Terug

 

Terug

Behandelwensen

Houd de regie in eigen hand

 

 

Als u een afspraak wilt maken voor een consult bij een (huis)arts of specialist zal de assistente meestal vragen wat er met u aan de hand is en hoe ernstig het is. Zij kan dan nagaan of u direct moet langskomen of dat zij u kan inplannen voor een afspraak op een later moment.

Deze onderzoeksmethode, ook wel ‘triage’ genoemd, wordt dagelijks vele malen toegepast. Net als bij de huisartsenpost en de spoedeisende eerste hulp (SEH) afdeling van ziekenhuizen waar de triagisten dag en nacht behandelkeuzes moeten maken. Zoals: “Is behandeling van deze patiënt nog zinvol? En zo ja kan dat hier of moet hij of zij daarvoor naar een ander ziekenhuis….?”

 

Dergelijke keuzes worden zo mogelijk samen met de patiënt en eventueel de daarbij aanwezige naasten gemaakt. Maar elke keuze heeft zo zijn risico’s en is een medische ingreep nog geen garantie dat hij of zij daarna weer helemaal gezond is. Vooral bij patiënten, oud of jong, met meerdere kwalen kunnen de risico’s groot zijn. Het is daarom goed om tijdig na te gaan of en tot hoever u medisch verzorgd wilt worden. Wilt u nog wel in het ziekenhuis worden opgenomen, of op de intensive care terecht komen? Want wat zijn uw overlevingskansen als uw algehele gezondheid al slecht is of dat u na zo’n opname in ieder geval nooit meer ‘de oude’ wordt.

 

Houd de regie in eigen hand

De huidige epidemie maakt het extra noodzakelijk om na te denken over welke medische zorg u in de toekomst wel of niet wilt hebben. Zeker als u bijvoorbeeld bij een plotselinge ziekenhuisopname niet in staat bent om mee te beslissen over uw behandeling en geen van uw naasten in de buurt is.

Vooral in dergelijke situaties is het verstandig om zolang als het kan de regie in eigen handen te houden. Een wils- of behandelverklaring voor uw medische zorg kan u daarbij helpen.

Bespreek uw behandelwensen met zowel uw naasten als met uw huisarts en vul samen de verklaring in. Bijvoorbeeld of u al dan niet in een verpleeghuis wilt worden opgenomen, of kiest voor palliatieve zorg thuis/hospice dan wel voor euthanasie.

 

Zo’n verklaring kunt u later altijd aanpassen aan de omstandigheden. Het is de bedoeling dat u daarvan een getekende kopie bij uw huisarts achterlaat. En met uw toestemming stuurt uw arts die ook door naar de huisartsenpost en het ziekenhuis. Want vooral daar zijn er situaties waarin elke minuut telt.

Voor u en uw naasten geeft het hebben van de verklaring bovendien rust, omdat u geen behandelingen en zorg krijgt die u niet wilt.

 

Steeds vaker nodigen huisartsen kwetsbare patiënten uit om over hun zorgwensen te komen praten. Of misschien heeft u zelf wel eens aan zo’n gesprek gedacht, maar is het er nog niet van gekomen. Vraag dan bij uw arts het gesprek en/of het behandelwensenformulier aan.

Een voorbeeld van zo’n formulier vindt u hier, evenals de brochure ‘Gesprekshulp behandelgrenzen’. Of bekijk dit filmpje over "Ik wil het anders…" over thuis of elders behandeld willen worden.

En klik hier voor meer informatie, waaronder die over het ‘Levenstestament’.

 

Geplaatst: 20-4-2020