Voorleeskring

 

De bibliotheek Risdam organiseert vanaf donderdag

18 april gezellige en laagdrempelige

voorleesbijeenkomsten: de leeskringen. Die zijn

speciaal bestemd voor mensen met geheugen-

problemen en/of (een vermoeden van) dementie.

Met name voor zelfstandig wonenden en zij die (nog) niet in aanmerking komen voor dagbesteding. De activiteit begint met koffie en thee waarna vrijwilligers verhalen voorlezen die mooie herinneringen opwekken. Veel mensen hebben in hun leven de magie van een verhaal ervaren. Luisterend naar verhalen ontstaat een sfeer van saamhorigheid en verbondenheid. Voorlezen leidt tot het met elkaar delen van ervaringen en het vertellen van eigen verhalen. Voor de eventuele mantelzorgers is het bovendien fijn om even een uurtje tijd voor zichzelf te hebben.

 

Het is een maandelijkse activiteit in de Bibliotheek Risdam, (De Huesmolen) op donderdagochtend van 10:30-11:30. Aanmelden of meer info vragen kan via voorleeskrachten@bibliotheekhoorn.nl of 0229-21 94 41.

 

Geplaatst: 10-4-2019

 

 

Inspiratiedag: van en met elkaar leren

over strijd tegen eenzaamheid

 

Voor tientallen geïnteresseerde lokale afdelingen, waaronder twee uit Hoorn, organiseerde KBO-PCOB op 4 april de Inspiratiedag “Eén tegen eenzaamheid”. Een actueel thema, waar veel belangstelling voor was. De dag bood veel informatie over het thema en de gelegenheid om goede voorbeelden te delen. Zo werd van en met elkaar geleerd over de strijd tegen eenzaamheid.

 

In de ochtend lichtte dr. Anja Machielse het onderwerp verder toe. Zij is filosoof en sociaal wetenschapper en onder meer actief in de wetenschappelijke adviescommissie “Een tegen eenzaamheid” van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Machielse ging onder meer in op de complexiteit van eenzaamheid, de verschillende factoren die eenzaamheid kunnen veroorzaken en het grotere risico op eenzaamheid voor ouderen door bijvoorbeeld het verlies van mensen dichtbij.

 

Goede voorbeelden en initiatieven

De dag stond ook in het teken van het delen van goede voorbeelden. Zo werd stilgestaan bij:

- De inzet van de vrijwillige ouderenadviseur (geschoold door de Ouderenbonden),

In het hele land zijn ruim 1.000 vrijwillige ouderenadviseurs actief, waarvan ruim 100 van de KBO/PCOB. Zij geven onafhankelijk advies, informatie en ondersteuning, op alle terreinen van financiën (inkomen, pensioen, belasting), zorg, welzijn en wonen.

 

- Het succes van de datingsite van KBO-PCOB

KBO-PCOB is op 24 april gestart met een datingsite waar ouderen terecht kunnen voor liefde en vriendschap. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid onder alleenstaande senioren een groot maatschappelijk probleem is. Van alle 65-plussers woont ongeveer 52% alleen, van alle 75-plussers ongeveer 64,6%. Het meest eenzaam zijn alleenwonende ouderen die gescheiden zijn en weinig sociale relaties hebben (CBS). Velen van hen geven aan dat zij graag hun leven met een ander zouden willen delen.

 

- De lokale coalitie

Versterk de aanpak van eenzaamheid in je gemeente en organiseer een lokale conferentie 'Samen tegen Eenzaamheid', om zo misschien te komen tot een lokale coalitie tegen eenzaamheid. ‘Coalitie Erbij’ biedt kosteloos begeleiding aan. Hierin is er overleg tussen partijen uit zorg, welzijn, wonen, diverse vrijwilligersdiensten en de sociale teams. Daardoor ontstaan korte lijnen, die zorgen voor passende en snelle doorverwijzingen of informatievoorziening. Ruim 20 gemeentes hebben al een coalitie tegen eenzaamheid zoals Amsterdam, Den Haag, Den Helder, Diemen, Haarlem en Medemblik

 

In kleinere groepen werd aan de hand van dialooggesprekken verder gepraat over onder meer de eigen ervaringen met eenzaamheid. Ook gingen deelnemers in gesprek over initiatieven en ideeën om eenzaamheid te verminderen. Kortom, een boeiende Inspiratie dag waarin van en met elkaar leren in de strijd tegen eenzaamheid centraal stond. Ook meer weten over eenzaamheid en wat u er zelf tegen kunt doen? Kijk dan in ons dossier Eenzaamheid.

