Terug

De waarde van ouder worden

Tien aandachtspunten

 

1. Ouder worden is een volwaardige fase in het leven

Verouderingsprocessen horen gewoon bij het leven en het beeld dat in reclames wordt geschetst van ouderen die jong willen blijven, werkt contraproductief. Ieder fase heeft zijn schoonheid.

 

2.  Voorbereiden op het ouder worden

Wanneer je ouder wordt, laten velen dit over zich heen komen. Maar ook dan is het van belang dat je je daarop voorbereidt. Het behoud van de regie over je leven ligt primair bij ouderen zelf.

 

3.  Meer aandacht voor diversiteit bij ouderen

Ouderen zijn geen homogene groep. Er zijn verschillen tussen zestigers, zeventigers en tachtigers, maar individuele verschillen en die tussen groepen ouderen.

 

4. Bijdrage van ouderen onmisbaar voor samenleving

Ouderen zijn massaal actief als vrijwilliger, ze werken, zitten in besturen, verlenen mantelzorg en zijn actief als oppas-oma of -opa. De leeftijdsdiscriminatie waardoor zij, ongewild, niet mogen werken is in veel opzichten niet goed voor hen en voor de samenleving.

 

5. Veerkracht van ouderen ondersteunen

Er zijn grote verschillen in veerkracht van ouderen. Mensen met dezelfde gezondheidsproblemen kunnen hun welbevinden heel verschillend ervaren. Eenzaamheid ontstaat niet altijd door een tekort aan sociale contacten, maar vaak door een gemis aan emotionele en andere vormen van ondersteuning.

 

6. Digitale vaardigheden ondersteunen

Een grote groep ouderen laat de digitale ontwikkelingen aan zich voorbijgaan en raken daardoor het contact met de samenleving kwijt. En dat terwijl digitale voorzieningen en hulpmiddelen, zoals domotica en e-health hen juist van pas kunnen komen als bijvoorbeeld de mobiliteit verslechtert.

 

7. Levenseinde uit de taboesfeer halen

Gespreken over het levenseinde zijn voor velen nog een groot taboe. Al begint dat te veranderen en groeit de belangstelling voor levenstestamenten en wilsverklaringen. Veel artsen, notarissen, seniorenraden en ouderenorganisaties maken daarom dit onderwerp steeds meer bespreekbaar.

 

8. Verbinden van generaties en intergenerationeel leren

Ouderen die geen contact meer hebben met jongere generaties verliezen het contact met de samenleving. Door generaties te verbinden zal de waardering voor en het erkennen en benutten van de kennis en ervaring van ouderen toenemen. Het inrichten van seniorvriendelijke wijken kan bijvoorbeeld dergelijke contacten bevorderen.

 

9. Hulp en ondersteuning van ouderen onderling

Het aantal 60-plussers groeit sterk. De ondersteuning van ouderen zal daardoor nog veel meer door leeftijdsgenoten gaan plaatsvinden. Vrijwilligerswerk van en door ouderen is daar een voorbeeld van.

 

10. Positieve beeldvorming

De beeldvorming over ouderen is vaak niet positief en is de eigen beeldvorming dat ook niet. Veel ouderen willen ‘daar’ niet bij horen. Ouderen zijn niet ‘gewoon’ overal aanwezig. Vooral niet daar waar beslissingen vallen. De samenleving zal zich daarom moeten aanpassen aan de ouder wordende populatie.

 

Deze punten maken deel uit van het eerste advies van de Raad van Ouderen over de campagne ‘Herwaardering van ouderen’.

 

Lees ook: Pact voor ouderenzorg

 

Opnieuw geplaatst: 19-7-2019