Terug

 

Terug

Jaarverslag 2020 Ouderenraad Hoorn

 

Weet u het nog, onze nieuwjaarsreceptie in januari 2020 in de Nadorst? Een receptie waar we als bestuur onbekommerd en in een bomvolle zaal met gasten-op-leeftijd het glas hieven en elkaar een voorspoedig jaar wensten.

Hoe anders pakte het uit door een ongekende pandemie die de wereld op zijn kop zette. Desondanks heeft de Stichting Ouderenraad Hoorn geprobeerd haar activiteiten zoveel mogelijk voort te zetten, zoals in ons Jaarverslag 2020 kunt zien. (lees verder…)

 

Jaarverslag

Beknopt samengevat heeft de Ouderenraad en zijn werkgroepen niet stil gezeten. Zo is er een notitie aan het college van B&W overhandigd met als titel ‘Het leven is een feest – Is het leven een feest?. Hiermee willen we niet alleen een discussie opgang brengen over wat ouderen onder ‘zin aan het leven’ verstaan en hoe daar vorm aan te geven. Maar vooral ook om duidelijk te maken hoe belangrijk overheidsbeleid op dit terrein is en welke ideeën daarover bij onze raad leven.

 

Met Intermaris hadden we regelmatig contact over onder andere ‘duurzaamheid’ en lopende nieuwbouw- en renovatieprojecten. Verheugend is hun benoeming van een adviseur die zich vooral gaat bezighouden met de ouderenhuisvesting.

Ook met de gemeente overlegden we over bouwen en wonen. Dit mede naar aanleiding van hun Woonvisie 2020-2025. Het is belangrijk dat wij, zoals toegezegd, bij de uitvoering ervan worden betrokken Want we vragen ons af of de gemeente wel voldoende aandacht heeft en houdt voor de woonbehoefte van ouderen.

 

Jammer genoeg ging onze jaarlijkse themadag niet door. Altijd een goede gelegenheid voor het bestuur om met de gasten over een actueel onderwerp in gesprek te gaan. En door de lockdowns konden we de INFO alleen bij de leden van de ouderenbonden door de brievenbus laten glijden, waarvoor dank aan de bezorgers. Maar gelukkig is de INFO ook op onze website Ouderenraadhoorn te lezen. Een site die door de gevarieerde en actuele inhoud steeds meer bezocht wordt. Het aantal unieke bezoekers groeide namelijk gestaag van gemiddeld 91 naar 117 per dag eind 2020!

 

Wij hopen in 2021 onder betere omstandigheden weer volop voor onze doelgroep aan de slag te kunnen gaan. Het zou bovendien betekenen dat de samenleving weer in een rustiger vaarwater is gekomen. Al zal Covid-19 of een variant daarvan waarschijnlijk niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken zijn. Wat dat betreft: blijf gezond!

 

Klik hier voor het volledige Jaarverslag Ouderenraad Hoorn 2020. Of lees op onze site meer over bepaalde onderwerpen die in het jaarverslag zijn benoemd, zoals die over de Raad van Ouderen, waar een van onze leden zitting in heeft.

 

Geplaatst: 9-4-2021