Terug

 

Terug

 

Terug

Mantelzorg tijdens terminale levensfase

 

“Hoe gaat het met u, houdt u het nog vol?” Een welgemeende vraag aan een mantelzorger die nog net niet in huilen uitbarst. Zijn partner is al lange tijd ernstig ziek en sterk van hem afhankelijk, dag en nacht. Dus nee, het gaat niet zo goed met hem, maar hij moet van zichzelf volhouden, zeker nu zij op sterven ligt.

 

 

Mantelzorgers die dag en nacht klaar staan voor hun zieke partner of een ander lopen vaak tegen hun eigen grenzen aan of zijn daar al overheen. Dat wordt in de laatste levensfase van de zieke er bepaald niet beter op. Met elkaar verlies je steeds meer van wat er eerst nog was en het confronteert je met allerlei emoties en onzekerheden. In die terminale fase moet je bijvoorbeeld maar afwachten hoe dat verloopt. Slaapt hij of zij rustig in of is er sprake van een heftig en wisselend verloop. In ieder geval is de duur van deze laatste fase moeilijk te voorspellen. Het maakt de zorgverlening wel extra zwaar en ingewikkeld. Je moet de ander loslaten, de ruimte geven om te sterven en tegelijkertijd wil je goede zorg blijven geven.

Hoe dat loslaten vorm krijgt en of dat lukt hangt van allerlei factoren af. Heb je bijvoorbeeld in de afgelopen tijd met elkaar en anderen al gespreken gevoerd over verleden, heden en toekomst en is misschien toen ‘alles al gezegd’? Bedenk dat dergelijke gesprekken, afhankelijk van de omstandigheden, een wezenlijk onderdeel kunnen zijn van de zorgverlening.

 

Mantelzorg in de laatste levensfase kan bijdragen aan de rouwverwerking, maar niet als je jezelf helemaal wegcijfert. Probeer daarom een goede balans te vinden in het er zijn en zorgen voor je zieke naaste en je eigen leven. Moet je wel alles in je eentje doen? Durf hulp te vragen, geef concreet aan waarmee een ander je kan helpen en voel je daar niet schuldig over. Krop je emoties niet op, deel die met mensen om je heen, je huisarts of met een speciaal iemand: ‘jouw rots in de branding’.

Of misschien wil je in deze fase en zo lang het kan juist weer meer partner/echtgenoot zijn dan mantelzorger. Dat vraagt vertrouwen in degenen die de zorg (deels) van je overnemen. Dat kunnen familieleden en vrienden zijn, maar ook geschoolde vrijwilligers van de Palliatieve terminale zorg Nederland. In Hoorn biedt bijvoorbeeld MEE & De Wering die palliatieve mantelzorg thuis, in het hospice of in het verpleeghuis aan. Daarnaast zijn zij er natuurlijk ook voor de mantelzorger zelf.

 

Uiteindelijk valt op enig moment die (intensieve) zorg voor je naaste weg. Je moet dan, naast de rouwverwerking, je dagelijkse leven weer zien op te pakken. De een lukt dat, al dan niet met hulp, beter dan de ander. Neem in ieder geval tijd om te rouwen en uit te rusten, zoals bijvoorbeeld valt te lezen in de tips op de site Leven na mantelzorg.

 

Meer informatie over de laatste levensfase is te vinden in ons artikel over Palliatieve zorg en in dat over Het kan ook u overkomen.

Of bekijk de webinar In balans blijven als mantelzorger (I. Schoen) over verschillende mentale aspecten van mantelzorg.

En op deze site vindt u een keur aan artikelen over en tips voor mantelzorg in de laatste levensfase.

De site Wegwijs in mantelzorg doolhof geeft meer algemene informatie. Daarnaast is de TV serie Maud & Babs een aanrader.

 

Geplaatst: 23-9-2021