Terug

Respijtzorg

Vangnet voor mantelzorgers

 

Mantelzorger zijn is geen keuze, het overkomt je en verschilt de zorg per situatie in omvang en duur. Zorgverlening die je niet wilt of kunt ontlopen. Een taak waaraan je vol energie en idealisme aan begint. Alleen heb je geen idee wat de gevolgen ervan zijn voor jezelf, je directe omgeving en eventueel je werk.

 

Zoals die vitale oude dame die voor haar man zorgt. Hij heeft dementie in een gevorderd stadium. Zij heeft beloofd hem tot de dood toe thuis te verzorgen. Met liefde, daarom houdt zij het vol, maar het is ook zwaar. En dat is te zien in haar ogen. De gejaagdheid om alles snel te moeten doen en op een holletje naar de kapper, de dokter of de winkel te moeten gaan.

 

Zo raakt sluipenderwijs het bordje van deze en vele andere mantelzorgers vol en kan de relatie tussen hen en hun naasten onbedoeld onder spanning komen te staan. En als bovendien de sociale contacten steeds meer wegvallen zijn er geen wakende ogen en oren om de zorgverlener tijdig tegen zichzelf te beschermen. Want hij of zij vergeet in dergelijke situatie veelal voor jezelf te zorgen, maar snakt wel naar een adempauze die betrokkene eigenlijk niet durft te nemen. En opeens steken dan lichamelijke en geestelijke klachten de kop op of stapelen de financiële  problemen zich op. Dat laatste bijvoorbeeld door oplopende reiskosten of door noodgedwongen minder uren te gaan werken dan wel er helemaal mee te stoppen.

 

Respijtzorg

Voorkom dat moment en die problemen. Trek tijdig aan de bel, want je hoeft niet

je schamen voor het feit dat het je allemaal even teveel wordt. Want juist door

een pas op de plaats te maken en wel eerst aan je zelf te denken kan je energie

op doen om je zorgtaken weer goed op te pakken. Niet voor niets zijn er allerlei

voorziening in het leven geroepen om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen of op te lossen: de respijtzorg aan huis of buitenshuis.

 

Dit vangnet varieert van onder andere huishoudelijke hulp, wijkverpleging en dagopvang tot logeerzorg. Afhankelijk van de gewenste respijtzorg nemen geschoolde vrijwilligers of professionals graag de zorg van je over. Dat kan bijvoorbeeld incidenteel, zodat je als mantelzorger op vakantie kunt gaan of permanent door het inschakelen van de thuiszorg voor een of meer dagen per week.

 

Conclusie: Als je langdurig mantelzorg verleent, zou regelmatig een respijtmoment eigenlijk onderdeel van de ‘arbeidsvoorwaarden’ moeten zijn! Je blijft daardoor gezonder en houdt de zorg voor je naaste langer vol.

 

Kosten

De vrijwilligers ontzorgen de mantelzorger gratis of tegen een kleine vergoeding. De gemeente Hoorn kent bijvoorbeeld de gratis huishoudelijke hulp voor maximaal 3 uur p/mnd. En die vermoeide oude dame, die kon dankzij Mee & de Wering mantelzorghulp krijgen in de vorm van een oppas vrijwilliger. Daardoor kon zij weer met haar vriendin een dagje stappen.

 

Wanneer professionals ingeschakeld moeten worden lopen de kosten al snel op. In bepaalde gevallen worden die (deels) vergoed via de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of die voor langdurige zorg (Wlz). Voor respijtzorg en de financiering daarvan via de Wmo klop je aan bij de gemeente. Logeerzorg e.d. vallen onder de Wlz waarvoor je bij het zorgkantoor moet zijn. In de regio West-Friesland is dat het VGZ-Zorgkantoor in Alkmaar. Daarnaast vergoeden sommige zorgverzekeraars de kosten die bij mantelzorg komen kijken, zoals vervangende mantelzorg en cursussen.

 

En mocht respijtzorg (nog) niet nodig zijn, dat is de mantelzorgwaardering van de gemeente Hoorn wellicht een aardige opsteker.

 

Advisering

Samengevat staat de mantelzorger er niet alleen voor. Velen vinden steun bij familie en vrienden terwijl anderen daar nauwelijks of niet op kunnen terugvallen. Niettemin kan respijtzorg, in welke vorm dan ook, voor alle mantelzorgers op enig moment een uitkomst zijn. Want welke respijtzorg past het beste in de gegeven situatie en wie zijn de aanbieders? Daarnaast krijg je bij professionele hulp en financiering te maken met complexe regelgeving.

Vraag daarom, indien nodig, gratis advies van een onafhankelijke cliëntondersteuner of van een ouderenadviseur.

 

Geplaatst: 16-10-2020