Terug

 

Terug

Oud en zelfstandig in 2030 - Behoud van zorg aan thuiswonenden

 

Steeds meer mensen worden steeds ouder. Verreweg de meeste ouderen blijven zelfstandig wonen, ook als ze in toenemende mate afhankelijk worden van informele en formele zorg. Het behoud van zelfstandigheid is voor velen een groot goed en het zelfstandig wonen gaat de meesten gelukkig ook goed af. Toch is er reden tot zorg.

 

Door de demografische ontwikkeling dreigen toenemende tekorten aan mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn. En de complexiteit van wetten en regelingen maakt het voor ouderen steeds moeilijker de regie over hun eigen leven te houden. En hoewel het ouderen vaak goed lukt om overeind te blijven, kan het bestaan dat zij met hulp van gezin, familie, buurt en vrijwilligers weten op te bouwen ook een kaartenhuis blijken te zijn, dat instort bij een zuchtje tegenwind. Door deze ontwikkelingen staan zorg en welzijn van thuiswonende ouderen steeds meer op de tocht.

 

In het reisadvies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ zet het kabinet lijnen uit om die groep ouderen tegemoet te komen. Van belang daarbij is dat deze ‘ouderen in hun derde levensfase’ de regie over die fase in hun leven behouden. En zonder hulp kunnen zij in de toekomst niet voor zichzelf en voor elkaar (blijven) zorgen.

Al wil dat niet zeggen dat iedereen tot op hoge leeftijd langer thuis kan of moet blijven wonen. Want juist door o.a. die vergrijzing nemen de gezondheidsproblemen toe. Bovendien ontstaan er tekorten aan mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn. Hoog tijd dus om daar oplossingen voor te zoeken, zoals in Oud en zelfstandig in 2030 is te lezen. Klik voor het volledige advies op Oud en zelfstandig in 2030, een reisadvies.

 

Geplaatst: 18-9-2020