Terug

Jaarverslag 2019 Ouderenraad Hoorn

 

Zoals u in onze vorige INFO en op de website kon lezen heeft Marian van Berkum onlangs haar voorzitterschap van de Ouderenraad Hoorn met pijn in het hart neergelegd. Een raad die mede dankzij haar inzet in 2019 weer op vele terreinen de belangen van de ouderen in Hoorn heeft behartigd. Onderwerpen waar hij aandacht aan besteedde waren gezondheid van ouderen, welzijn, minimabeleid en wonen.

 

Veel gebeurt in nauwe samenwerking met diverse lokale en regionale organisaties, maar ook in gesprekken met individuele of groepen ouderen. Steeds weer blijken enthousiasme, inzet en waar nodig extra hard aan de beltrekken maar moeizaam het gewenste effect te hebben. Goede plannen en voorstellen hebben is een, maar die in de praktijk te brengen, laat staan te financieren, is vaak lastig en vraagt veel geduld. Dan is het goed om tijdens de jaarlijkse themadag te zien en horen dat het thema ‘Zingeven aan je leven’ de juiste snaar raakt en de tongen losmaakt. En hoe noodzakelijk het is om daar bij stil te staan en handvatten te krijgen om daar mee aan de slag te gaan, bewijst de huidige Corona epidemie. Want de verplichting om zoveel mogelijk thuis te blijven en niemand binnen te laten vergroot juist het risico op vereenzaming.

 

Zie hier het volledige Jaarverslag Ouderenraad Hoorn, 2019. Verschillende van de daarin genoemde onderwerpen krijgen in 2020 een vervolg. Daarnaast wil de Ouderenraad dit jaar een notitie over ‘Zingeving bij senioren’ uitbrengen en aan het College van B&W overhandigen.

 

Geplaatst: 1-5-2020