 

Geplaatst: 16-4-2019

 

 

Bent u chronisch ziek?

Wandel mee met ’Hoorn beweegt’

 

De kwaliteit van leven van chronisch zieken verbetert vaak door sport en beweging. In april start het wandelprogramma 'Hoorn Beweegt' om deze mensen hierbij te helpen.

 

 

Vanaf 15 april wandelen we elke week in vijf verschillende wijken: Blokker, Grote Waal, Hoorn-Noord, Kersenboogerd en Risdam-Zuid. Per wijk zijn er verschillende vaste wandelmomenten, ’s ochtends, ‘s middags en ’s avonds. In de laatste week van september is er een wandelvierdaagse waarbij we drie dagen met alle groepen in Hoorn lopen. En de laatste dag sluiten we feestelijk af in Den Haag.

 

Voor wie is het wandelprogramma bedoeld?

Het wandelprogramma ‘Hoorn Beweegt’ is speciaal ontwikkeld voor mensen die het lastig vinden zelf de eerste stap te zetten of die een chronische aandoening hebben. Denk bijvoorbeeld aan diabetes, overgewicht, COPD, hart- en vaatziekten, reumatische aandoeningen, astma, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, depressie, artrose, angststoornis, fibromyalgie, etalagebenen, rug- en nekklachten, dementie of eenzaamheid.

Heeft u een sportmaatje, mantelzorger, begeleider of partner die met u mee wilt doen aan het wandelprogramma? Hij of zij mag zich ook aanmelden.

 

Wat kost het en wat krijgt u daarvoor?

De kosten zijn € 25. U kunt dit ook betalen met de Sport- en Cultuurstrippenkaart van de gemeente Hoorn. Naast 20 wandeltrainingen krijgen deelnemers: informatiebijeenkomsten over voeding, bewegen en leefstijl, wandelbegeleiding van specialisten uit de zorg en wandeldocenten, de twee themawandelingen ‘Natuur’ en ‘Gouden Eeuw’, een sportshirt en een stappenteller om mee te wandelen, een kop koffie of thee na elke training en een gratis gezamenlijke busreis naar de afsluiting in Den Haag.

 

Wilt u meedoen met ‘Hoorn Beweegt’, meld u dan aan via teamsport@hoorn.nl of bel naar 0229 25 22 00. Of kijk voor meer informatie op de pagina van het Wandelprogramma 'Hoorn Beweegt'.

 

Geplaatst: 17-3-2019

 

 

 

Kijk op de site Dementievriendelijk Hoorn

 

Lees meer over alle dementievriendelijke initiatieven in de gemeente Hoorn.

 

Geplaatst: 15-3-2019

 

 

Weet wat je eet – Gezond ouder worden: 10 tips

 

1. Drink voldoende

Doordat de nierfunctie afneemt is er meer urine nodig om afvalstoffen af te voeren. Daarnaast neemt het dorstgevoel af. Drink dagelijks 1.7 liter vocht.

 

2. Voorkom overgewicht

Door afname van spiermassa neemt de energiebehoefte af waardoor de kans op overgewicht toeneemt. Afvallen is niet altijd nodig maar zorg ervoor dat het gewicht niet verder toeneemt.

 

3. Voorkom ongewenst gewichtsverlies

Door een verminderde eetlust of verhoogde energiebehoefte (in geval van ziekte en/of wonden) ontstaat de kans op ondergewicht of ondervoeding. Hierbij een extra vermelding voor kauw- en slikproblemen en het gebruik van medicatie. Medicijnen kunnen de opname van voedingsstoffen beperken en bijwerkingen geven.

 

4. Neem iets meer eiwitten

Ga uit van 1.0 gram per kilogram lichaamsgewicht. Voedingseiwit stimuleert spieropbouw en remt spierafbraak. Let op:

- Juiste timing van inname: 3x daags 20-25 gram, verdelen over de dag

- 4de eiwitrijke maaltijd voor het slapen gaan

- Fysieke activiteit maakt de spieren gevoeliger voor eiwit

 

5. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging

Spierweefsel neemt af door minder beweging. Met name spierversterkende activiteiten zoals krachttraining zijn gunstig voor ouderen.

 

6. Eet vezelrijk

Eet dagelijks voldoende groente, fruit en volkorenproducten. Dit zorgt voor een goede stoelgang en verlaagt het risico op coronaire hartziekten en beroertes. Drink daarbij wel voldoende om obstipatie te voorkomen.

