Terug

 

Terug

 

Terug

Ondersteuning bij keuze verpleeghuis

 

De Raad van Ouderen is van mening dat keuzevrijheid een belangrijke voorwaarde is bij de overgang naar een  verpleeghuis. Maar dan moet er ook iets te kiezen vallen. In de aanloop naar dit advies zijn er geen recente, wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken gevonden waarin de keuzevrijheid bij opname in een verpleeghuis is onderzocht. Op basis van consultaties met onze regionale achterbannen en vanuit de ervaringen om ons heen is ons beeld dat in grote delen van Nederland geen keuzevrijheid is, dan wel niet zo wordt ervaren. Met dit advies willen wij daarom een aanzet geven tot verbetering van de huidige situatie.

 

 

Haastwerk

Over een verhuizing naar een andere woning denken we vaak lang na. Maar het nadenken over een mogelijk noodzakelijke overstap naar een verpleeghuis stellen we liefst zo lang mogelijk uit. En als opname in een verpleeghuis onvermijdelijk is, wordt het vaak haastwerk. Te meer omdat de levens- en gezondheidsomstandigheden van de betrokkene dan soms al sterk achteruit zijn gegaan. Daar komt nog eens bij dat veel verpleeghuizen wachtlijsten hebben en je dus niet van de ene op de andere dag kunnen opnemen. Want alleen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) kom je op zo’n lijst te staan.

 

Maar om allerlei bureaucratische en andere redenen kan dat niet lang van te voren. Je moet dan maar hopen dat je, op het moment van opname, in het verpleeghuis van je keuze terecht kunt. Denk maar eens aan ouderen die te lang in een ziekenhuis moeten verblijven, omdat er geen plek in een verpleeghuis is! Een probleem dat door de vergrijzing verder zal toenemen. Maar net als bij het zoeken van een nieuwe woning wil je toch graag ook weten welke verpleeghuizen er zijn, wat zij je kunnen bieden enz.

 

Keuzevrijheid verpleeghuis

De Raad van Ouderen is bezorgd over de huidige gang van zaken en de beperkte keuzemogelijkheden bij de overstap van thuis wonen naar een verpleeghuis. Het blijkt namelijk dat bijna niemand het gevoel heeft zelf te kunnen kiezen, maar juist genoegen moet nemen met wat beschikbaar is.

 

Daarom wil deze raad één landelijke website laten opzetten, met goede en overzichtelijke informatie over kwaliteit en kenmerken van alle verpleeghuizen. Een site die ouderen en mantelzorgers moet helpen bij het maken van een juiste keuze voor een verpleeghuis.

 

Informatiebehoefte over ‘zachte’ kenmerken

Naast die zakelijke informatie is het van belang meer aandacht te schenken aan de ‘zachte’ kenmerken van een verpleeghuis. Kenmerk als geborgenheid, autonomie, diversiteit, zingeving, aandacht voor levensvragen en palliatieve zorg. Voor ouderen is het namelijk erg belangrijk te weten of men zich daar thuis kan voelen en kan blijven leven op de ‘eigen’ manier. De mantelzorgers willen weten of zij de zorg voor hun naaste met een gerust hart kunnen overdragen, wat zij mogen en kunnen in het verpleeghuis en wat hun plek is.

De begeleiding door een onafhankelijke cliëntondersteuner vergemakkelijkt bovendien het keuzeproces.

 

Logeren op proef

Maar voor een juiste keuze is meer nodig dan alleen schriftelijke informatie en begeleiding. Ouderen moeten het verpleeghuis vooraf ook kunnen ‘ervaren’, aldus de Raad. Zoals de mogelijkheid om het huis te bezoeken, een film met ervaringsverhalen te bekijken of vooraf op proef te logeren.

 

Adviesrapport

De Raad voor Ouderen heeft onlangs het adviesrapport met deze en andere aanbevelingen aan minister Hugo de Jonge van VWS voorgelegd. Klik voor het volledige rapport op Advies Raad van Ouderen over keuze verpleeghuis

 

Geplaatst: 28-5-2019