Contact

Voor vragen of informatie over de Stichting Ouderenraad Hoorn kunt u contact opnemen met de secretaris,

mevr. Marjan van Bennekom-Hendriksen. m.a.h.vanbennekom@hetnet.nl. Tinnegieter 95, 1625 AV Hoorn, 0229-230797
Bestuur
Voorzitter: Piet de Boer. tiepdboer@hetnet.nl. Van de Bosstraat 10, 1624 GH Hoorn,  0229-210657
Secretaris: Marjan van Bennekom-Hendriksen. m.a.h.vanbennekom@hetnet.nl. Tinnegieter 95, 1625 AV Hoorn,  0229-230797
Penningmeester: Kees Bot Fruitlaan 87. keesbot100@msn.com. 1689 HH Zwaag,  06-21963054
Algemeen bestuurslid: Pauline Remmers. p.remmers@ziggo.nl. Eikstraat 14, 1623 LS Hoorn, 06-26172055
Samenstelling Algemeen bestuur:
Voorzitter werkgroep Wonen en Verkeer: Ton Ophelders. ton.ophelders@ziggo.nl. Pissarohof 26, 1628 XG Hoorn,  0229-271004
Voorzitter werkgroep Welzijn, Volksgezondheid, Minimabeleid: Gonny de Vries-Kerckhaert. cejdevries@gmail.com. Dorpsstraat 14, 1689 EV Zwaag,  0229-266696
Namens KBO Blokker: Hans de Heij. j.a.de.heij@kpnmail.nl. Yellowlaan 29, 1695 HW Blokker,  0229-232206
Namens KBO Hoorn: Martine Rappange. martina@famsegers.nl. Han Hoekstrahof 60, 1628 WS Hoorn,  0229-264627
Namens Seniorenvereniging Zwaag: Toos Kok-Schoenmaker. tooskok@quicknet.nl. Pastoor Nuyenstraat 33, 1689 GM Zwaag,  0229-237635
Namens PCOB: Nico Slob. slob_vonk@quicknet.nl. Barnsteen 52, 1625 RD  Hoorn, 06-51068869
Commissie communicatie
Redactieadres en kopij voor INFO en website: Bert Schaper. bert.schaper@telfort.nl. Poldermolen 1, 1622 KP Hoorn 0229-216422
Agendabeheer en distributie: Geert Bijl. gjm.bijl@quicknet.nl. 0229-237536
Commissielid: Pauline Remmers. p.remmers@ziggo.nl. Eikstraat 14, 1623 LS Hoorn, 06-26172055
Beleidsplan 2023-2027
Scroll naar boven