Terug

Een nieuw bestuurslid voor de Ouderenraad; ú misschien?

 

Wie zijn wij:

Stichting Ouderenraad Hoorn is de vertegenwoordiger van alle ouderen in Hoorn. Of ze nu wel of niet via een ouderenbond zijn georganiseerd. Wij adviseren gevraagd en ongevraagd het college van B&W en de gemeenteraad over alle zaken die het plaatselijk en regionaal ouderenbeleid betreffen. Wij ondersteunen initiatieven van anderen en maken als dat nodig is onze standpunten kenbaar.

 

 

Wij zoeken:

Op dit moment is het bestuur van Stichting Ouderenraad Hoorn op zoek naar een bestuurder die als taak krijgt de contacten met de gemeentelijke politiek te onderhouden. Het bestuur vergadert overdag. Het betreft een onbezoldigde functie.

 

Wat wij verwachten van deze kandidaat:

• Beschikt over goede sociale vaardigheden.

• Kan goed netwerken.

• Kent de weg in het ambtelijk apparaat.

• Is bekend met het werken met de sociale media (Facebook, Instagram etc.).

• Bekendheid met multiculturele aspecten van de samenleving en contacten binnen niet-Nederlandse bevolkingsgroepen strekt tot voorkeur.

 

Geïnteresseerd?

Wij ontvangen graag uw brief met CV. Deze brief kunt u sturen naar het secretariaat:

M.A.H. van Bennekom-Hendriksen, Tinnegieter 95 1625 AV Hoorn of per e-mail: m.a.h.vanbennekom@hetnet.nl

 

Gewijzigd: 24-9-2019