Terug

 

Terug

 

Terug

Informatiepunt Digitale Overheid - Centrale Bibliotheek Hoorn

 

Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. Contacten met de overheid, het ziekenhuis, uw bank e.d. gaan steeds vaker digitaal. Soms is het haast niet eens meer mogelijk om bij een kantoor, als die nog in de buurt is, even binnen te wippen voor een persoonlijk contact. Ook telefonisch zijn instanties steeds moeilijker bereikbaar, als je al een telefoonnummer kunt achterhalen. En wat te denken van de berichten over hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld je QR-vaccinatiecode op papier te ontvangen.

 

 

Voor degenen die bij hun contacten met de overheid en andere instanties tegen dergelijke (digitale) problemen aanlopen is het IDO misschien een welkom steunpunt.

 

Informatiepunt

IDO staat voor Informatiepunt Digitale Overheid, dat sinds kort gehuisvest is in de Centrale Bibliotheek in Hoorn. De medewerkers van dat informatiepunt denken met u mee en helpen u gratis verder op weg. Bijvoorbeeld met informatie en hoe u die eventueel op het internet kunt vinden en andere praktische tips. Denk daarbij aan informatie over huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg en toeslagen. Bovendien kunnen de medewerkers zo nodig een afspraak voor u maken met een organisatie die je verder helpt.

Meestal heeft u een zogenoemde DigiD-code nodig om digitaal bij een overheids- en andere diensten binnen te komen. Heeft u er nog geen, dan kan het IDO u met de aanvraag van die code helpen. Neem dan wel uw Burgerservicenummer (BSN) mee. Dat nummer vindt u op onder andere uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

 

Ook als u geen lid bent van de bibliotheek kunt u tijdens inloopspreekuur bij IDO gratis hulp vragen. Dat kan elke donderdag van 9.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Wisselstraat 8 in Hoorn. Telefonisch is het Informatiepunt vrijdags tussen 10.00-12.00 uur te bereiken via 0229 - 219 441 (kies 4 in het menu). En per mail via ido@bibliotheekhoorn.nl.

Op de site www.bibliotheekhoorn.nl vindt u meer informatie over het informatiepunt. Of bekijk eens het filmpje met Uitleg over het IDO.

 

Verder is de website Rijksoverheid.nl een goed startpunt om meer te weten te komen over een bepaald onderwerp, wetten e.d. van de diverse ministeries.

De site Regelhulp.nl is de routewijzer van het ministerie van VWS voor mensen met een ziekte of beperking. U vindt daar eenvoudige informatie over zorg en ondersteuning. En inspiratie voor maatwerk bij ingewikkelde zorgvragen.

 

Recente artikelen in Trouw tonen aan dat, mede door de digitalisering, de klantcontactcentra en helpdesks steeds klantonvriendelijker worden. Om te beginnen door de slechte bereikbaarheid. Want wie ken niet de  boodschap: “Er zijn veel wachtenden voor u, bel op een later moment, de verbinding wordt nu verbroken…”? Die roept bij menigeen ongetwijfeld stressvolle en boze herinneringen op. U leest er meer over in de door Rick van de Lustgraaf geschreven en zeer herkenbare artikelen De overheid vermijdt het contact met de burger en Chatbot Billy zet u in de wacht.


Gewijzigd: 21-10-2021