Klik hier om de INFO te lezen

Deze INFO besteedt beknopt aandacht aan o.a. de volgende onderwerpen. Wilt u er meer over weten, klik dan op de titels voor een uitgebreidere informatie en eventuele verwijzing naar andere links:

 

Rondkomen; financiële hulp en meer

 

WMO hulpmiddelen

 

Kennismaking met de ouderenbonden

 

Wegwijzer dementie

 

Hulp bij veilig internetten

Kennismaking met de ouderenbonden

Op landelijk en provinciaal niveau werken de ouderenbonden van PCOB en KBO samen in de Vereniging KBO/PCOB. Een samenwerking die ook lokaal is terug te vinden, bijvoorbeeld bij het organiseren van activiteiten en de telefonische hulpdienst. Lees verder

 

Persoonsgebonden budget: zorg zelf inkopen en regisseren?

Bij het aanvragen van hulp, ondersteuning, persoonlijke verzorging of verpleging krijgt u te maken met allerlei regeltjes en mogelijkheden. Aanvragen waarvoor u, afhankelijk van uw situatie en wensen, helaas niet altijd bij één loket terecht kunt. Lees verder

 

Vervoer naar priklocatie

Heeft u een uitnodiging van de GGD ontvangen om gevaccineerd te worden? En bent u een thuiswonende Westfries van 60 jaar of ouder die al gebruik maakt van gemeentelijk vervoer zoals de Regiotaxi of de Valys? Dan kunt u kosteloos naar en van de vaccinatielocatie in Almaar of Purmerend reizen. Lees verder

 

De Regenboog 50+ groep Hoorn/Westfriesland

Ongewild kun je er als Roze/Regenboog oudere alleen voor komen te staan, familie is soms afwezig of ver weg. Voor hen en natuurlijk ook voor degenen die nog samen zijn wil onze Westfriese Regenbooggroep er zijn. Zelfredzaamheid en gezelligheid staan daarbij voorop. Maar informatie-uitwisseling, een helpende hand of een goed gesprek zijn soms ook nodig. Lees verder

 

Beeldbellen tegen eenzaamheid - Bel- en e-mailcirkels

Sinds de eerste uitbraak van de pandemie zijn er talrijke initiatieven genomen om de kwaliteit van leven senioren zo goed mogelijk in stand te houden. Of zij nu zelfstandige of in verpleeghuis wonen. Lokale organisaties, instellingen en particulieren trekken bij het ondersteunen van hen die het extra zwaar hebben vaak samen op. Lees verder

 

Het leven is een feest – Is het leven een feest?

De Stichting Ouderenraad Hoorn heeft zich in 2019 specifiek beziggehouden met het onderwerp zingeving. Velen merken, dat problemen met zingeving en eenzaamheid bij senioren steeds vaker voorkomen. De stichting wil met deze notitie een bijdrage leveren aan de discussie rond dit onderwerp en daar lokaal een eigen richting aan geven. Lees verder

 

Gebruik van mondkapjes

Steeds meer mensen dragen al dan niet verplicht een mondkapje. Maar wat zijn nu precies de regels? Wanneer moet ik een mondkapje dragen, waar moet deze aan voldoen en waar kan ze kopen? Lees verder

 

Praten met ouderen, niet òver ouderen

Beter Oud heeft tot doel ouderen een zo zelfstandig en waardevol mogelijk leven te laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Daarbij is het van belang te weten wat senioren daar zelf over kunnen zeggen. De inbreng van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals uit verschillende werkvelden is hierbij onmisbaar. Een van de klankborden van die groepen is de Raad van Ouderen die de minister van VWS gevraagd en ongevraagd adviseert. Dit onder het motto: Praten met ouderen, niet òver ouderen. Advies van de Raad van Ouderen aan de minister ‘Betrekken van Ouderen’ hier te zien.

 

Wat maakt uw leven zinvol?

“Veel ouderen zijn zich niet bewust van wat hun leven ‘zinvol’ maakt. Of misschien beter gezegd: niet iedereen kan de juiste woorden vinden voor wat een zinvol leven is”, aldus de Raad van Ouderen. Lees verder

Bijgewerkt:

9-6-2021

 

Disclaimer