Terug

 

Terug

 

Terug

Grip op geld

 


Inkomensondersteuning

 

Stijgende kosten voor onze dagelijkse inkopen en energie brengen steeds meer mensen in de problemen. Kosten die mensen met een kleine beurs altijd al tot wanhoop drijven en nu ook anderen raken. Het stelt hen voor moeilijke keuzes. Bijvoorbeeld die tussen de noodzakelijke boodschappen doen of de energierekening betalen als allebei tegelijk nauwelijks meer lukt. Vooral niet als er nog onbetaalde rekeningen in de la liggen of andere, grotere schulden verder dreigen op te lopen. Zeker in dat laatste geval is hulp bij rondkomen, de grip op geld, dringend gewenst

 

Vaak schamen mensen zich om daarvoor hulp te vragen. Dat is niet nodig en onterecht. Want niet kunnen rondkomen en schulden hebben is in veel gevallen een gevolg van omstandigheden. Bijvoorbeeld door de al genoemde stijgende kosten voor het levensonderhoud, hoge zorgkosten, scheiding of verlies van een baan. Niets doen aan geldzorgen kan bovendien leiden tot stress en ander gezondheidsproblemen.

 

Laat geen geld liggen

Gelukkig zijn er allerlei toeslagen en regelingen om voor kortere of langere tijd financieel bij te springen. Zoals de huur- en zorgtoeslag of, via de gemeente, de bijzondere bijstand, kwijtschelding lokale lasten en de zorgverzekering.

Helaas blijken velen die er recht op hebben daar geen of onvoldoende gebruik van te maken. Volgens het NIBUD weet een op de vijf huishoudens met een laag inkomen niet of zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming! Deels omdat ze door al die voorzieningen de bomen door het bos niet meer zien, onvoldoende taalvaardig zijn of geen Nederlands spreken. Deels omdat ze niet weten waar ze voor bepaalde hulp moeten aankloppen. Daardoor laten zij onbedoeld geld liggen!

 

Goede en voor iedereen begrijpelijke voorlichting vooraf is daarom noodzakelijk.

De Nationale Ombudsman, Rijnier van Zutpen, vindt die voorlichting onvoldoende. "Veel instanties gaan ervan uit dat een oudere die recht heeft op een inkomensvoorziening, dat zelf regelt. Maar dat is voor veel ouderen veel te veel gevraagd. Terwijl juist deze voorzieningen ervoor moeten zorgen dat zij niet onder het bestaansminimum terecht komen."

Vooral voor die groep moeten gemeenten en uitvoeringsinstanties volgens hem beter gaan samenwerken. Maar ook met de lokale maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor ouderen. "Het helpt als er in het gemeentehuis, wijk-of buurtcentrum of bibliotheek een loket is waar ouderen terecht kunnen", aldus de ombudsman. Regelmatige informatieverstrekking en ondersteuning door intermediairs in de wijken is daarbij onmisbaar. Zij zijn vaak bij ouderen in de buurt, spreken hun taal, hebben kennis van hun cultuur, de regelingen en nemen de tijd. (Bron: 'Met te weinig genoegen nemen')

 

Themadag: Grip op geld

In de gemeente Hoorn gebeurt er op dit gebied al veel, al is de informatie daarover nog niet optimaal. Vandaar dat de Ouderenraad en de gemeente Hoorn in oktober de themamiddag ‘Grip op geld’ organiseren. Een informatieve en interactieve middag waar medewerkers van 1.Hoorn tekst en uitleg geven over financiële zaken. Schrijfster en verteller Suzanna Jansen zal haar visie op die materie geven.

 

Foto: Han Furnée

 

Na afloop kunnen aanwezigen een kaartje met hun gegevens achterlaten. De medewerkers van 1.Hoorn nemen dan later contact met hen op om op een rustig moment hun persoonlijke vragen te beantwoorden.

 

Gewijzigd: 14-9-2022