Welzijn

Ondersteuning in laatste levensfase

Als iemand in zijn laatste levensfase is, is het heel belangrijk dat hij of zij deze met zoveel mogelijk kwaliteit […]