Chronische longziekte - COPD

Het ziet er helaas niet naar uit dat de coronapandemie binnenkort ons land en de wereld uit is. En zelfs als er vaccins tegen deze ziekte voor iedereen beschikbaar zijn, dan zal Covid-19 naar verwachting deel van ons leven blijven uitmaken. Maar dan hopelijk wel in een minder heftige en een te behandelen vorm.  Lees verder

Leeftijdsgrens voor medische behandeling?

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor onze samenleving, waaronder de ouderen. Gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen nemen gelukkig allerlei initiatieven om de kwaliteit van leven voor die, al dan niet zelfstandig wonende, ouderen in stand te houden. En zeker nu we langer dan gedacht met die gevolgen te maken krijgen, is aandacht voor en ondersteuning van die groep extra belangrijk.  Lees verder

Herken de signalen van een beroerte

Bij een beroerte gaat het om een herseninfarct of een hersenbloeding.

Bel daarom direct 112 als u onderstaande signalen herkent.

Snel handelen beperkt de schade, want tijdverlies = hersenverlies! Lees verder

Slechthorendheid - “Wat zegt u?”

In onze huidige ‘mondkapjes samenleving’ zult u ongetwijfeld wel eens “wat zegt u” geroepen hebben tegen het mondkapje tegenover u. Want zo’n kapje houdt niet alleen de aerosolen tegen, maar dempt ook de geluidsgolven. En hup, een ruk aan het masker om je beter verstaanbaar te maken is dan een logische handeling. Maar ja, dat is nou net niet de bedoeling. Zelfs met elkaar praten met een plexiglas ertussen is al moeilijk. Lees verder

Ouderenzorg vanuit de huisartsenpraktijk

Natuurlijk wilt u als oudere zo lang mogelijk en in goede gezondheid zelfstandig blijven functioneren. Om u hierbij te ondersteunen bestaat binnen uw huisartsenpraktijk het programma ouderenzorg. De daar aanwezige praktijkondersteuner ouderenzorg (geriatrie) voert het programma samen met organisaties in uw wijk uit. Misschien bent u zelfs al gevraagd om deel te nemen aan dit programma. Lees verder

Behandelwensen - Houd de regie in eigen hand

Als u een afspraak wilt maken voor een consult bij een (huis)arts of specialist zal de assistente meestal vragen wat er met u aan de hand is en hoe ernstig het is. Zij kan dan nagaan of u direct moet langskomen of dat zij u kan inplannen voor een afspraak op een later moment. Lees verder

Diabetes - Vergoeding glucosesensor
Diabetes, ook wel suikerziekte genoemd is een chronische stofwisselingsziekte. Iedereen kan het krijgen, al loopt de een meer kans om het te krijgen dan de ander. Voor sommige diabetici bepaalt deze ziekte in belangrijke mate hun dagelijkse leven. Voor hen kan een glucosesensor daar wat verlichting in geven, zeker nu die sinds dit jaar wordt vergoed.

Lees verder

Betere zorg begint met een goed voorbereid gesprek

Een bezoek aan een arts geeft sommige patiënten veel stress. Het is daarom goed om iemand mee te nemen, want twee horen meer dan een. Zeker als het gaat om een gesprek bij een specialist in het ziekenhuis. Lees verder

Inzage in uw ziekenhuisdossier

Als patiënt van het Dijklander Ziekenhuis Hoorn kunt u zelf delen van uw medische dossier bekijken in het patiënten portaal ‘Mijn Dijklander’’. Dat is een beveiligde website waar u delen van uw dossier kunt inzien. Lees verder

Weet wat je eet: 10 tips

1. Drink voldoende

Doordat de nierfunctie afneemt is er meer urine nodig om afvalstoffen af te voeren. Lees verder