Ondersteuning in laatste levensfase

Als iemand in zijn laatste levensfase is, is het heel belangrijk dat hij of zij deze met zoveel mogelijk kwaliteit door kan brengen.
Onze VPTZ­vrijwilligers steunen hen en hun mantelzorger(s) in hun laatste levensfase. VPTZ staat voor Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Ze kijken wat jij en je dier­bare nodig hebben, ook wanneer iemand niet meer aanspreekbaar is. Ze bieden gezelschap en emoti­onele ondersteuning, maar verrich­ten geen medische handelingen of zware huishoudelijke handelingen. Afhankelijk van de vraag en be­schikbaarheid, kunnen vrijwilligers 3 maanden tot een jaar worden ingezet. Hier hoef je zelf niets voor te betalen.

Aanpak
Nadat je je bij ons hebt gemeld voor ondersteuning, komt er zo snel mo­gelijk een coördinator bij jou thuis om te horen waar onze vrijwilligers je bij kunnen ondersteunen. Het is fijn als je mantelzorger en/of wijk­verpleegkundige hierbij aanwezig kan zijn. Vaak kunnen we binnen 24 uur een vrijwilliger inzetten. Onze vrijwilligers zijn getraind, worden tijdens de inzet begeleid en heb­ben een Verklaring omtrent Gedrag en vrijwilligersovereenkomst. We zorgen er natuurlijk voor dat jouw privacy beschermd wordt. De kos­ten voor het reizen van en naar het vrijwilligerswerk worden door onze organisatie vergoed.

Aanvragen
Inwoners en professionals van deze gemeenten kunnen ondersteuning aanvragen: Drechterland, Enkhui­zen, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Koggenland en Stede Broec
Neem contact met ons op via: vptz@meewering.nl of telefoon: 088­0075000

Scroll naar boven