Terug

Toekomst blik op de weg - Visie op verkeer en vervoer

 

De gemeente is gestart met het opstellen van een ‘Mobiliteitsvisie’ met daarin  plannen voor de toekomst van verkeer en vervoer in Hoorn en omgeving. Het zijn plannen die doorlopen tot 2030/2040. Alle soorten van vervoer komen aan bod, zoals voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer.

 

 

Begin 2021 heeft de gemeente daarom haar inwoners gevraagd via een enquête mee te denken over belangrijke thema’s voor alle weggebruikers: particulieren en ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de doorstroming van verkeer, de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting van de wegen, straten en het parkeren.

 

De uitkomsten van de enquête gebruikt het college van B&W om de juiste keuzes in de Mobiliteitsvisie te maken en die verder uit te werken. De gemeenteraad kan dan deze visie naar verwachting nog voor de zomer 2021 vaststellen.

De Ouderenraad Hoorn zal de verdere ontwikkeling van de plannen vanzelfsprekend nauwlettend volgen, vooral wat betreft veiligheid en openbaar vervoer.

 

Geplaatst: 29-1-2021