Terug

 

Terug

 

Terug

Bent u voorbereid op het ouder worden?

Goed oud worden

 

“Komende generaties worden anders oud en leven langer. De ouderen van nu zijn anders dan die van twintig tot dertig jaar geleden. Ook verandert de rol van de overheid en maatschappelijke organisaties. De burger moet meer zelf doen en daartoe worden aangezet”, aldus de Raad van Ouderen in zijn advies ‘Goed oud worden’.

 

“Dat betekent een brede inzet van alle betrokkenen bij het nadenken over de toekomst. Mensen moeten zich bewust worden van de veranderingen die bij het ouder worden horen en zich daar actief op voorbereiden.” Dat zal tot vragen leiden zoals wil ik wel of niet blijven werken en mag of wil ik een beroep doen op mijn kinderen als ik zorg nodig heb? Vragen en overpeinzingen die de hele samenleving raken en niet alleen ouderen en hun directe omgeving.

 

 

Leeftijd op zich is niet zo belangrijk bij het gaan nadenken over de volgend fase in je leven. Alhoewel, mensen rond de zestig ontkennen veelal hun leeftijd en voelen zich nog te jong om zich over dat ouder worden druk te maken. Belangrijker zijn persoonlijke gebeurtenissen, zoals uithuisgaande kinderen, geboorte van kleinkinderen, ontslag, ziekte of verhuizen. Daarnaast kan de naaste omgeving mensen aanzetten tot het nadenken over de volgende levensfase, ook wel de ‘derde levensfase’ genoemd. “Doe dat als naasten of organisaties dan wel op een positieve wijze en sluit aan waar de betrokkene op dat moment aan toe is en wat hij of zij wil en kan.”

Besef dat die fase waardevol is en nieuwe kansen biedt om (onvervulde) wensen en behoeften waar te maken. “Het is geen kunst oud te worden, het is een kunst ermee te leven”, aldus de dichter Goethe.

 

Om dat brede maatschappelijke nadenken richting te geven, benoemt de Raad van Ouderen, kort samengevat, onder andere de volgende uitgangspunten:

 

1. Voor ouderen staan vooral zingeving, vitaliteit en sociale relaties voorop.

‘Waarvan word ik blij’, ‘Hoe blijf ik me nuttig voelen’, ‘Wat kan mij tot op hoge leeftijd boeien’ en ‘Hoe ga ik deze nieuwe levensfase invullen?’

 

2. De hele samenleving zal zich bewust moeten voorbereiden op de toekomstige generatie senioren.

De rol van senioren in de samenleving wordt groter en hun aantal neemt toe, met alle gevolgen van dien.

 

3. Voor een goede voorbereiding op het ouder worden, zijn (nieuwe) mogelijkheden noodzakelijk.

Ouderen moeten een goed beeld hebben van de waarde van het ouder worden en hun wensen en behoeften in die fase benoemen. Maar zonder (nieuwe) voorzieningen e.d. komen ze geen stap verder.

 

4. Ouderen hebben als eerste een rol bij bewustwording en voorbereiden op het ouder worden. Lokale overheden, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en anderen kunnen de wensen en initiatieven van ouderen ondersteunen en faciliteren.

Met andere woorden: ouderen moeten hun toekomst primair zelf in handen nemen en met en voor elkaar daar verantwoordelijk voor zijn. Daarbij mogen zij rekenen op hulp van de diverse instanties.

 

Klik hier voor het volledige advies ‘Goed oud worden vraagt brede maatschappelijke beweging’ van de Raad van Ouderen aan de minister van VWS.

 

Daarnaast komt binnenkort de Raad voor de Volksgezondheid met een advies over ‘Gelukkig ouder worden.’ Daarin wordt aandacht besteed aan het toenemende aantal Young Elderly Persons.

“Op dit moment is het zo dat mensen na hun pensioendatum feitelijk worden afgeschreven. Ze zijn niet meer productief, en willen zich niet meer aan de samenleving verbinden, is de gedachte. “Ik denk dat we de zaak kunnen omdraaien. We moeten ze vragen hoe wij hen met behoud van hun autonomie weer met anderen kunnen verbinden. Vrijwilligerswerk is een voor de hand liggende suggestie, maar ook kunnen yeps elkaar helpen met klussen in huis, de belastingen, de tuin. Dat hoeft niet in beleid verankerd te worden en van bovenaf opgelegd. Maar lagere overheden kunnen dit wel stimuleren en ondersteunen”, aldus Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid.

 

Leestip:

De recente artikelenserie van Trouw gaat in op de ‘derde levensfase’: de jonge oudere.

“De young elderly persons (yeps) van tegenwoordig zijn met pensioen, maar nog fit en vitaal (…) Kort gezegd, de yeps die morgen met pensioen gaan, mogen dan met een Zwitserlevenachtig gevoel in de camper willen stappen, als zij over twintig jaar hulpbehoevend worden is er niemand die er voor hen zorgt. Nu al is het adagium van de overheid: woon thuis zo lang het kan. Dat zal in 2040 alleen meer indringender klinken. Yeps doen er dus goed aan om door hun levensstijl zo lang mogelijk vitaal te blijven, terwijl ze tegelijkertijd hun eigen zorg moeten organiseren voor de tijd dat zij afhankelijk worden. Een levensbestendige woning, een goed netwerk en een potje geld om zelf zorg in de kopen maken dan het verschil.”

 

Gewijzigd: 8-10-2019