 

7. Eet 1x per week vis

Bij voorkeur vette vis. Dit verlaagt het risico op coronaire hartziekten.

 

8. Beperk de hoeveelheid zout

Voorkom zo een hoge bloeddruk en zorg voor minder belasting van de nieren. Gebruik liever kruiden en specerijen. Onze smaak en/of reuk kunnen ook veranderen naarmate we ouder worden.

 

9. Voorkom voedselinfecties

Een voedselinfectie kan levensbedreigend zijn voor ouderen.

 

10. Slik extra vitamine D voor gezonde botten

Een volwaardige voeding bevat alle vitamine en mineralen. Op vitamine D na is suppleren in principe niet nodig. Let er wel op dat op oudere leeftijd het lichaam minder vitamine B12 opneemt. Een tekort kan worden aangevuld doormiddel van injecties. Hierbij is extra aandacht voor mensen met een donkere huidskleur of die weinig buiten komen. Het advies is: vrouwen > 50 jaar 10 mcg, vrouwen > 70 jaar 20 mcg en voor mannen > 70 jaar 20 mcg. Let hiernaast op de calcium inname door voldoende zuivelproducten te nuttigen (600 ml/dag).

 

www.dieetenco.nl

info@dieetenco.nl

Wij zijn gevestigd op diverse locaties in Noord-Holland. Tel. 085-4884700

 

Geplaatst: 11-3-2019

 

De Wmo-taal uitgelegd

 

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en daarbij zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De wijze waarop gemeenten die wet uitvoeren kan per plaats verschillen!

 

Zelfstandigheid

Het doel van de Wmo is dat iedereen zo zelfstandig mogelijk leeft. Dat betekent:

• dat u het huis schoon en leefbaar kunt houden;

• dat u in en om uw huis kunt lopen of bewegen;

• dat u binnen uw woonplaats/regio kunt reizen;

• dat u mensen kunt ontmoeten.

 

Voor elkaar zorgen

Bij problemen op deze gebieden kunnen mensen in uw omgeving (familieleden, vrienden) vaak ondersteuning bieden. Vanuit de Wmo kunnen deze mantelzorgers ondersteuning krijgen bij hun werkzaamheden. Wanneer die hulp in de eigen omgeving er niet of onvoldoende is, komt u in aanmerking voor steun van de Wmo.

 

Als zorgvrager of mantelzorger krijgt u te maken met heel veel onderwerpen en begrippen, de ‘Wmo-taal’. Het keukentafelgesprek is bijvoorbeeld zo’n begrip. Het betekent dat een Wmo-consulent van de gemeente bij u langskomt om ter plekke met u na te gaan welke hulp u nodig heeft. Zo zijn er nog veel meer. Veel, maar zeker niet alle, gebruikte begrippen met een beknopte toelichting vindt u hieronder:

 

Wmo-loket

Een plek bij de gemeente waar je terecht kunt met vragen over voorzieningen, hulp, ondersteuning en begeleiding.

 

Keukentafelgesprek

Consulent van de gemeente voert intake gesprek bij iemand thuis.

 

Cliëntondersteuner*

Iemand die u helpt bij het gesprek met de gemeente. Bijvoorbeeld een familielid of zonder extra kosten iemand van MEE & DeWering of De Omring.

 

Alle levensgebieden

Belangrijke terreinen, waarop iemands leven zich afspeelt, zoals wonen, werken, sociale contacten

 

Participatie

Meedoen in de maatschappij: wonen, werken en contact met anderen.

 

Eigen kracht

Zelf problemen kunnen oplossen.

 

Zelfredzaamheid

Op eigen benen kunnen staan: lichamelijk, verstandelijk, geestelijk en financieel.

 

Samenredzaamheid

Mensen staan niet alleen, maar kunnen samen met anderen op eigen kracht meedoen.

 

Zelf-regie

Gaat over in hoeverre iemand de touwtjes in handen kan houden. Ook als hij/zij zorg of begeleiding nodig heeft.

 

Compensatieplicht

Plicht van gemeenten om mensen met een beperking te ondersteunen als ze niet meer zo goed kunnen meedoen in de maatschappij. Of niet meer op eigen benen kunnen staan.

 

Algemene voorzieningen

Voorzieningen die iedereen kan gebruiken, zoals openbaar vervoer en buurthuizen.

 

Collectieve voorzieningen

Dit zijn voorzieningen die u deelt met andere mensen met beperkingen, zoals de regiotaxi.

