Rondkomen - Financiële hulp en meer

“Het is onacceptabel dat een kind zonder ontbijt naar school gaat. En ik hoor ook veel verhalen van mensen die zich schamen om hulp te zoeken. Terwijl het vaak niet eens iemands fout is dat er schulden zijn door bijvoorbeeld een scheiding of verlies van baan”, aldus wethouder Kholoud al Mobayed. Lees verder

WMO Hulpmiddelen

Soms gaat het even niet meer en heeft u extra zorg en ondersteuning nodig. Vaak kunnen gezins- of familie, buren en vrienden u helpen. Zijn die er niet of kunnen zij niet de speciale hulp bieden die u nodig heeft, dan zijn er allerlei organisaties waar u met uw vraag terecht kunt. Bijvoorbeeld bij de vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties. Zie verder bij zelf ondersteuning vinden. Lees verder

Wegwijzer dementie

U was het misschien even vergeten, maar gemiddeld 1 op de 5 Nederlanders krijgt dementie, waaronder 1 op de 3 vrouwen. Niet verrassend dat de behoefte aan informatie over geheugenproblemen en dementie, volksziekte nummer één, bij zowel bij betrokkenen als hun naasten groot is.  Lees verder

Terug naar een normaal leven? - Vaccinatie

Als u dit leest bent u misschien een van de gelukkigen die ‘De Prik’ al heeft gehad of een oproep heeft om binnenkort gevaccineerd te worden. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden krijgt u bijvoorbeeld van uw huisarts of van de GGD een uitnodiging voor de veel besproken coronaprik. Lees verder

Mantelzorg - Wegwijs in het doolhof

Regelmatig besteedt de Ouderenraad in haar media, het INFO-blad en de website, aandacht aan mantelzorg en wat daarmee samenhangt. In dit artikel zetten we een aantal zaken nog eens op een rij. Dit in een poging om de juiste richting aan te geven in het doolhof van deze toenemende vorm van zorg. Bovendien sluiten wij met tips over ‘mantelzorg en corona’ aan bij de actualiteit. Lees verder

Stel uw zorgvraag niet uit
Door de coronamaatregelen daalt het aantal aanvragen voor zorg en ondersteuning. Maar het is niet de bedoeling dat u een kleine of grotere zorgvraag of gezondheidsprobleem uitstelt of hiermee blijft rondlopen. Lees verder

Gaat het goed met mij? - Praatplaat: signaleren en bespreken

“Als praktijkondersteuner merk ik bijna dagelijks dat ouderen en/of hun omgeving signalen van toenemende kwetsbaarheid te laat opmerken”, aldus Petra de Witte-van Eck. “Daardoor neemt hun kwaliteit van leven onnodig snel af en kunnen zij minder zelfstandig hun eigen leven blijven leiden.”  Lees verder

Respijtzorg - Vangnet voor mantelzorgers

Mantelzorger zijn is geen keuze, het overkomt je en verschilt de zorg per situatie in omvang en duur. Zorgverlening die je niet wilt of kunt ontlopen. Een taak waaraan je vol energie en idealisme aan begint. Alleen heb je geen idee wat de gevolgen ervan zijn voor jezelf, je directe omgeving en eventueel je werk.  Lees verder

De cliëntondersteuner - Uw gids bij zorg en ondersteuning

Wie door omstandigheden extra zorg en ondersteuning nodig heeft, krijgt te maken met allerlei afkortingen als Wmo en Wlz en regelgevingen. Zie daar maar eens als zorgvragende leek wijs uit te worden. Blijkbaar ziet de overheid geen kans om het leuker voor ons maken, maar gelukkig wel een beetje makkelijker. Daarom kan iedereen over deze materie gratis advies vragen bij een onafhankelijke cliëntondersteuner, de gids die u ontzorgt. Lees verder

Hulp en advies

Organisaties die werk maken van hulp en advies aan ouderen. Zoals: 1.Hoorn, Mee & de Wering etc

Lees verder

Betekenisvolle contacten

Intelligente lockdown, we durven er haast niet meer over te schrijven, was en is in sommige opzichten nog steeds nodig. Maar wie van ons had de sociale neven effecten ervan kunnen overzien. Niet meer even spontaan langs gaan bij vader of moeder thuis of in het verpleeghuis. Of erger nog, hem of haar nauwelijks of helemaal niet kunnen bijstaan in de laatste dagen van hun leven. Lees verder

Hulpmiddelen voor mensen met een beperking

Er bestaan allerlei hulpmiddelen die geschikt zijn voor met mensen een beperking, zoals epilepsie, Parkinson, hartklachten, diabetes en COPD. Bovendien zij ze zijn soms ook handig zijn voor alledaags gebruik.

Lees verder

De waarde van ouder worden - 10 aandachtspunten

Verouderingsprocessen horen gewoon bij het leven en het beeld dat in reclames wordt geschetst van ouderen die jong willen blijven, werkt contraproductief. Ieder fase heeft zijn schoonheid.

Lees verder

Bordje vol?

Mantelzorgers zijn in vele gevallen voor hun omgeving als voor henzelf de ‘onzichtbare helpende handen’. Zij beseffen namelijk vaak niet eens dat zij die eretitel verdienen. Dat niet herkennen van taak, positie e.d. kan grote gevolgen hebben. Vooral wanneer zijn of haar leven door het mantelzorger zijn wordt beheerst. En de huidige coronapandemie maakt het er voor hen niet eenvoudiger op. Lees verder

De Wmo-taal uitgelegd

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en daarbij zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De wijze waarop gemeenten die wet uitvoeren kan per plaats verschillen! Lees verder