Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

Zingeven aan je leven

Waarom komt u uw bed uit?

 

Tijdens de druk bezochte en geanimeerde themadag van de Ouderenraad gingen de diverse sprekers in op hun ervaringen met en ideeën over zinvol leven. Zo vertelde wethouder Kholoud Al Mobayed over haar komst naar Nederland en de wijze waarop zij hier haar leven in een andere cultuur heeft opgepakt. “Ik vind het belangrijk om mij hier in te zetten voor de gemeenschap. Dankzij mijn brede portefeuille, met onder andere sociale zaken en welzijn, heb ik daar alle gelegenheid voor. Zo ontmoet ik regelmatig ouderen en hoor hun zorgen, maar zie ik ook hoe zij kunnen genieten. Zoals een vrouw van 95 die samen met mij de prikkelarme kermis wil bezoeken. Dat ga ik zeker een keer met haar doen.”

 

 

Hennie Dijkstra, ouderenwerker bij Wonen Plus, staat zoals ze zelf zegt ‘met haar poten in de klei’ en komt veel schrijnende situaties tegen. Zoals bij een bezoek aan een 92 jarige vrouw die het niet meer zag zitten en ook kort daarna kwam te overlijden.

 “Laatst vroeg een kleindochter mij om bij haar oma langs te gaan, want die was na 40 jaar verhuisde van Amsterdam naar West-Friesland. Ze was slecht ter been en de kinderen wilden haar dichterbij hebben om voor haar te zorgen. Wel lief bedoeld, maar oma was er niet echt blij mee. Ze miste haar kennissen en vrienden uit de wijk en vereenzaamde. Contacten waar zij met plezier en weemoed op terugkeek en die zin aan haar leven gaven. Teruggaan naar Amsterdam zat er niet in, net zo min als de trein pakken om oude buurtgenoten op te zoeken. Gelukkig kon ik haar helpen door de auto dienst van Wonen Plus in te schakelen die haar voor zo’n bezoek ophaalde en weer thuis bracht.” De kinderen bedoelden het goed, maar ze hadden blijkbaar niet voldoende nagedacht over de gevolgen van de verhuizing voor hun moeder, waaronder het verlies van vertrouwde contacten.

 

Welzijn op recept

“Binnenkort”, zo vertelde Hennis, “starten we samen met een aantal huisartsen het project ‘Welzijn op recept’. Want soms zijn klachten waarmee u bij de huisarts aanklopt niet met een pilletje op te lossen. In die gevallen kunnen sociale contacten, meer bewegen en andere activiteiten uw klachten al verminderen. Uw huisarts geeft u dan een recept voor een welzijnsadviseur mee die samen met u bekijkt wat u nodig heeft om u beter te gaan voelen.”

 

Jacobine Geel bracht als theologe en Tv-presentatrice de aanwezigen in wat hogere sferen. Al begon ze zeer aards met de alles omvattende vraag: “Waarom komt u uw bed uit?” Tja, over die vraag had niet iedereen meteen een kant en klaar antwoord. Iemand vatte het kernachtig samen: “Ik ben blij als ik wakker wordt, want dan ben ik er nog, ook voor anderen in mijn omgeving.

 

 

Via de Bijbelse woorden ‘mens waar is je broeder’ liet Jacobine de toehoorders beseffen dat we niet alleen op de wereld zijn. “Kijk om je heen en zeg niet ík ben dus ik besta’, maar ‘ik hou van je, dus jij bestaat’.” Maar om dat ter plekke tegen je onbekende buurman of – vrouw op de stoel naast je te zeggen bleek toch niet zo makkelijk te zijn.

“Zingeving aan leven komt niet vanzelf, je moet er voor werken, want anders ligt eenzaamheid op de loer. Wacht dus niet tot iemand contact met je zoekt. Het moet wel van twee kanten komen. Iemand bemoedigend of vriendschappelijk even aanraken kan al een eerste begin van zo’n contact zijn. En als hij of zij ‘huidhonger’ (behoefte om aangeraakt te worden) heeft kan zo’n gebaar al een wereld van verschil maken.”

 

De humanistisch raadsman, Peter de Wit, gaf aan dat vragen naar zingeving door de eeuwen heen het zelfde zijn gebleven. Maar de antwoorden veranderen wel steeds. “Vroeger waren tradities veelal bepalende voor onze zingeving. Vaste religieuze en maatschappelijke waarden waren duidelijk en gaven houvast. De ruimte voor het individu was echter wel beperkt. Nu leven we meer in het ‘IK-tijdperk’, zijn waarden en normen minder duidelijk. Bovendien lijkt het wel of het mobieltje voor sommigen het enige houvast in hun leven is. Daarnaast is leven vergankelijk en niet altijd makkelijk te aanvaarden. Hoe je daarmee omgaat is mede bepalend voor de wijze waarop je leeft.”

Heel beelden was de relatie die Peter legde tussen het IK en de huidige klimaatproblemen: “We staan in feite steeds op de schouders van de generatie voor ons. Dat betekent dat ik, jij, wij verantwoordelijkheid dragen voor de levensomstandigheden waarmee onze volgende generatie te maken krijgt.”

 

Tot slot hield Peter onder de noemer ‘Zingeving, wat past bij u?’ zijn gehoor twaalf stellingen over zingeving voor. Welke past bij u?

 

Leestip van Hennie Dijkstra:

‘De geluksoma, Het geheim van gelukkig oud worden’, geschreven door Patric van Hees. Een verhaal over het leven van zijn bijna honderdjarige oma Eefje die de nodige tegenslagen heeft gekend, maar desondanks opgewekt roept: “Ik ben niet van gemalen poppenstront”.

 

Geplaatst: 13-11-2019