Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

Financiële regelingen

Vraag tijdig hulp

 

1. Gemeentelijke inkomensondersteuning

Gemeenten kunnen hun inwoners met een laag inkomen een financiële steun in de rug geven. Met name geldt dat voor mensen die rond moeten komen van een bijstandsuitkering. Maar die steun is er ook voor AOW’ers die geen of een heel klein pensioen of een laag inkomen hebben, bijvoorbeeld een alimentatie. Verder is er steun voor mensen met hoge zorgkosten.

 

 

De voorwaarden en soms ook de namen van bepaalde steunmaatregelen zijn niet in alle gemeenten hetzelfde. Die voorwaarden zijn bijvoorbeeld de hoogte van het inkomen, vermogen, leeftijd of bepaalde verplichtingen. Soms moet je die steun eerst aanvragen voordat je kosten gaat maken! Verder kijkt de gemeente bij je aanvraag of er andere regelingen of voorzieningen zijn die de betreffende kosten al dekken. Er zijn ook tijdelijke voorzieningen om mensen financieel te helpen. De recente rijksbijdrage in de energiekosten is daar een van en wordt door de gemeente uitgekeerd.

Het klinkt ingewikkeld en soms is dat ook zo. Zoek, zo nodig, daarom tijdig hulp bij het aanvragen van een of meer financiële regelingen.

 

- Bijstandsuitkering

Heeft u niet genoeg geld voor uw dagelijks levensonderhoud en komt u niet in aanmerking voor andere voorzieningen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Dat geldt ook voor huiseigenaren. Bij hen kijkt de gemeente dan wel naar de eventuele overwaarde van hun woning.

 

- Bijzondere bijstand

Deze bijstand is er voor het geval u door bijzondere omstandigheden bepaalde uitgaven heeft. Bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor rechtshulp en kosten voor beschermingsbewind. Of die vanwege een verhuizing, scheiding of ziekte.

 

- Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al drie jaar op rij een laag inkomen en gaat u inkomen ook niet omhoog? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Deze toeslag is bedoeld voor uitgaven zoals een nieuwe koelkast of wasmachine of (onverwachte) rekeningen. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om deze toeslag te kunnen krijgen.

 

- Zorgverzekering

Voor de inwoners met een laag inkomen hebben gemeenten, waaronder Hoorn, bij Univé een speciale zorgverzekering afgesloten. Ook met een mindere gezondheid kunt u die verzekering aanvragen. Het is een basisverzekering mét een aanvullende verzekering. Dat aanvullende deel vergoedt medische kosten zoals die voor brillen, fysiotherapie en de tandarts.

 

- Kwijtscheldingen

Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen gaat het om onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De overheid stelt hiervoor elk jaar normbedragen vast. Voorwaarde voor die kwijtschelding is dat u niet meer mag verdienen dan die normbedragen. Ook mag u geen spaargeld hebben. Deze eis is dus strenger dan voor de bijstandsuitkering. Als u daarvoor in aanmerking komt, geldt dat automatisch ook voor uw waterschapsbelasting.

 

- Sport- en cultuurstrippenkaart

Met deze kaart kunt u het lidmaatschap van een sportvereniging of de entree van een culturele activiteit betalen. Als u recht heeft op zo’n strippenkaart, dan krijgt u die ook voor elk inwonend gezinslid van 0 tot en met 17 jaar. Uw kinderen vanaf 18 jaar of ouder kunnen die kaart zelf aanvragen. Als u al bijstand ontvangt dan wordt de kaart u jaarlijks automatisch toegestuurd.

 

2. Overige lokale voorzieningen

De volgende voorzieningen vallen niet in de categorie van inkomensondersteuning, maar kunnen in bepaalde situaties een welkome oplossing zijn.

 

Voedselbank en kledingbank

Naast financiële steun zijn er voor mensen met een laag inkomen in onze regio nog de Voedselbank in Hoorn en de kledingbank in Medemblik (ma., wo, vr. 09-11.30 uur, 06 260 20 879). Aanmelden kan tijdens openingstijden rechtstreeks bij de beide vestigingen. Dat geldt ook voor de kinderkledingbank.

