Hulpmiddelen voor mensen met een beperking

Er bestaan allerlei hulpmiddelen die geschikt zijn voor met mensen een beperking, zoals epilepsie, Parkinson, hartklachten, diabetes en COPD. Bovendien zij ze zijn soms ook handig zijn voor alledaags gebruik.

Lees verder

Betekenisvolle contacten

Intelligente lockdown, we durven er haast niet meer over te schrijven, was en is in sommige opzichten nog steeds nodig. Maar wie van ons had de sociale neven effecten ervan kunnen overzien. Niet meer even spontaan langs gaan bij vader of moeder thuis of in het verpleeghuis. Of erger nog, hem of haar nauwelijks of helemaal niet kunnen bijstaan in de laatste dagen van hun leven. Lees verder

De cliëntondersteuner - Uw gids bij zorg en ondersteuning

Wie door omstandigheden extra zorg en ondersteuning nodig heeft, krijgt al snel te maken met allerlei afkortingen als Wmo en Wlz en regelgevingen. Zie daar maar eens als goedwillende zorgvragende leek wijs uit te worden. Blijkbaar ziet de overheid geen kans om het leuker voor ons maken, maar gelukkig wel een beetje makkelijker. Lees verder

Bent u al donor? - Praat erover met uw naasten

Onlangs stond in diverse dagbladen het volgende bericht: “Op dit moment staan ruim 1270 mensen op de wachtlijst voor een orgaan. Dat is 6% meer dan een jaar eerder (…) Er wachten vooral meer mensen op een nier, soms in combinatie met een alvleesklier.”

Lees verder

DemenTalent een ‘gouden greep’

Vrijwilligerswerk voor mensen met dementie

Vrijwilligerswerk is voor mensen met dementie een waardig en effectief alternatief voor reguliere dagbesteding. Zo blijkt uit onderzoek van de afdeling Psychiatrie van Amsterdam UMC. Mensen met dementie die vrijwilligerstaken op zich namen bleken na verloop van tijd minder last te hebben van symptomen als angst, apathie, depressie of agitatie. Lees verder

De waarde van ouder worden - 10 aandachtspunten

Verouderingsprocessen horen gewoon bij het leven en het beeld dat in reclames wordt geschetst van ouderen die jong willen blijven, werkt contraproductief. Ieder fase heeft zijn schoonheid.

Lees verder

Hulp en advies

Organisaties die werk maken van hulp en advies aan ouderen. Zoals: 1.Hoorn, Mee & de Wering etc

Lees verder

Allochtone ouderen

De Ouderenraad Hoorn overhandigde aan wethouder Kholoud Al Mobayed het rapport ‘Zijn allochtone ouderen te bereiken?’ Lees verder

De Wmo-taal uitgelegd

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen. Lees verder

Meer over Mantelzorg

Voor mantelzorgers is de zorg voor hun partner een groot deel van hun dagelijks leven. Veel van hen werken daarnaast ook. Lees verder

Praat met ons - niet óver ons!

Tijdens het eerste Dementie-Event stonden twee vragen centraal: “Hoe kijkt de wereld tegen deze ziekte aan en hoe kan de beeldvorming veranderen?”  Lees verder