Terug

 

Terug

 

Terug

Wordt het een kangoeroe- of mantelzorgwoning?

 

Vroeger was inwonen de gewoonste zaak van de wereld, en het werd meestal informeel geregeld. Oma trok in bij een van haar kinderen, kreeg een slaapkamer en leefde mee met het gezin. Het alternatief, gaan wonen in een verzorgingshuis, is inmiddels ook bijna achterhaald.

Wat niet verandert is de toenemende behoefte aan ondersteuning en zorg. Dit mede door de vergrijzing en de wens of noodzaak om langer thuis te blijven wonen. Mantelzorg, al dan niet in combinatie met betaalde professionele hulp aan huis, wordt daardoor steeds belangrijker. Niet verwonderlijk dat door die ontwikkelingen de belangstelling voor woonvormen zoals kangoeroe- en mantelzorgwoningen groeit.

 

 

Kangoeroewoning of mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige unit die je kunt huren of kopen om in je tuin te plaatsen. Het kan ook een aanbouw, verbouwde garage of luxe tuinhuis zijn. Voordeel is dat je voor het plaatsen geen vergunning van de gemeente nodig hebt. Je moet wel voldoen aan de minimale regels van het Bouwbesluit, maar het is altijd een tijdelijke voorziening, zoals te zien op mantelzorgwoning.

Ook voor huurders zijn er soms mogelijkheden om via de woningcorporatie zo’n unit te laten plaatsen.

 

De kangoeroe- of meergeneratie woning is een definitievere woonoplossing. Want dan komen er in één pand twee zelfstandige woonruimtes, die via een interne deur met elkaar in verbinding staan. Die deur moet wel afsluitbaar zijn. Je kunt zelf een kangoeroewoningen laten bouwen of je huidige woning opsplitsen of uitbreiden. Daarnaast verhuren een aantal gemeenten en woningcorporaties dergelijke woningen. Maar voor zo’n gekoppelde huurwoning voor het gezin en de zorgbehoevende is vaak een zorgindicatie nodig. Verandert die indicatie en/of verlaat degene die daar gebruik van maakt zijn of haar deel van de woning dan bestaat de kans dat het gezin moet verhuizen. Kijk verder op

kangoeroe woning

 

Laat je in ieder geval goed voorlichten over alle spelregels rond deze woonvormen, want er komt meer bij kijken dan zo op het eerste oog lijkt. Dat geldt zowel bij het maken van plannen en het realiseren van de woonvorm, als bij het verlaten van de woning door degene voor wie de zorg bestemd was. Bij de gemeente Hoorn vallen deze woonvormen overigens niet onder het Wmo-verstrekkingen beleid. U zult de kosten daarvoor dus zelf moeten betalen.

 

Voor- en nadelen

Het dichter bij elkaar wonen heeft allerlei voor- en nadelen voor zowel het gezin als voor degene die daar bij intrekt. In het begin kun je elkaar helpen bij de dagelijkse huishouding. Maar naarmate de zorgtaken toenemen zal die wederkerigheid veranderen. Dan is zo’n woonvorm op zich wel handig, omdat je dan dagelijks kunt zien hoe het met je naaste gaat en welke ondersteuning hij of zij nodig heeft. Dat scheelt tijd en kosten.

Het kan echter ook extra belastend worden voor de mantelzorger en het gezin. Zelfs de relatie tussen partners komt soms onder druk te staan. Bovendien heeft het samenwonen financiële risico’s. Bijvoorbeeld als er sprake is van uitkeringen, toeslagen en eigen bijdragen of bij belastingaangiftes. Daarnaast kan de Wmo-voorziening voor hulp bij het huishouden komen te vervallen, zoals bij gezamenlijke-huishouding is te lezen.

 

Kijk voor meer details over dit onderwerp op wonen en mantelzorg en bijvoorbeeld op opa en oma. Bij 1.Hoorn zijn deze woonvormen niet aan te vragen, omdat de gemeente die niet verstrekt. Zij kunnen wel helpen bij aanvragen voor meer algemene woonvoorzieningen. Bel of mail daarvoor 0229 252 200 of info@1.hoorn.nl.

 

Geplaatst: 13-11-2019