Terug

 

Terug

 

Terug

Wat weet de gemeente van u?

 

Elke gemeente, dus ook Hoorn, verzamelt en gebruikt veel persoonsgegevens, zoals uw Burgerservicenummer (BSN). Het gaat hierbij niet alleen om uw adres, nationaliteit en geboortedatum. Maar bijvoorbeeld ook over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap en eventuele kinderen. Gemeenten zijn wettelijk verplicht die informatie over hun inwoners in de basisregistratie personen (BRP) op te nemen en te beheren. Voor een aantal diensten hebben zij soms meer gegevens nodig. Die vragen ze dan bij u op en/of zij krijgen die van andere (overheids-)instellingen.

 

 

Wie kan uw gegevens in de BRP inzien?

Uw gegevens in het BRP systeem zijn niet voor iedereen toegankelijk. Alleen ambtenaren die ze nodig hebben om hun taak uit te voeren kunnen de daarvoor noodzakelijke gegevens inzien. Zij hebben bovendien een geheimhoudingsplicht.

 

Externe partijen

• Soms voeren andere organisaties (delen van) een gemeentelijke taak uit waarvoor zij uw persoonsgegevens nodig hebben. Bijvoorbeeld de Regiotaxi en zorgleveranciers die de gemeente inschakelt voor het leveren van diensten, zorg, hulpmiddelen en ondersteuning.

• Een aantal overheidsinstellingen en enkele maatschappelijke instellingen krijgen automatisch verhuizingen en (wijzigingen in) andere persoonlijke gegevens toegestuurd. Bijvoorbeeld politie, Rijksdienst voor het wegverkeer (APK, rijbewijs), belastingdienst, uitkeringsinstanties, GGD, waterschappen en pensioenfondsen.

• Ook rechtspersonen en niet-commerciële instellingen kunnen uw persoonsgegevens opvragen. Hieronder ziet u bij ‘geheimhouding’ hoe u uw persoonsgegevens  voor die instellingen kunt afschermen.

 

Met betrokken partijen zijn er afspraken gemaakt over beveiliging en geheimhouding en zij mogen uw persoonsgegevens niet verkopen.

 

Uw eigen gegevens inzien of aanpassen?

Wilt u weten welke informatie de gemeente Hoorn over u verzamelt en wat zij ermee heeft gedaan? Vraag dan inzage in uw gegevens. U kunt ze dan zo nodig  aanvullen, wijzigen, afschermen of vernietigen. U kunt ook opvragen welke gegevens van u zijn gebruikt en voor welke taken. Kijk voor meer informatie hierover op persoonsgegevens inzien of aanpassen. Hiervoor heeft u wel uw DigiD-code nodig. Neem voor eventuele vragen of hulp contact op met de gemeente 0229 252 200.

 

Verzoek om geheimhouding

Zoals gezegd kunt u in enkele gevallen wél om geheimhouding van uw gegevens vragen. Het gaat dan om rechtspersonen en om niet-commerciële instellingen, zoals een curator of advocaat die een dagvaarding naar uw adres wil sturen. Of de Stichting Interkerkelijke ledenadministratie die voor kerkgenootschappen in Nederland de ledenadministratie bijhoudt.

U kunt de gemeente vragen om aan deze instellingen geen gegevens over u uit de BRP te geven. Hiervoor zijn speciale formulieren. U kunt het formulier online invullen met uw DigiD-code. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u daarover een bevestiging.

 

Toezicht op bescherming van uw gegevens

Binnen de gemeente Hoorn richt de ‘functionaris gegevensbescherming’ zich speciaal op de bescherming van persoonsgegevens. Neem voor vragen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door de gemeente contact op met deze functionaris via het contactformulier.

 

Bij het gebruiken van uw gegevens houden alle medewerkers van gemeente Hoorn zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Geplaatst: 13-10-2021