 

Blijverslening

Voor de 55-plussers die hun eigen koopwoning toekomst bestendig willen maken heeft Hoorn een hypothecaire lening, de Blijverslening. Als een van de bewoners een zorgvraag heeft, dan geldt er geen leeftijdsgrens.

 

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (PGB) kan uw financiële lasten verlichten als u extra zorg op maat nodig heeft en zelf wilt bepalen wie u komt verzorgen of verplegen. Of wanneer u zelf hulpmiddelen of voorzieningen wilt inkopen. Daarvoor zijn er verschillende PGB’s. Als u niet alle zorg e.d. uit één PGB kunt betalen, dan is er een mogelijkheid om meerdere PGB's te combineren.

 

3. Landelijke financiële toeslagen

Via de belastingdienst kunt u, onder voorwaarden, een aanvraag indienen voor bepaalde toeslagen: woninghuur, zorg en kinderopvang. Laat u goed voorlichten over de voor- en nadelen en spelregels van deze toeslagen. Dat voorkomt dat u met terugwerkende kracht geld moet terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen in een bepaalde periode hoger was dan waarvan de belastingdienst aanvankelijk was uitgegaan. Zie de tips ’Hoe voorkom ik terugbetalingen?’

 

- Huurtoeslag

De Huurtoeslag is een bijdrage voor huurders van zelfstandige woningen, dat wil zeggen u heeft een eigen voordeur. Die huurtoeslag is afhankelijk van uw huur, inkomen, vermogen en dat van uw eventuele toeslagpartner of medebewoners.

 

- Zorgtoeslag

De Zorgtoeslag is bestemd voor een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Die bijdrage is voor 18-plussers en het hangt af van uw inkomen en dat van uw eventuele partner.

 

VRAAG HULP

Komt u er niet uit, schaam u dan niet om hulp te vragen en doe dat tijdig. Want het verwerken van bijvoorbeeld een uitkering bij de gemeente duurt soms een aantal weken.

• Kijk voor meer informatie en hulp bij Gemeente Hoorn - Hulp bij rondkomen

• Bij financiële problemen en het aanvragen inkomensondersteuning kunt u rechtstreeks terecht bij 1.Hoorn (0229-252 200).

• Wilt u daarbij extra ondersteuning, neem dan contact op met een onafhankelijke cliëntondersteuner. Bijvoorbeeld die bij Omring (088 206 82 06). Of bij de ouderenadviseur bij het servicepunt Wonen Plus (088 007 5140, tussen 9-12 uur).

• U kunt ook terecht bij de Formulierenbrigade en het Informatiepunt digitale overheid. Beide helpen u gratis bij het begrijpen of schrijven van officiële brieven, het invullen van formulieren of andere administratieve zaken, digitale contacten met de overheid, banken e.d.

 

Trek ook tijdig aan de bel als u problemen heeft met het betalen van bijvoorbeeld uw energierekening of die van het telecombedrijf, verzekeringsmaatschappij, een overheidsdienst en andere instanties. U kunt daar vaak zelf rechtstreeks contact mee opnemen voor het maken van een betalingsregeling. Pas in ieder geval op voor dure of malafide bedrijfjes of schuldhulpverleners met mooie, maar dure beloftes als: ‘Geen zorgen, wij regelen uw betalingen wel…’!

 

Kortom: Heeft u financiële zorgen, wacht er dan niet te lang mee om, al dan niet met hulp, in actie te komen. Dat voorkomt veel narigheid en extra kosten. Bijvoorbeeld die voor deurwaarders en/of boetes en eventueel een moeizame en langdurig schuldhulpverleningstraject.

 

Meer informatie vindt u o.a. op de volgende sites

Wanneer heb ik recht op algemene bijstand?

Hulp bij laag inkomen

Hulporganisaties

Minimaregelingen voor mensen met een laag inkomen

Nibud, Stappenplan bij budgetteren en tips

Meerkosten.nl, site van Ieder(in) geeft financiële tips voor mensen met een handicap of een chronische ziekte

Geldfit.nl met o.a. de gratis zelftest en adviezen.

 

Geplaatst: 12-9-2022