Sociaal isolement ligt op de loer bij mantelzorgers

 Meer dan de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie ervaart problemen met hun lichamelijke of geestelijke gezondheid. Bovendien voelen zij zich bijna twee keer zo vaak eenzaam als anderen. Lees verder

Zorgboerderij

“Met elkaar zorgen we er voor dat iedereen een leuke dag heeft en met een grote glimlach weer huiswaarts gaat! Daarom vinden wij het heel belangrijk dat er op onze boerderij voor iedereen iets te doen is wat hij of zij leuk vindt.”  Lees verder

DemenTalent een ‘gouden greep’

Vrijwilligerswerk voor mensen met dementie

Vrijwilligerswerk is voor mensen met dementie een waardig en effectief alternatief voor reguliere dagbesteding. Zo blijkt uit onderzoek van de afdeling Psychiatrie van Amsterdam UMC. Mensen met dementie die vrijwilligerstaken op zich namen bleken na verloop van tijd minder last te hebben van symptomen als angst, apathie, depressie of agitatie. Lees verder

De waarde van ouder worden - 10 aandachtspunten

Verouderingsprocessen horen gewoon bij het leven en het beeld dat in reclames wordt geschetst van ouderen die jong willen blijven, werkt contraproductief. Ieder fase heeft zijn schoonheid. Lees verder

Hulp en advies

Organisaties die werk maken van hulp en advies aan ouderen. Zoals: 1.Hoorn, Mee & de Wering etc  Lees verder

Allochtone ouderen

De Ouderenraad Hoorn overhandigde aan wethouder Kholoud Al Mobayed het rapport ‘Zijn allochtone ouderen te bereiken?’ Lees verder

De Wmo-taal uitgelegd

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen. Lees verder

Meer over Mantelzorg

Voor mantelzorgers is de zorg voor hun partner een groot deel van hun dagelijks leven. Veel van hen werken daarnaast ook. Lees verder