hierbij te ondersteunen bestaat binnen uw huisartsenpraktijk het programma ouderenzorg. De daar aanwezige praktijkondersteuner ouderenzorg (geriatrie) voert het programma samen met organisaties in uw wijk uit. Misschien bent u zelfs al gevraagd om deel te nemen aan dit programma.

 

Doel van het programma ouderenzorg

Het programma van de huisartsenpraktijken heeft tot doel u te helpen om zo prettig mogelijk te wonen en zoveel mogelijk het leven te leiden zoals u dit wenst.

 

Wat kunt u verwachten

Tijdens een huisbezoek maakt de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige kennis met u en neemt zij een vragenlijst met u door. Bijvoorbeeld vragen over gezondheids- of andere problemen waar u tegenaan loopt, zoals lichamelijke klachten, medicijngebruik en eenzaamheid.

Zo brengt zij samen met u uw klachten, vragen of wensen in kaart en bespreekt zij met u de mogelijkheden voor hulp e.d. Als daaruit blijkt dat u bepaalde hulp nodig heeft, stelt zij in overleg met de huisarts een voorstel op voor uw ‘zorg op maat’. Dat zorgplan gaat natuurlijk pas na uw toestemming van start.

Tijdens de uitvoering houdt de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige steeds de vinger aan de pols en bezoekt zij u regelmatig. Ook blijft zij in contact met mogelijke andere hulpverleners waardoor zij altijd goed op de hoogte is van de zorg die u ontvangt. U heeft dus maar één aanspreekpunt, ongeacht het aantal organisaties dat bij dit plan betrokken is. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan thuiszorg; welzijns- en vrijwilligersorganisaties; fysio- of ergotherapeuten; dagbesteding; gemeentelijke diensten.

 

Kosten van dit programma ouderenzorg

Dit programma van de huisartsen valt onder uw basisverzekering en is er geen sprake van eigen risico. Eventuele andere ingeschakelde zorgverleners kunnen wel kosten in rekening brengen.

 

Mantelzorg en/of familieleden

Mantelzorgers en familieleden kunnen een belangrijke rol spelen in uw dagelijks leven. Zij kunnen desgewenst betrokken worden bij de uitvoering van de zorg die aan u geleverd wordt. Bovendien kunnen zij hulp en ondersteuning krijgen wanneer zij een deel van de zorg zelf uitvoeren.

 

Meer informatie

Klik op Ouderenzorg voor meer informatie of lees de uitgebreide brochure over het programma

 

Verder sluit ons artikel Behandelwensen, met interessante verwijzingen, goed aan bij dit onderwerp.

Wilt een persoonlijk gesprek over deelname aan dit zorgprogramma, neem dan contact op met uw huisarts, de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige. En bekijk ter voorbereiding eens deze twee posters.

 

 

Geplaatst: 11-6-2020