 

Maatwerkvoorziening

Een voorziening die speciaal voor u wordt gemaakt of geregeld. Bijvoorbeeld begeleiding, een rolstoel of aanpassingen in uw woning.

 

Verzorging

Ook wel hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) genoemd, zoals die bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid. Verpleegkundige handelingen (wondverzorging, injecties e.d.) horen daar niet bij.

 

Dagbesteding

Dit zijn activiteiten overdag om de tijd prettig en/of zinnig te vullen. Bijvoorbeeld koffieochtenden, bewegingsprogramma’s en uitstapjes.

 

Dagbesteding met intensieve begeleiding

Hier krijgt u activiteiten aangeboden onder begeleiding van professionals. Dit gebeurt onder andere als u door een ziekte of beperking niet naar school of werk kunt gaan. Ook (op hoge leeftijd) kan deze vorm van dagbesteding nodig zijn, bijvoorbeeld bij dementie.

 

Ambulante begeleiding

Begeleiding aan huis die afgestemd is op de persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld bij financiële, gezins- of psychische problemen. Doel van de hulp is om na kortere of langere tijd weer zelfstandig door te kunnen gaan.

 

Sociale wijkteams of kernteams*

Een team in de wijk die veel weet over mensen met een beperking en over wat er in de wijk gebeurt. Bijvoorbeeld 1.HOORN en MEE & DeWering helpen u bij vragen over zorg en ondersteuning.

 

Respijtzorg

Hier kan de mantelzorger een beroep op doen als hij/zij even een pauze nodig heeft.

 

Logeren

Dit kan ook een vorm van respijtzorg zijn. Een paar dagen op een andere plek wonen en slapen, bijvoorbeeld bij familie of op een speciale logeerplek met extra voorzieningen.

 

Eigen bijdrage*

Dit de kosten die u zelf betaalt voor ondersteuning of hulpmiddelen die u krijgt. Deze is vanaf 2019 niet meer afhankelijk van uw inkomen, maar standaard € 17,50 per vier weken.

 

Centraal Administratiekantoor (CAK)

Het kantoor dat de eigen bijdrage regelt, berekent en bij u in rekening brengt.

 

Zorg in Natura (ZiN)

Alle zorg en ondersteuning die u in een instelling krijgt, zoals een verpleeghuis, krijgt. De kosten worden dan door bijvoorbeeld de gemeente betaald.

 

Persoonsgebonden budget (PGB)*

Met zo’n budget kunt zelf de noodzakelijke zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer, dagbesteding of verpleging. Het toegekende budget gaat naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de rekeningen voor u betaalt.

 

Indicatie

Een bewijs (beschikking) waaruit blijkt dat u recht hebt op bepaalde zorg en ondersteuning.

 

Beschikking*

Dit is een brief van de gemeente waarin staat welke ondersteuning en hulpmiddelen u krijgt en hoeveel uur.

 

Bezwaarschrift*

Een brief aan de gemeente waarin staat dat u het niet eens bent met het besluit (beschikking) van de gemeente.

 

Kijk voor begrippen met een * ook bij de Welzijns-page op deze site of op www.zorgwijzer.nl/faq/wmo en voor het persoonsgebonden budget op https://www.pgb.nl/pgb/

 

Geplaatst: 11-2-2019

 

 

 

Hoornvliestransplantatie geslaagd,

met dank aan de donor

 

In augustus van dit jaar ontving mijn moeder een bijzondere brief van de dankbare ontvanger van het hoornvlies van mijn vader.

 

In juli 2017 overleed mijn vader. De jaren ervoor was hij door diverse lichamelijke klachten snel achteruit gegaan en was er van mijn grote sterke vader niet veel meer over. Hij was in het bezit van een donor codicil en gaf tijdens zijn leven altijd aan dat alles wat men na zijn overlijden nog kon gebruiken, mocht worden gedoneerd.

 

Vlak na zijn overlijden hebben mijn moeder en ik, in goed overleg met de arts van de Omring Afdeling in het WFG te Hoorn, besloten om de hoornvliezen van mijn vader te doneren.

 

Na een jaar ontving mijn moeder via de transplantatiestichting een brief van de zeer dankbare ontvanger van het hoornvlies. Hierin vertelde betrokkene (naam en gegevens staan niet in de brief) het verhaal van zijn steeds slechter wordende zicht. Op een gegeven moment moest hij zelfs een blindengeleidestok gebruiken! Maar na de hoornvliestransplantaties is zijn zicht steeds beter geworden en kon hij ook weer gaan werken. Iets dat gedurende anderhalf jaar niet meer mogelijk was. Wij vonden het heel bijzonder om dit verhaal van een dankbare ontvanger te mogen ontvangen.

