Voorleeskring

Bibliotheek Risdam heeft laagdrempelige voorlees-bijeenkomsten voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie. Lees verder

 

Voorlees-

kring

Hulp en advies

Organisaties die werk maken van hulp en advies aan ouderen. Zoals: 1.Hoorn, Mee & de Wering etc  Lees verder

Sociaal isolement ligt op de loer bij mantelzorgers

 Meer dan de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie ervaart problemen met hun lichamelijke of geestelijke gezondheid. Bovendien voelen zij zich bijna twee keer zo vaak eenzaam als anderen. Lees verder

Hulp en advies

Adviesrapport goed oud worden

van Raad van
Ouderen

Raad van Ouderen: goed oud worden vraagt brede maatschappelijke beweging

Er is een brede maatschappelijke beweging nodig die leidt tot nadenken over ouder worden en je daarop voorbereiden. Behalve ouderen zelf kunnen ook de nationale overheid, provinciale en lokale overheden hierbij een Lees verder

 

 

Sociaal isolement bij mantelzorgers

Tegen eenzaamheid

Inspiratiedag “Eén tegen eenzaamheid”. Een actueel thema, waar veel belangstelling voor was. Lees verder

 

 

Strijd tegen

eenzaamheid

 

Rapport bereiken van allochtone ouderen

Allochtone ouderen

De Ouderenraad Hoorn overhandigde wethouder Kholoud Al Mobayed rapport ‘Zijn allochtone ouderen te bereiken?’ Lees verder

De Wmo-taal uitgelegd

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen. Lees verder

 

Wmo: Wet
maatschappelijke

ondersteuning

De koffie staat klaar

Bij het buurtsteunpunt ‘Bij Bosshardt Hoorn’ staat de koffie klaar. Met dit steunpunt willen we de onderlinge betrokkenheid in de buurt stimuleren. Iedereen uit de wijk is daarom welkom en kan zijn of haar bijdrage leveren. De huiskamer heeft een huiselijke en warme Lees verder

 

De koffie

staat klaar

 

 

Meer over

mantelzorg

Meer over Mantelzorg

Voor mantelzorgers is de zorg voor hun partner een groot deel van hun dagelijks leven. Veel van hen werken daarnaast ook. Lees verder