Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

Het levenstestament

Voor als je zelf (even) geen beslissingen meer kunt nemen

 

Het zal je maar overkomen dat je op een bepaald moment in je leven zelf geen eigen beslissingen meer kunt nemen. Soms is daar een proces aan voorafgegaan, zoals bij dementie. Maar het kan ook plotseling gebeuren wanneer je een ernstig ongeluk krijgt. Wie neemt er dan tijdelijk of voorgoed beslissingen voor jou over je medische behandeling en geldzaken of wie moet er gewaarschuwd worden als je komt te overlijden? Met andere worden wie zorgt ervoor dat je belangen goed worden behartigd?

In dergelijke gevallen is het handig om een ‘levenstestament’ of een ‘algemene volmacht’ te hebben. Er zijn namelijk vele voorbeelden waar het onbedoeld mis kan gaan.

 

Voorbeelden

Zoals bij de man die was opgenomen op de gesloten afdeling van het verpleeghuis en onder bewind was gesteld. Zijn vrouw bleef alleen achter en wilde hun huis verkopen en kleiner gaan wonen. Maar het verkoopcontract mocht zij niet zonder toestemming van de bewindvoerder en de kantonrechter tekenen. Want de helft van hun vermogen, waaronder het huis stond op zijn naam. En toen zij van de verkoopopbrengst een schenking wilde doen aan haar dochter, gaf de kantonrechter daar geen toestemming voor.

 

Of u heeft een persoonsgebonden budget (pgb) nodig vanwege een opname in het verpleeghuis. En als uw kinderen dat voor u zouden moeten regelen bij het zorgkantoor, dan kan dat niet zonder levenstestament. Dat kantoor vraagt namelijk wie het pgb gaat beheren. En als u (een van) hen daarvoor geen speciale volmacht heeft gegeven, dan moeten zij bewind bij de kantonrechter aanvragen.

 

Een levenstestament of een algemene volmacht had dergelijke schrijnende en onvermoede situaties kunnen voorkomen.

 

Algemene volmacht, levenstestament of wilsverklaring?

Zowel bij de algemene volmacht als bij het levenstestament wijst u een of meer vertrouwenspersonen aan. Die kunnen dan namens u beslissingen nemen als dat voor u (tijdelijk) onmogelijk is. In een algemene volmacht geeft u beknopte aanwijzingen aan zo’n persoon.

 

In het levenstestament geeft u uitgebreider aan wat er in verschillende situaties moet gebeuren en door wie. Bijvoorbeeld wie uw financiën mag beheren of wie er op uw huisdieren moet passen? Of wanneer u in een verpleeghuis terecht komt: welke medische behandelingen wilt u dan wel ondergaan en welke niet?

 

Voor een wilsverklaring kunt u bij uw huisarts een zogenoemd ‘Behandelwensen formulier’ + toelichting halen. Daarin staan onder andere vragen over uw reanimatie wens, ziekenhuisopname, de aanwezigheid van een wils- en/of een euthanasieverklaring. Door dit formulier in te vullen en met uw huisarts én uw naasten te bespreken geeft u aan welke zorg u wel of niet wilt hebben. Dat scheelt stress en tijd als u iets overkomt en u krijgt de zorg zoals u dat hebt aangegeven. Voordeel van dit formulier is dat u uw medische wensen tussentijds makkelijk kunt aanpassen. Kijk op www.thuisarts/levenseinde voor meer informatie over het regelen van uw medische zorg. Daarnaast hebben de meeste verzorgings- en verpleeghuizen soortgelijke documenten om uw wensen vast te leggen.

 

Regel het goed!

Kortom, als u bepaalde zaken niet of niet goed regelt, moet er een kantonrechter worden ingeschakeld. Die zal een professionele of een familiaire bewindvoerder aanstellen om namens u op te treden. Zo’n procedure kost tijd, die er in een acute situatie misschien niet is, maar ook geld. Dat laatste kan eveneens een probleem zijn, mede afhankelijk van de duur van de bewindvoering en diens (onkosten)vergoeding.

Bedenk wel dat u, zelfs als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, niet automatisch de gevolmachtigde van uw partner bent! En ook op jonge leeftijd, en zeker als er sprake is van ongehuwd samenwonen, een gezinssituatie e.d., kan het slim zijn om de hier genoemde zaken vast te leggen in een levenstestament. Want wie zorgt er bijvoorbeeld voor de kinderen als zij hun ouders verliezen….

 

Voor het opstellen van zo’n testament moet u naar de notaris. Voor de algemene volmacht en de wilsverklaring hoeft dat niet, u mag het ook zelf doen. Dat kan getypt of handgeschreven zijn en voorzien van de datum en uw handtekening. Laat uw naasten weten dat u een levenstestament en/of een wilsverklaring heeft en waar u die bewaart. Maar dat geldt natuurlijk voor meerdere belangrijke documenten.

 

“Het is heel fijn als het allemaal duidelijk op papier staat, maar het is nog veel belangrijker dat u er goed met uw zoon/dochter/gemachtigden over praat. Bespreek uw medische wensen ook met uw huisarts”.

 

Let op: Er is een verschil tussen een ‘levenstestament’ en een ‘gewoon testament’. Het eerste geldt zolang u leeft en in een gewoon testament geeft u aan hoe u de zaken na uw overlijden geregeld wilt hebben: uw laatste wil. Zorg dat beide testamenten goed op elkaar aansluiten!

 

 

Klik op de brochure van de Netwerk Notarissen over het levenstestament voor meer informatie. Ook handvatten om zelf alvast een begin te maken met zo’n testament of een volmacht vindt u daarin terug. Uw notaris zal dat dan met u doornemen en het testament opmaken.

 

 

In de brochure “Waar zeg ik ja tegen?” staat onder andere wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de degene die uw belangen behartigt of hiervoor is gevraagd (de gevolmachtigde). En kijk voor de wilsverklaring op bijvoorbeeld www.patientenfederatie.nl/themas/wilsverklaring/ en www.erfwijzer.nl/codicil.html.

 

Gewijzigd: 10-4-2019