Terug

 

Terug

 

Terug

 

Plezierig ouder worden

 

Met de nieuwe folder Plezierig ouder worden in West-Friesland laat Mee & de Wering goed zien wie zij zijn en wat zij voor u kunnen betekenen. Namelijk een startpunt voor informatie, advies en voor ondersteuning van mensen vanaf 65 jaar en hun naasten. Zoals voor dat echtpaar met een grote woning die kwamen praten over mogelijkheden om over een tijdje wat kleiner te gaan wonen. Of voor een senior die behoefte had om eens frank en vrij te praten over een zinvolle invulling van zijn leven. Bij de ouderenadviseur waren zij aan het goede adres, want daarmee konden zij in alle rust van gedachten wisselen. Ook al was er nog geen sprake van een aanwijsbaar probleem of concrete behoefte aan praktische ondersteuning.

 

WonenPlus

Vrijwilligers van het WonenPlus team in Hoorn staan klaar om u op diverse manieren van dienst te zijn. Bijvoorbeeld de chauffeurs van de Autodienst, maatjes voor mensen met dementie of vrijwilligers voor steun in de laatste levensfase. Bel/mail voor praktische hulp het team: 088 - 00 75 170 of infohoorn@meewering.nl.

 

Voor mevrouw de Vries was bijvoorbeeld hun hulp een uitkomst en kon zij, ook na het overlijden van haar man, thuis blijven wonen. Zo kon zij dankzij de tuinvrijwilliger weer genieten van haar tuin. En verder leerde zij om te gaan met de computer en zelfs het beeldbellen met haar kleinkinderen. Of, zoals ze het zelf zegt: “Ik sta ervan te kijken wat ik allemaal heb bijgeleerd. Ik voel me weer een stuk zekerder”.

 

Hulp bij vervoer

Heeft u problemen met uw gezondheid of heeft u een beperking? En kunt u daarom niet (meer) zelf of met het openbaar vervoer naar uw afspraak? Bijvoorbeeld naar de dokter, de tandarts, de kapper of naar vrienden? Onze vrijwilligers kunnen u brengen en halen.

 

Activiteiten en ontmoeting

Verder organiseren zij activiteiten waarbij u andere mensen ontmoet. Bijvoorbeeld het huiskamerproject Eet en Ontmoet, waar u samen met een paar 55-plussers gezellig eet bij een gastheer of -vrouw. Bekijk hiervoor en voor de andere activiteiten, zoals de telefooncirkel en het seniorendansen, het inlegvel WonenPlus van de brochure over plezierig wonen.

 

 

Gespecialiseerde hulp

Mensen met dementie, psychische kwetsbaarheid of voor wie het einde van het leven nadert, is hulp van gespecialiseerde vrijwilligers beschikbaar. Door hun zorg en steun kunnen de mantelzorger, naasten of anderen, even op adem komen en iets voor zichzelf doen. En waar nodig komt een BudgetBuddie langs om te helpen bij het op orde brengen en houden van de administratie en financiën.

 

Verder leven na partnerverlies

Voor mensen (45+) die na het overlijden van hun partner alleen achterblijven is er de lotgenotengroep Verder na verlies van de partner. In deze groep vinden de deelnemers een luisterend oor en begrip voor belevingen, verhalen, ergernissen en meer. Dit onder leiding van deskundige vrijwilligers. “Ik vind het bijzonder dat wij als begeleiders een stukje mee mogen leven met onze lotgenoten. En dat zij ons het vertrouwen geven om hun diepste gevoelens met ons te delen”, aldus een van hen.

 

Mantelzorg in balans

Mantelzorgers kunnen soms moeilijk hun grenzen bewaken en lopen daardoor de kans overbelast te raken. Zoals die oververmoeide dochter van 42 jaar die elke dag, naast een gezin, haar ouders verzorgt. Want haar moeder heeft veel last van artrose en haar vader heeft dementie. Mee & de Wering vond gelukkig voor vader een dementie-maatje om met hem te gaan wandelen of een stukje te rijden. Voor haar moeder werd er huishoudelijke hulp geregeld. En de dochter zelf had heel veel steun aan gesprekken met een maatschappelijk werker, waardoor zij weer meer tot rust, in balans, kwam.

 

Positieve gezondheid

Sinds kort maakt Mee & de Wering gebruik van het gedachtengoed ‘Positieve gezondheid’, waar Machteld Huber de basis voor heeft gelegd. “Gezondheid”, aldus Machteld, “is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement (je leven zelf bepalen) staan steeds meer centraal”.

 

‘Met Positieve Gezondheid voer je, eventueel aan de hand van een vragenlijst en een spinnenweb, gesprekken die tot verrassende uitkomsten kunnen leiden. Zo kan blijken dat achter een gezondheidsklacht een heel ander probleem schuil gaat. Oftewel, een patiënt is meer dan zijn of haar ziekte. Ook is het verbluffend hoe goed mensen zelf vaak weten wat er nodig is om hun gezondheidssituatie te verbeteren. De beste raadgever? Dat ben je zelf.’ (bron: IPH.nl)

 

Op de site van het IPH-instituut leest u er meer over en geeft een filmpje uitleg over het spinnenweb. U kunt op die site zelf de vragenlijst en het spinnenweb invullen. U ziet dan hoe het op verschillende vlakken met u gaat of waar het nog beter kan. Bijvoorbeeld wat u graag zou willen doen en hoe of met wie u dat voor elkaar denkt te krijgen. Of waar u (onbewust) tegenaan loopt en wat daaraan te doen is. Vragen, gevoelens en ideeën waarover u eigenlijk graag eens met iemand wilt praten. Neem dan contact op met de ouderenadviseur of de coördinator van WonenPlus: 088 - 00 75 140 of info@meewering.nl.

 

Zelf vrijwilligerswerk doen

Vindt u het leuk om, bijvoorbeeld net als de hiervoor genoemde vrijwilligers, iets voor een ander te doen? Neem dan contact op met Mee & de Wering en bespreek uw wensen, kennis en ervaringen. Graag kijken zij samen met u naar het vrijwilligerswerk dat het beste bij u past.

 

Contact

Algemene informatie vindt u op de site www.meewering.nl. Voor vragen e.d. over welzijn en gezondheid kunt u dagelijks bellen tussen 09.00-12.00 uur bellen met 088 - 00 75 140 of een e-mail sturen naar infohoorn@meewering.nl.

De Telefooncirkel is bereikbaar tussen 09.30 en 12.30 uur via 088 - 00 75 170, en de Autodienst via 088 - 00 75 136 of via autodienst@meewering.nl

 

Gewijzigd: 15-4-2022