Terug

 

Terug

 

Terug

Leeftijdsgrens voor medische behandeling?

Publiek debat gewenst

 

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor onze samenleving, waaronder de ouderen. Gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen nemen gelukkig allerlei initiatieven om de kwaliteit van leven voor die, al dan niet zelfstandig wonende, ouderen in stand te houden. En zeker nu we langer dan gedacht met die gevolgen te maken krijgen, is aandacht voor en ondersteuning van die groep extra belangrijk. Niet voor niets gaan huisartsen daarom in gesprek met senioren in hun praktijk over onverhoopte keuzes bij medische behandelingen.

 

 

Gevolgen die de gezondheidszorg niet onberoerd laten, al begint de rust in de ziekenhuizen enigszins terug te keren. Maar dat kan, bij zo’n onvoorspelbare pandemie van het ene op het andere moment weer veranderen . Daarom wordt er nu al nagedacht over hoe te handelen als de intensive care afdelingen weer overbelast raken.

 

Leeftijd als criterium?

Door het coronavirus is het gezondheidszorgsysteem, en met name de zorg in de ziekenhuizen, de afgelopen periode overbelast geraakt. Alleen door het zorgvuldig volgen van de toewijzingsprocedures konden de intensive care (IC) de stroom patiënten nog net aan. Al betekende dat onder andere wel dat IC-verpleegkundigen nu vier of meer patiënten moesten bewaken in plaats van twee!

 

Zo lang er geen vaccin beschikbaar is om het virus te bestrijden is het maar de vraag of bij zo’n nieuwe uitbraak het aantal IC-bedden nog wel voldoende is. Op diverse fronten wordt daarom al nagedacht over noodscenario’s. Dan zullen patiënten niet alleen meer op medische gronden op de IC worden opgenomen, zoals nu nog in de eerste twee selectiefasen wel gebeurt.

In de derde fase komen namelijk bij de selectie of triage ethische vragen om de hoek kijken. Zoals de vraag: heeft iemand met een bepaald (vitaal) beroep of functie meer recht op een IC opname? Of krijgt een jonge werkende bij opname voorrang op een (bijna) gepensioneerde oudere? Zo is in een recent concept rapport zelfs al een concrete leeftijdsgrens van 70+ genoemd, die vrijwel meteen weer is geschrapt, maar toch…

 

De Raad van Ouderen wijst begin april ‘20 in een brief aan minister De Jonge het leeftijdscriterium bij het toewijzen van zorg nadrukkelijk van de hand. De Raad sluit zich daarom aan bij de oproep voor een publiek debat waarin de samenleving op zo’n noodscenario wordt voorbereid. Daarbij is het van belang dat diverse groepen, waaronder ouderen, aan zo’n debat kunnen deelnemen.

 

Klik voor de volledige brief van de Raad voor Ouderen. Op onze site kunt ook het artikel over Behandelwensen nalezen. Daarin gaan we in op gesprekken van huisartsen met hun patiënten over mogelijke keuzes voor medische behandelingen.

 

Gewijzigd: 4-6-2020