Expertisenetwerk lanceert regionaal tijdschrift ‘Tenslotte’ rond laatste levensfase

In 26 november 2023 is de allereerste regio-uitgave van het magazine Tenslotte Noord-Holland/West-Friesland verschenen.
Deze regionale editie is het resultaat van een samenwerking tussen Monique Branse, initiatiefneemster van Stichting JouwLaatsteLevensfase en het landelijke magazine Tenslotte, en Esther Ritman van Dichtbij levensafronding & uitvaart­ begeleiding.
Er bestaat in Noord­Holland nog geen gespecialiseerd magazine over de laatste levensfase.
De laatste levensfase heeft niet alleen betrekking op de palliatieve en/of terminale fase, maar begint op het moment dat iemand geconfronteerd wordt met de eindigheid van het leven op korte of lange termijn. Door een diagnose, ontwikkeling van de ziekte en/of ouderdom.

Facetten laatste levensfase belicht Tenslotte is bedoeld om op een lichte en benaderbare wijze de facetten die met de laatste levensfase te maken hebben bespreekbaar te maken en het behoud van de eigen regie bij belangrijke levenskeuzes te vergroten. Veel mensen hebben moeite met praten over de dood, over hun angst voor verlies van zelfstandigheid en levenskwaliteit door ziekte of ouderdom, over medische wensen of grenzen en over persoonlijke uitvaartwensen.

Taboe doorbreken Tenslotte Noord Holland/West­Friesland laat niet alleen zien wat er allemaal mogelijk is in de laatste levensfase, maar doorbreekt ook een taboe; praten over de laatste levensfase en de dood. Het zet aan tot bewustwording, het voeren van gesprekken en verbinding. Samen met elkaar maken we het verschil. Het gratis magazine staat vol met een verzameling van interviews, tips en informatie en maakt een netwerk van expertise zichtbaar waarvan velen het bestaan niet of onvoldoende kennen.

Lezingen en bijeenkomsten Het netwerk organiseert regelmatig lezingen en bijeenkomsten over diverse thema’s die betrekking hebben op de laatste levensfase. Ook kan er tijdens deze periode een beroep worden gedaan op het netwerk.

Meer informatie www.dichtbij-uitvaart.nl Esther Ritman, 06 295 55 545 of www.mijnceremonie.nl Karin van ’t Klooster, 06 134 80 415

Scroll naar boven