Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

Persoonsgebonden budget: zorg zelf inkopen en regisseren?

 

Bij het aanvragen van hulp, ondersteuning, persoonlijke verzorging of verpleging krijgt u te maken met allerlei regeltjes en mogelijkheden. Aanvragen waarvoor u, afhankelijk van uw situatie en wensen, helaas niet altijd bij één loket terecht kunt.

 

 

Zorg in natura of met een PGB

Gelukkig kunnen bijvoorbeeld uw huisarts, medewerkers van 1.Hoorn en cliëntondersteuner u goed op weg helpen. Maar het is dan wel zo handig om vooraf al een beetje te weten wat u te wachten staat en waar u op moet letten. “Wil ik zorg in natura krijgen, waardoor de hulp zoveel mogelijk voor mij geregeld wordt? Of kies ik voor een persoonsgebonden budget (PGB) om zelf de noodzakelijke zorg in te kopen?”

 

Persoonsgebonden budget

Bij een PGB bepaalt u, binnen bepaalde spelregels, zelf welke zorgverleners, professionals en/of mantelzorgers, u komen helpen. Maar bijvoorbeeld ook op welke tijden u ze wilt laten komen en welke noodzakelijke verpleging, hulpmiddelen, dagbesteding e.d. u het liefste wilt hebben. De wijze van inkoop, het uitbetalen van de vergoedingen en de verdere administratie heeft u dus zelf in de hand. Dat lijkt simpel, maar vergis u niet.

 

Bezint eer u begint

Bij het aanvragen en omgaan met een PGB krijgt u met veel zaken te maken. Aan de hand van een 10-puntenlijst is te zien welke vaardigheden iemand moet hebben om verantwoord met een PGB om te kunnen gaan. Die lijst staat op de site van Per Saldo, dé landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Een vereniging die de leden de weg wijst door het woud van regeltjes en valkuilen en, heel belangrijk, hen juridisch bijstaat.

 

Op die site vindt u bovendien een PGB Test om uw kennis over spelregels, het beheren van dat budget en andere zaken te toetsen.

 

Wetten en loketten

Na het lezen van die tien punten en het maken van die zelftest weet u onder andere dat u voor een PGB-aanvraag bij drie loketten kunt aankloppen. Bij welke hangt af van uw specifieke situatie.

Wmo

Zoekt u hulp, begeleiding en ondersteuning in en om het huis, dan valt dat onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Kijk daarvoor bij hulp en advies en 1.Hoorn die de indicaties voor een voorziening afgeeft.

De Sociale verzekeringsbank beheert uw budget en betaalt uw rekeningen.

 

Komt u niet of niet geheel voor een Wmo-voorziening in aanmerking dan wordt u eventueel doorverwezen naar een regionaal zorgkantoor of naar uw zorgverzekeraar. En omgekeerd, als u al zorg krijgt via de Wlz of Zvw, dan is het mogelijk om voor bijvoorbeeld een scootmobiel of een traplift bij het Wmo-loket aan te vragen.

 

Wlz

Voor intensieve en langdurige zorg valt u onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarvoor heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ). Niet de gemeente, maar het regionale zorgkantoor voert deze wet uit. Zorgkantoren werken samen met de zorgverzekeraars, maar zijn verder geheel zelfstandig. In onze regio is dat het VGZ-zorgkantoor waar u een PGB-aanvraag kunt indienen.

De Sociale verzekeringsbank beheert uw budget en betaalt uw rekeningen.

 

Zvw

Heeft u als gevolg van een lichamelijke beperking of chronische ziekte persoonlijke en medisch specialistische zorg nodig? Dan moet u bij uw zorgverzekeraar zijn. Die voert de Zorgverzekeringswet (Zvw) uit.

Via bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige, die bekend is bij uw verzekeraar, vraagt u een PGB-aan. Hij of zij onderzoekt uw specifieke situatie en zorgbehoefte en adviseert uw zorgverzekeraar. Die bepaalt op basis van dat advies (=indicatie) of zo’n budget bij u past.

 

Let op: als u aan het eind van het jaar wisselt van zorgverzekeraar, dan loopt u de kans dat u bij de volgende verzekeraar opnieuw een PGB moet aanvragen. En afhankelijk van hun polisvoorwaarden kan de uitkomst van die aanvraag verschillen!

 

Voorwaarden en kosten

Bij alle drie regelingen gelden speciale voorwaarden en betaalt u bij de Wmo en de Wlz per maand veelal een eigen bijdrage. Bij de Zvw betaalt u die bijdrage niet. Voor het berekenen en innen van de eigen bijdrage krijgt u te maken met het loket van het Centraal Administratiekantoor (CAK).

 

Bedenk wel dat de u als budgethouder altijd verantwoordelijk blijft voor de wijze waarop het geld wordt uitgegeven. Ook wanneer een van de (verplichte) loketten of uw vertrouwens persoon de financiën regelt.

 

Samengevat biedt een PGB veel keuzevrijheid bij en regie over de manier waarop u uw persoonlijke zorg en hulpverlening kunt regelen. Aan de andere kant zitten er aardig wat administratieve en andere werkzaamheden aan vast.

Niet voor niets dat bijvoorbeeld Per Saldo voor toekomstige budgethouders cursussen organiseert en hen (juridisch) terzijde blijft staan bij problemen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast hebben zij speciaal voor het vinden van ‘personeel’ de Hulpgids.


Geplaatst: 9-4-2021