Terug

 

Terug

Betere woon- en leefomgeving?

 

De gemeente Hoorn wil de gezondheid en welzijn van de Hoornse inwoners verbeteren. Om dit te realiseren zijn er vier ochtenden georganiseerd waarin vertegenwoordigers van alle leeftijdsgroepen input konden leveren, onder wie de Ouderenraad Hoorn.

 

 

Omdat de mate van gezondheid die je ervaart afhankelijk is van meerdere factoren, inventariseert de gemeente heel breed wat er speelt en zonodig moet veranderen. Hoe gezond je je voelt is immers niet alleen afhankelijk van hoeveel je beweegt en wat je eet en drinkt. Ook de fysieke en sociale leefomgeving, de veiligheid op straat, de mate waarin de woonomgeving uitnodigt om buiten te bewegen, beïnvloeden de gezondheid.

Preventie belangrijk

Uit een onderzoek naar veiligheid in onze gemeente blijkt dat het aantal verkeersongevallen en het aantal vernielingen in Hoorn hoger is dan het landelijke gemiddelde. Dat moet verbeteren, dan wordt ook de veiligheid op straat beter. Voor ouderen, maar ook voor andere leeftijdsgroepen. Een veiliger woonklimaat begint al bij gezinnen. Als het in het gezin ‘veilig’ is, als gezinnen niet in een kwetsbare situatie zitten, ontsporen jongeren minder. En geven dan minder overlast op straat. Preventie vergt veel begeleiding, liefst vanaf de geboorte.

In Hoorn wordt daar al het nodige aan gedaan, zoals met het project Kansrijke start. Maar het is nog niet voldoende, er ontsporen nog steeds te veel gezinnen.

Ook de schrijnende situatie in crisiszorg voor ouderen in Hoorn zorgt voor onveiligheid. De zorg, opvangmogelijkheden en huisbezoeken van huisartsen, alles wordt minder. Er zijn al gevallen bekend waar ouderen echt in een crisis verkeerden, en te horen krijgen: belt u morgen de huisarts maar. Daardoor neemt het vertrouwen dat je geholpen wordt als je echt in nood bent, af.

In december 2023 is de inventarisatie van alle problemen én aanbevelingen om situaties te verbeteren afgerond en worden de resultaten gereed gemaakt.

 

Geplaatst: 2-2-2023