 

 

Voor mij is het als dochter van een donor niet alleen bijzonder, maar ook herkenbaar. Ik ben namelijk werkzaam op de polikliniek oogheelkunde van het Amsterdam UMC ,locatie VUmc, waar deze operaties/transplantaties worden uitgevoerd. Een paar weken geleden gaf een van de oogartsen een klinische les over de hoornvliestransplantaties. Daarbij benadrukte zij het belang van donoren.

 

Het is natuurlijk moeilijk om, vak na het overlijden van een dierbare, een beslissing te nemen over het doneren van een of meer organen. Maar als een ander mens hierdoor weer beter kan worden, in dit geval weer goed kan zien, is dit toch geweldig!

Wellicht dat u nu over het donor worden gaat nadenken of hier eerst meer informatie over wilt hebben. Bel dan met het Donorregister 0900-82 121 66 of kijk op www.donorregister.nl

 

Ingrid de Boer-van Berkum

Geplaatst: 10-12-2018

 

 

Zijn allochtone ouderen te bereiken?

 

De Ouderenraad Hoorn overhandigde eind oktober 2018 het rapport ‘Zijn allochtone ouderen te bereiken?’ aan wethouder Kholoud Al Mobayed. Dat rapport gaat over het leggen van contacten met ouderen met een buitenlandse achtergrond (allochtonen). Contacten die in de praktijk namelijk moeizaam blijken te verlopen. Reden om te onderzoeken waarom dat zo is en of dat niet zou moeten veranderen. Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van het oriënterend onderzoek. Klik hier voor het volledige rapport.

 

 

Peter Pijsel overhandigt zijn rapport aan Khaloud Al Mobayed

 

Bij de presentatie van dat rapport kwam de onderzoeker Peter Pijsel meteen tot de kern van zijn bevindingen. “Je kunt als mens het vaderland verlaten, maar in je hart verlaat het vaderland je nooit. En al komen we uit verschillende culturen, in wezen zijn wij hetzelfde.” Verrassend vond hij dat zowel de ouderen in de doelgroep als de serviceorganisaties integratie schijnbaar geen hoge prioriteit heeft. “Beschouw het niet als een probleem, maar meer als een verschijnsel”, zo waarschuwde hij dan ook.

Dat de Ouderenraad vanuit haar maatschappelijke rol als belangenbehartiger toch de hand wil reiken naar deze specifieke groep is logisch. “Maar bedenk daarbij wel dat die behoefte en de noodzaak van die uitgestoken hand van beide kanten moet komen. Want alleen in gezamenlijkheid kun je iets bereiken.”

 

Het onderzoek richtte zich op grootste groepen allochtone ouderen (65+) in de gemeente. En met name op personen afkomstig uit Suriname en de Nederlandse Antillen, uit Marokko, Turkije en Vietnam. In totaal gaat het om ongeveer 500 personen, in meerderheid Surinamers.

 

Uit het onderzoek blijkt dat het geringe contact met de betreffende ouderen vooral veroorzaakt wordt door de culturele verschillen. Dat vinden niet alleen de geïnterviewde allochtonen maar ook de professionals bij de serviceorganisaties. Zij geven aan, dat er een sterke neiging is om zaken binnen de eigen gemeenschap te houden. In zeker opzicht vormen de groepen allochtone bewoners gesloten gemeenschappen. Niet verwonderlijk, want immigranten –waar dan ook– trekken graag naar elkaar toe. Zo blijven de waarden en gebruiken van het moederland een belangrijke rol spelen. Ouderen vinden het vanzelfsprekend, dat hun kinderen bijspringen, wanneer ze hulp nodig hebben. Kinderen kunnen zich aan die verwachtingen niet onttrekken, als ze dat al zouden willen.

Verder is er bij bepaalde groepen allochtonen een taalbarrière. Zij zijn in Nederland komen wonen in een tijd dat er veel ruimte werd gemaakt voor de eigen taal en cultuur. Bovendien was men vaak laag opgeleid, waardoor veel van deze ouderen de Nederlands taal niet of onvoldoende spreken.

