Terug

 

Terug

Een nieuw beleidsplan voor de Ouderenraad Hoorn

 

Vorig jaar is een projectgroep aan de slag gegaan met het formuleren van een beleidsplan voor de Ouderen­raad Hoorn. Dit geeft in de komende jaren houvast om onze visie uit te dragen.

 

 

Aandachtsgebieden

Op een aantal terreinen heeft de Ouderenraad commissies actief. Eén houdt zich bezig met Welzijn, Gezondheid en Minimabeleid. Een ander met Wonen, Verkeer en Veiligheid. Een derde met Themabijeenkomsten en een vierde met Info en Website. Stuk voor stuk bemenst met betrokken en actieve personen, die ons bestuur, gemeentebestuur en -raad, maar ook bedrijven en instellingen, van advies en inzichten vanuit de Ouderenraad voorzien.

 

Wat als...?

Handige insteek van de projectcommissie Beleidsplan 2023-2027 is het uitgangspunt ‘Wat als de Ouderenraad Hoorn er niet is... wat gebeurt er dan?’ Wat er dan gebeurt, zal kunnen worden afgemeten uit het heldere plan dat heden beschikbaar is voor ieder die daar belangstelling voor heeft. Check het beleidsplan.

 

Welzijnsbevordering ouderen

In het plan staan voor elke commissie speerpunten beschreven voor de komende jaren. In het kort geldt voor alle punten, dat zij het welzijn moeten bevorderen van senioren. Met name kwetsbare ouderen hebben daarbij onze extra aandacht. Via deze Info magazine en onze website blijft u op de hoogte.

 

Geplaatst: 7-4-2023