Terug

 

Terug

 

Terug

Wat maakt uw leven zinvol?

 

 

“Veel ouderen zijn zich niet bewust van wat hun leven ‘zinvol’ maakt. Of misschien beter gezegd: niet iedereen kan de juiste woorden vinden voor wat een zinvol leven is”, aldus de Raad van Ouderen. “Woorden als ‘levensvragen’ en ‘waar word je blij van?’ of ‘Waar lig je wakker van?’ zijn dan soms beter te begrijpen.

 

Toch blijkt bij navraag dat velen van hen wel degelijk zinvol bezig zijn. Alleen is dat zo’n onderdeel van hun dagelijkse leven, dat ze er niet bij stilstaan. Om te beginnen hun gezinsleven, de band met hun dierbaren, mantelzorg, evenals zorgen voor de kleinkinderen en huisdieren. Maar ook als vrijwilliger er zijn voor anderen of ‘iets’ achterlaten voor volgende generaties, zoals een stamboom en kunst. Verder is het zelf richting kunnen geven aan je leven en het zien van mogelijkheden om je nieuwe levensfase in te vullen verrijkend en zinvol. Zingeving en het open staan voor je omgeving verkleinen bovendien het risico op eenzaamheid.

 

Tot zover het goede nieuws. Want helaas zijn er ouderen die zich niet in die voorbeelden herkennen en sommige eerder als een last ervaren of die hen op zijn minst niet blij maken. Bovendien lukt het niet iedereen zich voldoende voor te bereiden op het ouder worden én is de omgeving niet in staat hen daar te helpen.

 

De Raad vindt dat daar meer aandacht aan besteed moet worden. “Oprechte aandacht voor ouderen in het dagelijkse leven en een goede voorbereiding op de derde levensfase zijn van groot belang. Ze moeten de mogelijkheid hebben op hun manier aan de samenleving deel te blijven nemen, zich daar thuis, gezien en gewaardeerd voelen.” Daarbij is speciaal aandacht voor bijvoorbeeld mantelzorgers, zorgvrijwilligers en kwetsbare ouderen noodzakelijk.

 

Houd bijvoorbeeld ook rekening met de behoefte aan fysiek contact. “Want met het ouder worden verdwijnt de behoefte aan dergelijk contact niet en kan het gemis ervan juist bijdragen aan gebrek aan zingeving. Zowel in relaties als wanneer je alleen staat of komt te staan, bij fysieke beperkingen en in verpleeghuizen. De handelingsverlegenheid van ouderen en professionals bij fysiek contact is vaak een belemmerende factor. De mogelijkheden, zoals massages, dansen, sekswerkers in verpleeghuizen e.d.,  verdienen meer bekendheid en toepassing in de praktijk. Verder kunnen huisdieren voor een deel aan de behoefte aan fysiek contact voldoen.” In een recente documentaire bleken zelfs een robot hond en poes letterlijk en figuurlijk omarmd te worden door bewoners van een gesloten verpleeghuisafdeling.

 

Zingeving is volgens de Raad een nog grotendeels onontgonnen gebied in het bewustzijn van onder andere eerstelijnszorg zorgverzekeraars en samenleving. Dat moet verbeteren: “Besteed in onderwijs en opvoeding meer tijd en aandacht aan persoonsontwikkeling, burgerschap e.d. En betrek daarom ‘zingeving’ in opleiding en nascholing van huisartsen en andere professionals.”

 

Klik hier Adviesrapport voor het volledige adviesrapport ‘Ouderen staan onvoldoende stil bij wat hun leven zinvol maakt’

 

Geplaatst: 19-2-2020