 

De ouderen vinden over het algemeen dat hun belangen voldoende zijn gewaarborgd. Toch is het belangrijk dat er vruchtbare contacten zijn tussen de Ouderenraad en allochtone gemeenschappen. Alleen op die manier kan die raad de belangen van alle ouderen in de gemeente behartigen. Te meer daar het onderzoek ook laat zien “dat jongere mensen niet meer zo geneigd zijn om voor de ouderen te zorgen. Het ‘ik’ wordt steeds belangrijker. Ik vind dat erg jammer. Het zal in de toekomst nog problemen geven”, aldus een van de geïnterviewden. Het is daarom noodzakelijk de relatie met allochtone gemeenschappen verder uit te bouwen. Sleutelfiguren, mensen die goed zijn ingevoerd in de allochtone gemeenschappen, kunnen daarbij helpen.

 

Dat laatste onderschrijft wethouder Kholoud Al Mobayed bij het in ontvangst nemen van het rapport. Bovendien weet zij met haar Syrische achtergrond als geen ander dat “met elkaar eten de ultieme ontmoetingsmomenten zijn”. Verder benadrukt zij dat het rapport een belangrijke bijdrage kan leveren aan een juiste benadering van vluchtelingen. “Mede door die toegevoegde waarde zal het zeker binnen de gemeente zijn weg vinden en in de praktijk worden gebruikt.”

 

Tot besluit bedankte Marian van Berkum, voorzitter van de Ouderenraad, in het bijzonder alle respondenten voor hun bijdragen aan het rapport.

 

Gewijzigd: 5-11-2018

 

 

Mantelzorgers krijgen steun met extra

huishoudelijke hulp

 

Voor mantelzorgers is de zorg voor hun partner, kind of kinderen, andere familieleden of vrienden een groot deel van hun dagelijks leven. Veel mantelzorgers werken daarnaast ook. Extra hulp helpt hen om deze zorg te kunnen blijven geven. Daarom kunnen zij extra huishoudelijke hulp aanvragen bij de gemeente.

 

 

“Het is belangrijk dat mantelzorgers deze extra ondersteuning krijgen. Deze regeling is er speciaal voor hen. Kent u iemand die deze extra hulp kan gebruiken? Dan vragen wij u om hen op deze extra hulp te wijzen”, aldus regiowethouders Theo van Eijk.

 

Mantelzorgers ontlasten

De situatie van elke mantelzorger is anders. Soms geven zij mantelzorg aan hun kind(eren) of hun partner thuis, soms aan familie of vrienden die ergens anders wonen. Extra hulp kan het voor de mantelzorger makkelijker maken om werk en zorgen voor jezelf en een ander vol te houden. Op die manier blijft er voor mantelzorgers ook tijd over voor andere dingen. Deze extra hulp voor 36 uur per jaar (gemiddeld 3 uur in de maand) kan bij hen thuis of bij degene die zij verzorgen ingezet worden.

 

Wanneer extra hulp aanvragen?

Mantelzorgers die in de regio Westfriesland wonen en minimaal 3 maanden voor 8 uur per week mantelzorg verlenen, kunnen de huishoudelijke hulp toelage aanvragen. De extra hulp is in te zetten in de regio. Omdat elke situatie anders is, raden we u aan om altijd even contact te zoeken met het 1.Hoorn. Zij helpen u verder. De huishoudelijke hulptoelage kan ook aangevraagd worden door inwoners die (extra) huishoudelijke hulp willen.

 

Hoe kunt u de extra huishoudelijke hulp aanvragen?

Mantelzorgers kunnen de extra hulp aanvragen via de digitale balie. De gemeente Hoorn biedt deze hulp gratis aan.

 

Deelnemende zorgaanbieders

De extra hulp wordt verzorgd door zorgaanbieders waar de regio een contract mee heeft. De volgende zorgaanbieders werken mee met deze regeling:

• Altijd Zorg Aanwezig (AZA)

• De Nieuwe Zorg Thuis

• HoMe thuishulp

• Schoonmaakbedrijf Koster& Co, Miep

• Pittig

• Wilgaerden

• Stichting Zorghulp Westfriesland/Hulpvaardig

• Happy Nurse

 

Meer informatie of aanvragen?

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente: 0229 – 252 200.

Ga ook eens naar het Kennisplatform Mantelzorg: www.ikzorg.nu

 

Geplaatst: 28-11-2017

 

 

De Wmo-eigen bijdrageregeling in het kort

 

Voor wie is deze regeling?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen op basis van hun beperking (ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen) geïndiceerde ondersteuning kunnen krijgen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een scootmobiel. Maakt u hiervan gebruik en bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage. Het Rijk stelt jaarlijks de nieuwe inkomensgrenzen voor de eigen bijdrage Wmo vast.

