Klik hier om de INFO te lezen

Deze INFO besteedt beknopt aandacht aan o.a. de volgende onderwerpen. Wilt u er meer over weten, klik dan op de titels voor een uitgebreidere informatie en eventuele verwijzing naar andere links:

 

Alzheimer Café - We zijn weer open!

 

Hulp bij rondkomen

 

Zorgverzekering 2022 - Aan u de keuze

 

Nabestaande - Wat moet je allemaal regelen?

 

1.Hoorn - Voor zorg en bijstand

 

Activiteiten

Hulp bij rondkomen

In 2021 is de gemeente gestart met het vroegtijdig signaleren van oplopende betalingsachterstanden bij inwoners. Dat geldt in het bijzonder voor problematische schulden bij verhuurders, zorgverzekeraars, energie- en waterleveranciers. Zij zijn namelijk wettelijk verplicht die betalingsachterstanden bij de gemeente te melden. Lees verder

 

Nabestaande - Wat moet je allemaal regelen?

Het overlijden van een dierbare is een emotioneel gebeuren waar je niet zomaar overheen komt en de tijd voor moet nemen. Die tijd is er niet wanneer je als nabestaande diverse zaken direct moet afwikkelen. Ben je daar onvoldoende op voorbereid dan raak je snel het overzicht kwijt. Lees verder

 

Zorgverzekering 2022 - Aan u de keuze

Wat doet u dit jaar, blijft u bij uw huidige zorgverzekeraar of stapt u over naar een andere aanbieder voor uw basis- en/of aanvullende zorgverzekering? Bijvoorbeeld wanneer de dekking van uw huidige polis niet meer bij uw situatie past. Of omdat u tegen dezelfde voorwaarden bij een andere maatschappij minder premie hoeft te betalen. Lees verder

 

Alzheimer Café

Welkom in het Alzheimer Café, een ontmoetingsplek voor mensen met een vorm van dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De maandelijkse bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie, maar ook gezelligheid en sociale contacten. Vooral de mogelijkheid om in alle openheid met lotgenoten te kunnen praten wordt als heel plezierig ervaren. Lees verder

 

Zingevingscafé

Van jong tot oud, iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met ingrijpende veranderingen. Een relatie die stukloopt, verlies van werk, achteruitgang van gezondheid of verlies van een naaste. Ze roepen allerlei gevoelens op en ze kunnen verstrekkende gevolgen voor uzelf en uw omgeving hebben. Lees verder

 

Uitnodiging: Praten over Levenseinde

“Dood gaan we allemaal…!” Alleen de weg ernaartoe en het moment waarop kunnen we tegenwoordig deels zelf bepalen. Maar dan moet je wel weten welke wegen er zijn en wat je daar aan (on)mogelijkheden tegenkomt. Lees verder

 

Wat weet de gemeente van u?

Elke gemeente, dus ook Hoorn, verzamelt en gebruikt veel persoonsgegevens, zoals uw Burgerservicenummer (BSN). Het gaat hierbij niet alleen om uw adres, nationaliteit en geboortedatum. Maar bijvoorbeeld ook over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap en eventuele kinderen. Lees verder

 

Naar een waardig einde

Wisselend. Zijn stemming was héél wisselend: het ene moment genoot hij van alle reuring om hem heen. Of van een bescheiden uitje langs de bollenvelden. Een ommetje met de auto langs ‘het grootste stadsstrand van Nederland.’ Zelfs het wekelijkse bezoekje aan de fysiotherapeut beschouwde hij als een uitje. Maar andere keren sloeg zomaar de somberheid toe: ‘Ik heb er geen zin meer in.’ Lees verder

 

Het kan ook u overkomen! - Praat met elkaar

“Hallo, ik ben nu bij mijn maatje. Ik kan het niet meer aanzien, het gaat niet goed met Jaap. Kun jij wat voor mij betekenen.” Een hartenkreet van een goede vriendin die vertwijfeld en alleen bij het ziekbed van haar man staat. Hij krijgt al een paar dagen palliatieve zorg en kan elk moment overlijden. Lees verder

 

Palliatieve zorg - Rustig en waardig sterven

“Dood gaan we allemaal…”, maar tegenwoordig moeten sommigen daar voor hun gevoel te lang op wachten. In het verleden ging je vroegtijdig en al dan niet na een pijnlijk ziekbed ‘gewoon’ dood aan allerlei kwalen. Tegenwoordig zijn die kwalen beter te behandelen en kan het lijden worden verzacht. De keerzijde daarvan is dat patiënten nu onbedoeld of zelfs ongewild op hun overlijden wachten. Lees verder

 

Mantelzorg tijdens terminale levensfase

“Hoe gaat het met u, houdt u het nog vol?” Een welgemeende vraag aan een mantelzorger die nog net niet in huilen uitbarst. Zijn partner is al lange tijd ernstig ziek en sterk van hem afhankelijk, dag en nacht. Dus nee, het gaat niet zo goed met hem, maar hij moet van zichzelf volhouden, zeker nu zij op sterven ligt. Lees verder

 

Kennismaking met de ouderenbonden

Op landelijk en provinciaal niveau werken de ouderenbonden van PCOB en KBO samen in de Vereniging KBO/PCOB. Een samenwerking die ook lokaal is terug te vinden, bijvoorbeeld bij het organiseren van activiteiten en de telefonische hulpdienst. Lees verder

 

Persoonsgebonden budget: zorg zelf inkopen en regisseren?

Bij het aanvragen van hulp, ondersteuning, persoonlijke verzorging of verpleging krijgt u te maken met allerlei regeltjes en mogelijkheden. Aanvragen waarvoor u, afhankelijk van uw situatie en wensen, helaas niet altijd bij één loket terecht kunt. Lees verder

 

Praten met ouderen, niet òver ouderen

Beter Oud heeft tot doel ouderen een zo zelfstandig en waardevol mogelijk leven te laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Daarbij is het van belang te weten wat senioren daar zelf over kunnen zeggen. Dit onder het motto: Praten met ouderen, niet òver ouderen. Het advies van de Raad van Ouderen aan de minister ‘Betrekken van Ouderen’ is hier te zien.

Bijgewerkt:

26-11-2021

 

Disclaimer