Terug

 

Terug

Beeldbellen tegen eenzaamheid - Bel- en e-mailcirkels

 

Sinds de eerste uitbraak van de pandemie zijn er talrijke initiatieven genomen om de kwaliteit van leven senioren zo goed mogelijk in stand te houden. Of zij nu zelfstandige of in verpleeghuis wonen. Lokale organisaties, instellingen en particulieren trekken bij het ondersteunen van hen die het extra zwaar hebben vaak samen op.

 

 

Die initiatieven variëren van uitbreiding van het bestaande aanbod tot het opzetten van compleet nieuwe activiteiten. Belangrijk daarbij is dat ze bijdragen aan het vergroten van de sociale verbondenheid, zingeving en de bestrijding van de eenzaamheid.

 

De raad van Ouderen heeft in zijn landelijk onderzoek naar het bestaande en nieuwe aanbod zo’n 320 initiatieven verzameld. Variërend van beeldbellen, telefooncirkels tot gezamenlijk activiteiten. Bijvoorbeeld, voor zover tijdens de crisis mogelijk, het samen eten of bewegen.

Verder leverde het onderzoek de haast voorspelbare conclusie op, namelijk de grote behoefte aan contact bij thuiswonende ouderen. Met name wanneer fysiek contact moeilijk, zo niet onmogelijk is. Om eenzaamheid onder hen tegen te gaan blijken belcirkels een welkom contactmiddel waar deelnemers naar uitkijken.

De raad adviseert daarom de overheid bel- of emailcirkels en het beeldbellen meer te promoten en digitale initiatieven, ook op lokaal niveau, te ondersteunen.

 

Dat digitalisering van zorg en aandacht, met of zonder de pandemie, steeds belangrijker wordt is voor het team van Omring wel duidelijk. Tijdens het Zoom-bezoek van de koning in januari aan Lindendael sprak hij daarover o.a. met de thuiszorgers en de wijkverpleegkundigen. Hierbij werd ingegaan op het nauwe contact met cliënten in de thuissituatie en het testen bij klachten. Plus de versnelling die de digitalisering heeft gemaakt tijdens de coronacrisis, met daarbij in gedachten dat het menselijke contact voorop blijft staan.

(persbericht Omring)

 

Het volledige onderzoek en advies van de Raad van Ouderen aan de minister van VWS is te lezen in het rapport Beeldbellen in coronatijd


Geplaatst: 1-2-2021