Terug

 

Terug

 

Terug

Het leven is een feest – Is het leven een feest?

 

Met deze pakkende titel wil de Ouderenraad een discussie opgang brengen over de zingeving bij ouderen. Peter Pijsel, de schrijver van de notitie, geeft daarin aan wat ouderen onder ‘zin aan hun leven’ verstaan en hoe ze daar dagelijks vorm aan proberen te geven.

Deze notitie is feitelijk een vervolg op de themadag van de Ouderenraad in november 2019 over ‘Zingeven aan het leven’. Een dag waar, dankzij Jacobine Geel en andere sprekers, veel aspecten met betrekking tot zingeving aan de orde kwamen.

 

 

De notitie brengt dit onderwerp nu nauwkeuriger in kaart. De beschrijving geeft de gemeente en nadere partijen hopelijk bruikbare handvatten om ouderen beter te kunnen ondersteunen. Die ondersteuning kan ruim gezien worden, want verschillende maatschappelijke partijen richten immers zich al (deels) op ouderen. Zoals kerken, overheden, politieke partijen, wijkcentra of zorginstellingen die al oplossingen hebben voor ouderenproblemen of die zouden kunnen bieden. Partijen die, in tegelstelling tot vroeger, door de individualisering, veel losser van elkaar staan en actief zijn. De noodzaak om die activiteiten beter te coördineren, op elkaar af te stemmen, groeit daardoor met de dag. Niet verwonderlijk dat Peter die coördinatie benadrukte in zijn warme pleidooi bij het aanbieden van de notitie aan wethouder Kholoud Al Mobayed.

 

Bij die gelegenheid op 25 september jl. pleitte hij namelijk voor het aanwijzen van een ‘coördinator ouderen’ die, zo laagdrempelig mogelijk, op ‘alle’ vragen van ouderen antwoord kan geven. Iemand die de weg naar oplossingen kent en deze oplossingen ook breder uitdraagt. Hij of zij kan bijvoorbeeld initiatieven die in de ene wijk positief werken actief onder de aandacht brengen van andere wijken met soortgelijke problematiek. Daarvoor is nodig dat deze functionaris in contact staat met alle partijen die zich met ouderen bezighouden. Zonder daarbij overigens een nieuw vergadercircuit te starten!

 

Een pleidooi dat bij de wethouder duidelijk in goede aarde viel. Want haar waarderende woorden en de ter verduidelijking gestelde kritische vragen onderstreepten namelijk haar grote betrokkenheid bij dit onderwerp. De Ouderenraad Hoorn ziet dan ook met vertrouwen de komende acties van de wethouder op dit punt tegemoet.

 

Bijgewerkt 15-10-2020

Download het rapport of lees de samenvatting