 

Waarover wordt de eigen bijdrage berekend?

U betaalt een eigen bijdrage over een deel van de kosten voor geïndiceerde hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, gebruik van hulpmiddelen of voorzieningen betaalt. Maar ook voor begeleiding (waaronder dagbesteding), kortdurend verblijf, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De hoogte van de eigen bijdrage wordt in alle gevallen op dezelfde manier berekend. Het maakt daarbij niet uit of u de voorziening zelf (in natura) of als een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt. U betaalt overigens geen eigen bijdrage voor een rolstoel.

Let op: Vraag in het gesprek met de gemeente over uw aanvraag voor een Wmo-voorziening een duidelijke uitleg over de voor- en nadelen van de eigen bijdrageregeling in uw situatie. Soms is het namelijk voordeliger om zelf een voorziening aan te schaffen of een dienst in te kopen!

 

Wat moet ik betalen?

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden, uw leeftijd, de zorg, hulp, voorzieningen of het PGB dat u heeft ontvangen. Maar het hangt ook af van de wijzigingen die gemeenten in het voordeel van hun inwoners op deze regeling mogen maken. Bovendien betaalt u nooit meer dan de kostprijs van een voorziening en is de maximale duur en hoogte van de bijdrage wettelijk vastgelegd.

 

Wat is de Rol van Centraal Administratie Kantoor (CAK)?

Namens de gemeenten voert het CAK de eigen bijdrageregeling Wmo. Dit kantoor is verantwoordelijk voor de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdrage geïndiceerde Wmo-voorzieningen. Daarbij houdt het in eerste instantie rekening met uw (gezins-)inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Later kan een herberekening en een eventuele navordering plaatsvinden.

Het (CAK) stuurt u elke vier weken een factuur voor de eigen bijdragen, die u overigens niet uit uw PGB mag betalen. Uw PGB is alleen bedoeld om ondersteuning in te kopen.

Is uw inkomen en/of vermogen (veel) lager geworden? Dan kunt u bij het CAK om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen.

Zie voor meer informatie: www.hetcak.nl waar u ook een rekenmodule vindt om een schatting te maken van de verwachten eigen bijdrage. Of bel 0800-1925 voor specifieke vragen over Wmo.

 

Boekje Werk & Mantelzorg

 

De zorg voor mensen met dementie vraagt veel van de omgeving. Vaak zijn het de kinderen die de zorg voor hun ouders op zich nemen en combineren met een betaalde baan. Dat valt vaak niet mee, het is passen en meten om alle ballen in de lucht te houden. Gelukkig is het in veel situaties mogelijk om met de werkgever en de directe collega’s goede afspraken te maken, waardoor de combinatie makkelijker te hanteren wordt. Daarnaast zijn er ook wettelijke regelingen, zoals zorgverlof. Bij Kennisplatform Mantelzorg West Friesland (http://www.ikzorg.nu/werkgever-van-een-mantelzorger/) is hierover een handig boekje te downloaden waarin allerhande tips, regelingen en wetenswaardigheden staan.

 

Geplaatst: 8-12- 2017

 

 

Samen uit, samen genieten

 

Onder dit motto organiseert Stichting Vier het Leven door het hele land bezoeken aan theater-, concert- en filmvoorstellingen of musea. Zij doet dit speciaal voor ouderen vanaf 65+ die dit niet graag meer in hun eentje willen of kunnen doen. Op deze wijze wil de stichting mensen inspireren en samenbrengen waardoor zij mee blijven doen en onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij.

 

Een bezoek aan een voorstelling in Het Park of op maandagmiddag een film bekijken in Cinema Oostereiland? Vier het Leven zorgt voor alles. Bij het arrangement zijn o.a. het entreekaartje (altijd op de mooiste plaats), het vervoer van en naar huis, twee consumpties en de gezellige begeleiding inbegrepen. Ook ouderen die afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel kunnen zich natuurlijk voor zo’n arrangement aanmelden.

Samen met een gastheer of gastvrouw en meestal nog andere gasten kunt u genieten van een heerlijke avond of middag uit. Dus echt iets om naar uit te kijken. Bovendien hoeft u voor dit alles geen lid te zijn van de stichting.

