Tevreden verhuizen

 

 

Je woont te groot, of te ver van voorzieningen, kinderen of familie, kortom je wilt gaan verhuizen maar waar begin je?

Mede door de intrede van het digitale tijdperk zijn de reeds bekende en de huidige toegevoegde digitale zaken voor vele een wirwar van onduidelijkheid en irritatie geworden.

Ik kan u helpen overzicht te scheppen door werkelijk alle zaken, van opzeggingen van huur/nutscontracten tot verkoop van woning en (in)boedel zodat het voor uw als een prettige periode kan worden ervaren.

Dat is het uitgangspunt ' tevreden verhuizen'

 

Wendy Houtsma-Groot

06-10332350

 

Geplaatst: 8-3-2018

 

Huurwoningen voor senioren in Hoorn

 

Tegenwoordig worden woningen steeds vaker levensloopbestendig gebouwd of gerenoveerd. Het gaat hierbij om woningen die voor iedere doelgroep geschikt zijn. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld toegankelijk zijn voor rolstoelen en op een eenvoudige manier kunnen worden aangepast aan de wensen van de bewoners, w.o. senioren.

 

Evenals elders in het land blijft het aantal (huur)woningen voor senioren in onze gemeente achter bij het snel toenemende aantal ouderen. In Hoorn speelt de woningcorporatie Intermaris in die bouw en renovatie een belangrijke rol. De corporatie vindt het overigens opvallend dat vanuit die groep weinig vraag is naar dergelijke woningen.

 

Geef uw mening

Intermaris wil daarom samen met de werkgroep Wonen van de Ouderenraad nagaan wat de redenen van die geringe belangstelling zijn. Uw antwoorden op de volgende vragen geven misschien handvatten om het bestaande huurbeleid aan te passen aan de huidige behoefte.

 

• Waarom reageren ouderen niet op vrijkomende (gelabelde) senioren huurwoningen?

• Is de huurprijs te hoog?

• Voldoen ze niet aan uw eisen?

• Weet u niet hoe u moet reageren op vrijkomende huurwoningen?

• Moeten deze woningen verhuurd worden aan (ook) andere doelgroepen?

• Wat voor ouderenwoning wilt u hebben en waaraan dient die volgens u te doen?

 

Uw reactie kunt u sturen naar de voorzitter van de Werkgroep Wonen, Verkeer en Veiligheid van de Stichting Ouderenraad. Per e-mail: tophelders@quicknet.nl of mobiel 06 151 92 161.

Kijk voor meer informatie over woninghuur op www.intermaris.nl

 

Geplaatst: 29-1-2018

 

 

Belevingscentrum Lekker Blijven Wonen verhuist naar Wit Mobiliteit

 

Het Belevingscentrum Lekker Blijven Wonen aan de Kleine Noord in Hoorn heeft per 30 november haar deuren gesloten. Het project, dat grotendeels bekostigd werd met gemeentegeld en subsidie van de provincie, is geslaagd te noemen. Een groot aantal mensen maakte dankbaar gebruik van de mogelijkheid om hier kennis te nemen van de verschillende mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk in je eigen huis te kunnen blijven wonen. Het is nu tijd om deze functie over te dragen. Vanaf 12 januari 2018 kunnen inwoners van West-Friesland voortaan terecht bij Wit Mobiliteit aan de Kerkstraat 9. Deze leverancier van scootmobielen werkte al samen met het Belevingscentrum. Dit centrum wordt onder de naam ‘Wit Langer Thuis Wonen’ voortgezet. Vera Truijens, een voormalige vrijwilliger van het centrum, zal de bezoekers op de gebruikelijke wijze vrijblijvend adviseren over aanpassingen e.d. van hun woning.

Wit Langer Thuis Wonen is bereikbaar per tel. 085 0404828 of via e-mail: info@witmobiliteit.nl.

 

Zie ook de kolom hiernaast over het digitale loket.

 

Gewijzigd: 8-12-2017

 

 

Maak uw woning toekomstbestendig met de Blijverslening

 

De gemeente Hoorn komt mensen die hun woning toekomst bestendig willen maken financieel tegemoet met een Blijverslening. Zij biedt haar  inwoners vanaf 55 jaar en die met een zorgvraag de gelegenheid tegen gunstige voorwaarden een lening aan te vragen.

 

 

Wethouder Van Eijk: “We worden steeds ouder en er wordt van ons verwacht dat we zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat betekent dat je je woning daarop moet aanpassen. Je kunt dan straks als bijvoorbeeld wat slechter ter been bent of dat nu al bent, rustig in je eigen huis blijven wonen.”

 

Voor wie is de lening?

De lening is bedoeld voor inwoners van de gemeente Hoorn die een eigen koopwoning hebben. Ook moeten alle bewoners minimaal 55 jaar zijn. Of een van de bewoners moet een zorgvraag hebben, dan geldt er geen leeftijdsgrens.

 

Wat is het voor lening?

De Blijverslening is een hypothecaire lening van minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 die u bij de gemeente kunt aanvragen. U kunt de lening alleen gebruiken voor aanpassingen in uw woning. Een lijst van de mogelijke aanpassingen vindt u op www.hoorn.nl/blijverslening. Daar vindt u ook alle voorwaarden waar u aan moet voldoen.

 

Aanvragen

Voor de aanvraag heeft u offertes van een installateur of aannemer nodig. Het aanvraagformulier vindt u op www.hoorn.nl/blijverslening. Daar staat meer informatie over hoe de aanvraag wordt verwerkt. U kunt de werkzaamheden pas laten uitvoeren als uw aanvraag is goedgekeurd. Daarna kunt u de rekeningen ten laste van uw lening door de gemeente laten uitbetalen.

 

Geplaatst: 3-8-2017

 

Digitaal loket voor aanpassingen aan uw woning

 

Het Belevingscentrum Lekker blijven wonen heeft sinds kort een digitaal loket. Dit loket is bestemd voor vragen over wat u zelf, in uw specifieke situatie, kunt doen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

 

Dit digitale loket is er voor alle vragen over wat u zélf kunt doen om langer in uw huis te blijven wonen. Dus niet voor vragen over mogelijke voorzieningen via de Wmo. Daarvoor moet u contact met de gemeente opnemen.

Het loket is gratis en is een aanvulling op de website www.lekkerblijvenwonen.nl waar al veel informatie over woningaanpassingen e.d. is te vinden. Het loket is 24 uur per dag bereikbaar via het contactformulier op de website. Telefonisch kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 via 072-743 39 57 contact met een medewerker van het loket opnemen.

 

Aanmelden voor de gratis digitale nieuwsbrief kan hier.

 

Gewijzigd: 4-12-2017