Gezondheid

De huisarts verdwijnt niet, de huidige werkwijze wel

Heeft u straks nog een huisarts? Het antwoord is eensluidend: Ja, mits we de huisarts zoals we die van oudsher kennen, loslaten. De huisarts zal niet verdwijnen, de huidige werkwijze wel. Op woensdag 31 mei bood Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) een podium aan zo’n 100 mensen om deze kwestie onder de loep te nemen. Van verschillende kanten werden de verwachtingen van zowel huisartsen, (potentieel) patiënten, zorgverzekeraar en gemeenten belicht. Zowel de problemen als de oplossingen zijn divers; het vraagt om een nieuwe kijk. Omdenken richting toekomst. Maar hoe dan?

Anders werken Annet Wind, huisarts en voorzitter van de coöperatie Huisartsen West-Friesland (HWF), schetst de belangrijkste oorzaken. Daarnaast verduidelijkt zij de regionale situatie en de rollen van de HWF en andere spelers waaronder ook de burgers. Haar devies: anders werken is noodzakelijk.

De rol van de zorgverzekeraar Bas Vreugdenhil, VGZ geeft ons een inkijkje in de werkwijze van de zorgverzekeraar. Nee, dat gaat niet alleen over geld. Veel meer spelen efficiënte werkwijzen en passende zorgkaders een rol. Geen eenvoudige materie, maar Bas maakt inzichtelijk hoe de gestelde zorgkaders als moreel kompas dienen om passende zorg te creëren. Daarin ligt een taak voor ons allemaal. En ja, dat gaat ook over geld want niemand zit te wachten op hogere premies. Ook Bas niet.

Help mee om te voorkomen dat u straks geen huisarts meer heeft Ilona Bolhuis, huisarts, schets de mogelijke oplossingen. Een quick fix is er niet, wel een langzaam maar zekere omwenteling van het beroep van huisarts en de manier waarop patiënten kijken naar de rol van de huisarts. Wat kunt u doen om te helpen?

Huisvesting en vestigingsklimaat essentieel Yannick Nijsingh, wethouder gemeente Medemblik sloot de reeks met een reflectie op de presentaties. Welke rol kunnen de 7 Westfriese gemeenten vervullen om het behoud van goede huisartsen te waarborgen?

Goede samenwerking De bijeenkomst vormt een goed startpunt voor verdere samenwerking tussen de diverse partijen én de burger, maar roept ook nieuwe vragen op. Het vraagt om duidelijke communicatie richting burgers. Is dit de taak van de huisartsen, overkoepelende organisatie en/of de gemeenten? Hoe bereiken zij de burger en hoe nemen zij hen mee in de beoogde veranderingen. Daarover is nog veel onduidelijk zo blijkt uit de inbreng uit de zaal. Mensen zijn welwillend, samenwerking is vereist.

Actieve opstelling ZZWW voorzitter Hans Schipper concludeert dat drie punten eruit springen: een actievere opstelling van gemeenten bij huisvestingsvraag van huisartsen, hoe kunnen we praktijkhouderschap van huisartsen ondersteunen en hoe zorgen we ervoor dat Westfriesland een aantrekkelijke vestigingsregio is voor huisartsen. Al de dag erna zat ZZWW om tafel met Zorgkoepel West-Friesland om dit nader te bespreken. Hans: “Als vrijwilligers van ZZWW kunnen we dit probleem natuurlijk niet oplossen. Ons belangrijkste doel om het onderwerp op de regionale bestuurlijke agenda’s te krijgen is met deze bijeenkomst en de publiciteit erom heen meer dan geslaagd.

Wordt vervolgd Het is nu aan de gemeenten, huisartsen en zorgverzekeraar om oplossingen te realiseren. Waarbij ze weten dat kritische Westfriezen over hun schouders meekijken”Wordt dus vervolgd!De  Een eerste aanzet tot meer samenwerking tussen de diverse partijen én de burger. ZZWW voorzitter Hans Schipper concludeert dat drie punten eruit springen: een actievere opstelling van gemeenten bij huisvestingsvraag van huisartsen, hoe kunnen we praktijkhouderschap van huisartsen ondersteunen en hoe zorgen we ervoor dat Westfriesland een aantrekkelijke vestigingsregio is voor huisartsen. Al de dag erna zat ZZWW om tafel met Zorgkoepel West-Friesland om dit nader te bespreken. Wordt vervolgd!

Lees op www.zzww.nl het volledige verslag en bekijk de presentaties van de sprekers.

Bron: ZZWW

Scroll naar boven