 

Wilt u meer weten, vraag dan vrijblijvend het programmaoverzicht met de voorstellingen aan bij het centrale kantoor. Dat kan via tel. 035 – 5245 156 (werkdagen 9.00 en 18.00 uur) of per mail info@4hetleven.nl.  In dat overzicht staat ook hoe u telefonisch of per post een voorstelling kunt boeken. Afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen kunt u, in overleg met de stichting, zelfs een familielid of vriend(in) meenemen.

De prijs van een arrangement, incl. reserveringskosten, varieert per voorstelling. Als deelnemer betaalt u maar een deel van de kosten. Stichting Vier het Leven kent geen winstoogmerk en houdt de arrangementen betaalbaar dankzij de inzet van vrijwilligers, donateurs en partners. Nadere informatie en het overzicht met de voorstellingen is ook te vinden op www.4hetleven.nl.

 

Gewijzigd:  22-8-2018

 

 

Hoge zorgkosten en een laag inkomen? Vraag vergoeding aan!

 

 

Mensen met een kleine portemonnee die door een chronische ziekte of een beperking hoge zorgkosten maken kunnen vanaf augustus  gebruikmaken van de gemeentelijke compensatieregeling 2018. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor medicijnen, hogere telefoonkosten of hogere stookkosten. Voor dit jaar is de bijdrage € 240.

 

Heeft u vorig jaar al zo’n vergoeding ontvangen, dan krijgt u in augustus een brief en een aanvraagformulier thuisgestuurd. Is dat niet het geval of denkt u dit jaar voor het eerst in aanmerking te komen voor deze regeling neem dan contact op met de gemeente 0229 - 252 200. Of download het aanvraagformulier Compensatieregeling 2018, vul het in en stuur het naar de gemeente op.

 

Geplaatst: 21-8-2018

 

 

 

De honderd van Hoorn: voor mensen met dementie in Hoorn

 

Wij zoeken in één jaar tijd honderd vrijwilligers voor mensen met dementie. Wil jij ook iemand met dementie in jouw buurt helpen? Dan kun je meedoen met de Honderd van Hoorn. Als je interesse hebt, maar nog niet genoeg weet over de doelgroep, krijg je een gratis training.

Als één van de Honderd van Hoorn kun je iemand thuis bezoeken en samen een kopje koffie drinken, een wandeling maken, boodschappen doen of koken. Er zijn zoveel dingen te bedenken. Ook kun je helpen in een woonzorgcentrum. Daar vragen ze begeleiders bij het puzzelen, sporten of zingen. Uiteraard zijn er nog veel andere opties, iedereen heeft een talent dat ingezet kan worden. Je bepaalt zelf hoeveel uur je je inzet.

Aanmelden hier.

 

Informatie en aanmeldingen Honderd van Hoorn

info@vrijwilligerspunt.com

www.vrijwilligerspunt.com  0229-216499

Vrijwilligerspunt: Maelsonstraat 20, Hoorn

 

Gewijzigd: 31-10-2018

 

 

Hulp en advies aan ouderen

 

Als niet alles u meer lukt, dan is er op allerhande manieren ondersteuning te krijgen. Vaak bij eigen familie en kennissen, maar ook van vrijwilligers en professionals. In Hoorn is MEE & de Wering een belangrijke aanbieder.

 

Onafhankelijk ouderenadviseur

Onze adviseur brengt samen met u uw hele situatie in kaart en weet de weg in het woud van mogelijkheden voor professionele ondersteuning en allerlei vrijwilligersorganisaties. Hij kan u ook ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen vanuit de Wmo, zoals huishoudelijke hulp, taxipas en andere zaken. Ook heeft hij kennis van de zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Als u niet weet waar u terecht kunt, dan kunt u hem vragen bij u thuis langs te komen.

 

MEE & de Wering Steunpunt

Dit steunpunt heeft onder andere geschoolde bezoekvrijwilligers, zodat een eventuele mantelzorger even vrijaf kan nemen.

Wonen Plus en vervoersdienst

WonenPlus heeft met name vrijwilligers voor praktische zaken. Bijvoorbeeld tuinvrijwilligers, mensen die boodschappen kunnen doen of kleine klusjes, vriendschappelijk huisbezoek en nog veel meer.

 

Vrijwilligers gevraagd

Vrijwilligers zijn er in alle soorten en maten, van 15 jaar tot 88 jaar. MEE & de Wering kan u een leuke en zinvolle tijdsbesteding bieden.

Contact en meer info

Meer informatie vindt u op de website www.meewering.nl. Voor al uw vragen is er een centraal telefoonnummer 088 - 0075140

 

Handige brochures: