Terug

 

Terug

 

Terug

Verandering in de zorgverlening

Resultaat gericht werken

 

Per 2020 verandert voor de inwoners in Westfriesland, waaronder die in Hoorn, de zorg en ondersteuning. Zo gaan zorgaanbieders nauwer met elkaar samenwerken, komt er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regeltjes. Daarmee stopt het steeds apart indiceren (toewijzen) voor een voorziening, zoals die voor hulp in het huishouden, een traplift of voor een scootmobiel. De gemeenten stappen namelijk over naar resultaatgericht indiceren en het aanbieden van zorgarrangementen.

 

“Met deze nieuwe aanpak gaan wij de zorg aan onze inwoners op een eenvoudiger en overzichtelijker wijze aanbieden”, aldus wethouder Marjon van der Ven. “Niet de hoeveelheid zorg, maar het resultaat ervan en de tevredenheid van de cliënt staan daarbij centraal. Bovendien krijgt hij of zij een beter overzicht in de keuzes en is er ruimte voor nieuwe hulpvormen.”

 

 

Wat betekent dat voor u?

Met uw zorgvraag kunt u aankloppen bij een gemeentelijk sociaal gebieds-of wijkteam, zoals 1.Hoorn. Samen met u bespreken zij uw ondersteuningsvraag en welke oplossing in uw situatie daar het beste bij past. Dat gebeurt meestal bij u thuis aan de keukentafel. Want soms blijkt de gevraagde voorziening niet of niet alleen nodig te zijn, omdat er in de thuissituatie financiële of andere problemen zijn. Bijvoorbeeld gezinsleden die bij nader inzien ook ondersteuning nodig hebben. Dat alles kan dan in één zorgarrangement worden opgenomen. Dat zijn geen vaste arrangementen of pakketten met bepaalde vormen van hulpverlening. Nee, u krijgt zelf de regie over de invulling daarvan en u maakt zelf afspraken met de zorgaanbieder over welke voorziening of dienst u nodigt hebt. Dat doet u op basis van de resultaten die u graag wilt behalen. Bijvoorbeeld ondanks uw beperkingen en met behulp van uw voorziening toch zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

 

De resultaten die u graag wilt behalen en het pakket dat daarbij past komen in een perspectiefplan te staan. Net als uw afspraken met de zorgaanbieder over de noodzakelijke ondersteuning. Het is dus echt maatwerk. Want als u bijvoorbeeld een keer wat meer ondersteuning nodig heeft dan kan dat voortaan binnen het pakket met uw aanbieder worden geregeld. En omdat al deze afspraken in één plan staan, zult u als cliënt altijd het overzicht hebben wie wat en wanneer precies doet.

 

Krijgt u al zorg, dan heeft deze nieuwe aanpak in principe geen gevolgen voor de voortzetting ervan. En mocht het in de toekomst nodig zijn om naar een andere zorgaanbieder over te stappen, dan ontvangt u daar tijdig bericht over. Maar mocht u nu al vragen hebben, bel dan met 1.Hoorn, 0229 – 252 000, of kom langs tijdens hun dagelijkse inloopspreekuren. Kijk voor de locaties en openingstijden op Inloopspreekuren,

 

Die nieuwe aanpak betekent overigens wel dat Wmo-verordening en de beleidsregels per 2020 zijn gewijzigd. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg op maat en het werken met zorgarrangementen.

 

Geplaatst: 13-11-2019